Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Porod a pobyt ve Španělsku

29.06.2018

Dobrý den,
čekám dítě. Otec je Čech, bude uveden v rodném listu dítěte,
ale nejsme sezdaní.
Otec pobírá invalidní důchod.
Pracuji pro spediční společnosti a nyní jsem často ve Španělsku, kde pro společnost vyřizuji potřebné záležitosti.
Líbí se mi tady a chtěla bych tady porodit, ale když porodím ve Španělsku, neovlivní to dávky RP a MMP ?

Můžete mi prosím poradit jak to jde udělat tak, abych porodila ve Śpanělsku a přitom poírala PPM a RP v České republice (chodila s dítětem na kontrolu také ve Španělsku, ale při tom má práce je práce pro českou společnost, ne španělskou) ?

Nevím jak probíhá po porodu nahlášení úřadům v České republice, že jsem porodila dítě ve Španělsku, kde asi není výplácen žádný příspěvek na dítě.

Ve Španělsku si zatím neplatím žádné pojištění, protože zde nepracuji.
Asi si budu muset začít platit nějaké pojištění ve Španělsku, abych mohla chodit s dítětem k lékaři. Nejspíš si zde budu muset zařídit trvalý pobyt kvůli pojištění, ale když budu mít trvalý pobyt ve Španělsku, měmí se něco na trvalém pobytu v Čechách, kde vlastně pracuji a bydlím u rodičů ? Můžu mít trvalé bydliště v OP v Čechách a součastně na nějakém dokumentu ve Španělsku.
Můžu si platit pojištění v České republice (zaměstnavatel) a zároveň ve Španělsku pro případně zdravotní problémy a kontroly dítěte ?

V zkratce, ráda bych porodila ve Španělsku, protože se mi zde líbí, ale nepracuji tady, jen tady pobývám.

Pak bych měla dotaz ohledně otce, který je invalidní.
Mám nárok od Českého státu na nějakou další podporu ?
Otec má sice invalidní důchod, ale platí na dvě děti, které již má a nepracuje, protože nemůže ze zdravotních důvodů.

Dobrý den, Vážená paní,

máte českého zaměstnavatele a odvádíte pojištění do českého systému zdravotního a sociálního (nemocenské a důchodové pojištění) zabezpečení. Z toho plyne, že při splnění ostatních podmínek (trvání pracovního poměru, účast na nemocenské pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM 270 kalendářních dnů) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Vám z trvajícího pracovního poměru u českého zaměstnavatele vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM).
Podpůrčí doba pro PPM je 28 týdnů. Zákon o nemocenském pojištění k počátku a ukončení podpůrčí doby uvádí , že podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává:

• A) dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

• B) dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem podpůrčí doby uvedené v písmenu A).

Po PPM pak můžete žádat o rodičovský příspěvek.

Budete-li skutečně žít a bydlet v ČR, je to bez problémů.

Budete-li žít a bydlet ve Španělsku, bude se při určení země, která je příslušná k výplatě rodinných dávek, konkrétně rodičovského příspěvku, postupovat podle směrnic EU a pravidel přednosti z nich vyplývajících. Zjednodušeně uvedeno: požádáte ve Španělsku a to protože tuto dávku nemá požádá české úřady o “doplatek”, to znamená, že nakonec bude vyplácet ČR. Také byste mohla žádost o rodičovský příspěvek podat v ČR a ten by měl vše vyřídit se Španělskem úřední cestou; nebo rovnou úřad písemně požádejte o prozatimní určení příslušnosti a prozatimní výplatu dávky než se mezi státy vše úřední cestou vyřeší.
Informace o dávkách v rámci EU všetně právních předpisů naleznete zde: https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/benefits/index_cs.htm

K porodu ve Španělsku jsem nalezla odpověď na www.vzp. cz

Po dobu trvání Vašeho pracovního poměru v České republice a pobírání dávek v mateřství, případně rodičovského příspěvku, zůstáváte příslušná českým právním normám, tedy jste také českým pojištěncem veřejného zdravotního pojištění. Pokud budete žít ve Španělsku, měla by Vám tam být veškerá zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem poskytnuta na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, který máte od své české zdravotní pojišťovny. Jakmile dojde k ukončení pracovního poměru v ČR, budete podléhat španělským předpisům. Vaší povinností bude to oznámit české zdravotní pojišťovně a vrátit český průkaz zdravotního pojištění a vyřídit si pojištění ve Španělsku. Raději si sama tyto informace u své zdravotní pojišťovny v ČR ověřte.

Na www. cssz.cz jsem nalezla následující informce:

Pokud pojištěnka uplatňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství z českého systému pojištění v době, kdy pobývá na území jiného členského státu, v tomto případě ve Španělsku, je třeba, aby navštívila tamního lékaře, který vystaví lékařskou zprávu s vyznačeným dnem předpokládaného porodu, popř. vystaví potřebný formulář. Bude-li nárok uplatňován až po narození dítěte, je třeba přiložit navíc rodný list dítěte.
Tyto doklady předloží pojištěnka příslušné instituci sociálního zabezpečení ve Španělsku, která vystaví formulář, tento formulář bude spolu s lékařským potvrzením (případně s dalším formulářem) zaslán příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) v ČR dle sídla zaměstnavatele.
OSSZ následně zašle španělské instituci sociálního zabezpečení formulář, na kterém ji bude informovat o tom, zda má pojištěnka nárok na dávku, v jaké výši a po jakou dobu bude dávka poskytována. Výpočet a výplata se provádí dle českých právních předpisů.
I tyto informace si sama ověřte u příslušné správy sociálního zabezpečení.

Ohledně lékařské péče o narozené miminko se prosím informujte ve Španělsku a také u své české zdravotní pojišťovny.

Dvojí trvalý pobyt mít můžete.

Doplňuji ještě, že narozené dítě bude mít české i španělské občanství. Dítěti je třeba vyřídit rodný list (viz Zvláštní matrika Brno) a doporučuji také pas.

Otec dítěte je povinen dítěti platit výživné.

Vedle rodičovského příspěvku jsou dalšími dávkami:
Porodné
• Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.
• Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
• Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.
• Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek (rozhodný příjem rodiny do 2,7násobku životního minima, první nebo druhé dítě).
• Porodné náleží v rodině pouze dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
• Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.
Úplná rodina (oba rodiče) Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na porodné (2,7násobek životního minima rodiny)
při narození/převzetí prvního dítěte 7 710 20 817
při narození/převzetí druhého dítěte (první dítě je mladší 6 let) 9 450 25 515

Přídavek na dítě
• Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
• Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
• Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.


Věk nezaopatřeného dítěte
v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
základní výměra zvýšená výměra
do 6 let 500 800
od 6 do 15 let 610 910
od 15 do 26 let 700 1000

Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,7násobek životního minima rodiny)
jedno do 6 let 7 710 20 817
dvě 5, 8 let 9 850 26 595
tři 5, 8, 12 let 11 990 32 373
čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 38 988

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.