Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM

27.06.2018

Dobrý den, mám trochu komplikovanější situaci, se kterou bych potřebovala poradit. Nastoupila jsem do práce 23.4.2018 na smlouvu na dobu určitou do 22.4.2019. Po měsíci jsem zjistila, že jsem těhotná a že jsem do práce nastoupila již v jiném stavu. Termín porodu mám 9.1.2019. V posledních dvou letech před nástupem do této práce jsem působila jako OSVČ, ale nemocenskou jsem si neplatila. Na mateřskou tedy nemám nárok. Mohu se zeptat na scénař, který byste mi poradili, abych udělala? Četla jsem, že by mohl případně na mateřskou dovolenou i otec dítěte. Znamenalo by to, že bych šla na nemocenskou před porodem a v době prvního šestinedělí já a poté by se napsala mateřská na otce? A v tento moment bych si musela hradit zdravotní pojištění sama? Mohu pak po uplynutí mateřské dovolené otce nastoupit na rodičovskou dovolenou já? A z hlediska zaměstnavatele, budu u něj stále vedená jako pracovnice do konce platnosti smlouvy? Děkuji za objasnění a za pomoc.
Pěkný den

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Pokud máte určený termín porodu na 9.1.2019, nástup na PPM si můžete zvolit libovolně v rozmezí 8-6 týdnů před porodem, tedy v období od 14. do 28.11.2018. Podmínku 1) tedy bohužel skutečně nesplníte (budete mít splněnou účast na nemocenském pojištění pouze 219 dní) a na PPM Vám nárok opravdu nevznikne, vznikne Vám nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Nárok na toto nemocenské vzniká tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu účastna na nemocenském pojištění (tj. pracovní poměr trvá) nebo v ochranné lhůtě a nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).
O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí (na další nemocenské může mít žena nárok z jiného důvodu, než je těhotenství nebo porod). Pobírání tohoto nemocenského umožňuje poté zvolit výši rodičovského příspěvku (RP).

Na PPM může skutečně nastoupit i otec dítěte, pokud ten podmínky splňuje, a to nejdříve od 7. týdne po porodu. Pokud tedy podmínky 1) a 2) pro nárok na PPM ke dni nástupu splní otec dítěte a sepíšete mezi sebou dohodu o převzetí dítěte do péče, může na PPM nastoupit on. Nárok na PPM má totiž i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje (den převzetí dítěte do péče a den porodu) a podpis matky dítěte musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění, tj. OSSZ. Lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte. Do podpůrčí doby pojištěnce, který pečuje o dítě, se však započítává také doba poskytování peněžité pomoci v mateřství matce s výjimkou doby od porodu do konce 6. týdne po porodu.

Pokud by však otec dítěte pobíral PPM, nemohl by chodit po tuto dobu do zaměstnání, ze kterého mu nárok na PPM vznikl. Je však možnost, aby měl uzavřenou prac. smlouvu, DPČ či DPP u jiného zaměstnavatele či dokonce existuje možnost pracovat pro stejného zaměstnavatele, ale museli by mít uzavřenou jinou smlouvu na jiný druh práce.

Po uplynutí podpůrčí doby PPM byste Vy či otec dítěte mohli žádat na úřadu práce, odboru státní sociální podpory, o RP. Celková výše RP je 220 000 Kč, měsíční výši, a tím pádem délku pobírání RP, si můžete zvolit i dle příjmu otce dítěte, a to měsíčně až do jeho výše PPM. Maximálně lze RP pobírat do 4 let věku dítěte. K tomuto Vám konkrétně poradí na ÚP.

Po ukončení Vaší prac. neschopnosti po šestinedělí můžete buď nastoupit zpět do zaměstnání či v zaměstnání nastoupit na rodičovskou dovolenou (RD) - pracovní volno poskytnuté zaměstnavatelem max. do 3 let věku dítěte. Této žádosti musí zaměstnavatel vyhovět. Můžete být doma na RD, aniž byste pobírala PPM či RP, jde vyloženě o volno, na které máte nárok. Nic dle zákona nebrání tomu, abyste byli na RD Vy i otec dítěte (otec by pobíral PPM a Vy nic). Pokud budete na RD, bude za Vás zdravotní pojištění hradit stát, budete patřit do tzv. kategorie státních pojištěnců (viz zákon níže). Pokud byste po dobu pobírání PPM otcem dítěte chodila do zaměstnání, bylo by Vám zdravotní pojištění klasicky odváděno ze mzdy a Vy můžete nastoupit na RD po ukončení PPM.
Co se týče Vašeho zaměstnavatele, u něj budete dále vedena až do konce platnosti smlouvy, ať již budete zrovna na nemocenském či na rodičovské dovolené. Dnem konce platnosti smlouvy (pokud nedojde k jejímu prodloužení) Váš pracovní poměr skončí a již nebudete zaměstnána ani účastna na nemocenském pojištění. Když již poté tedy nebudete zaměstnána, nebudete ani na RD. Můžete však být tzv. osobou celodenně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let - když se takto nahlásíte na Vaši zdravotní pojišťovně, bude za Vás i nadále stát hradit zdr. pojištění (viz zákon níže).


§ 32 zákona o nemocenském pojištěí
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
....
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
...
(8) V dohodě podle odstavce 1 písm. e) musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu podle věty první.

Mateřská a rodičovská dovolená
§ 196
Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
....
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.