Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zákaz styku rodiče s dítětem

01.07.2018

Dobrý den chtěla sem se zeptat s manželem sme si vzali do péče jeho deti z důvodu že madla se one řádně nestarala a ke všemu jedno žních bylo v ohrožení života. U soudů sme se rozhodli že sociálka nám sepíše papyr kdy si děti může brad madka má další dvě děti a ty ji opět odebrali do klokánků kvůli stejnému důvodu oped děti zanedbané a u malého našli i nějaké hematony chtěli by sme zažádat ó zákaz styku myslíte že nám vyhoví

Dobrý den,
není rozhodující, co si myslím o tom, jak by mohl rozhodnout soud o zákazu styku, ale zda budou naplněny podmínky, pro které by soud k tomuto poměrně extrémnímu kroku přistoupil.
Zásadní ustanovení týkající se styku rodiče s nezletilým dítětem jsou obsažena v části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“). Dle ustanovení § 888 o.z. má nezletilé dítě právo se stýkat s druhým rodičem v případě, že je v péči jen jednoho z rodičů, rovněž tak má tento rodič právo se stýkat se svým dítětem. Soud může rozhodnout o omezení či zákazu styku, rovněž tak může určit podmínky styku. Stěžejním hlediskem při rozhodování o rozsahu styku a jeho podmínkách je zájem dítěte.
Zákon upřednostňuje při stanovení rozsahu styku dítěte s rodičem dohodu obou rodičů. Pouze pokud k dohodě mezi rodiči nedojde či pokud je to třeba z hlediska zájmu na výchově dítěte nebo poměrů v rodině, rozhodne v souladu s ustanovením § 891 odst. 1 o.z. o úpravě styku soud. Ustanovení § 891 odst. 2 o.z. pak poskytuje soudu výslovně možnost styk s dítětem omezit, či dokonce zakázat, a to přestože tato možnost vyplývá již z výše zmíněného § 888 o.z. Při jakémkoli rozhodování soudu ve věci styku druhého rodiče s dítětem je nutno vycházet vždy z hlediska zájmu dítěte, tento princip je naprosto stěžejní. Za obvyklých okolností je v zájmu dítěte, aby jeho styk s druhým rodičem byl co nejširší. Soud právo rodiče omezí, nebo zakáže, pouze je-li to nutné v zájmu dítěte. Pro omezení či dokonce zákaz styku tak musí být dány závažné důvody. Tyto důvody mohou být jednak na straně druhého rodiče, pokud tento porušuje či neplní zásadní povinnosti ve vztahu k dítěti, jednak na straně přímo nezletilého dítěte, pokud toto styk s druhým rodičem odmítá. Pokud druhý rodič některou či více z rodičovských povinností porušuje, či tyto povinnosti nevykonává řádně, musí soud zvažovat, zda je porušení ze strany druhého rodiče natolik závažné, aby to dostatečně odůvodňovalo omezení či dokonce zákaz styku tohoto rodiče s dítětem. Omezení či zákaz styku tak připadají v úvahu jen u skutečně zásadního problematického jednání či naopak opomenutí druhého rodiče. Vždy je nutno pečlivě zvážit, nakolik by mohlo závadné jednání druhého rodiče ohrožovat další vývoj dítěte a zda je zájem nezletilého dítěte být chráněn před tímto způsobem jednání nadřazen zájmu dítěte na kontakt s druhým rodičem. Typickým případem je zejména protiprávní jednání a chování, jehož by se druhý rodič dopustil vůči dítěti, zejména jednání, pro které je vedeno trestní řízení. Obecně připadá v úvahu i jiné násilí vůči dítěti (tj. jednání, jež nenaplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestných činů), absence péče o základní potřeby dítěte, ohrožení zdravého vývoje dítěte, akceptace zanedbávání školní docházky, psychické týrání dítěte apod. Lze si představit, že by k omezení či zákazu styku mohla vést i závažná míra manipulace proti pečujícímu rodiči, porušování pravidel péče či úpravy styku, případně narušování výchovy dítěte zásadním způsobem. Vždy bude závažnější jednání většího rozsahu, které trvá delší dobu. U jednorázových excesů druhého rodiče je nutno posuzovat dopad předmětného jednání na dítě a rovněž zvážit, zda hrozí riziko dalšího opakování. Pro úplnost je nutno zmínit, že k omezení či zákazu styku může dojít i v případě, kdy sice nedošlo k závadnému jednání ze strany druhého rodiče vůči dítěti ani k ohrožení dítěte, avšak hrozí zde reálné riziko, že by se tak mohlo stát. Tento důvod k omezení (či zákazu) připadá v úvahu zejména u rodičů, jejichž osobnost či psychický stav prokazatelně představují riziko možného ohrožení dětí či jejich budoucího vývoje, včetně vývoje psychosociálního.
Doporučuji spolupracovat s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte, který by v takovém soudním řízení byl ustanoven zástupcem dítěte.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.