Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Styk biologického otce a jeho přítele s dítětem vychovávaným matkou a její registrovanou partnerkou, určení otcovství

02.07.2018

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem po prvotní konzultaci v orgnizaci Profem, kde mne odkázali na Vás.Svůj dotaz kopíruji i s odpovědí s Profemu.
Vychováváme s partnerkou v registrovaném partnerství (10 let) dceru, kterou jsem porodila já, v roce 2010, po otěhotnění spermatem od dárce. Nikdy jsme s tímto pánem nežili ve společné domácnosti a neměli intimní vztah.Tento biologický otec naší dcery žil v dané době s partnerem, kterého ale opustil a do dnešní doby má již třetího partnera. V předchozím období nebyl problém se domluvit na styku s dcerou. Podporovaly jsme, aby se dcera s biologickým otcem ( i s jeho rodiči, 130 km daleko od našeho bydliště) stýkala co nejvíce a vytvořili si vztah.I když ne vždy tomu byl on přístupný, zvláště pak když vyměnil přítele.Problémy nastaly, v okamžiku, kdy si našel stávajícího partnera. Dceru viděl pouze dvakrát, naposledy víc než před rokem a už podruhé se jí snažil dotýkat, hladit na zádech,hlavě a zadečku.Dokonce ji zval,ať si mu sedne na klín.Což jsme nedovolily a i fyzický kontakt jsme ukončily.Toto jednání se nám nelíbilo, proto jsme biologickému otci vysvětlily, že se s dcerou může stýkat neomezeně,ale bez účasti tohoto cizího muže, protože to pro dceru není vhodné a nepřeje si to. Což byla a je pravda.Toto on akceptoval.Jenže po půl roce na nás podal žalobu na určení otcovství(není zapsán v RL),úpravu styku atd.Nebyl ochoten se vůbec sejít a celou věc řešit.V tuto chvíli mezi námi po dlouhých měsících proběhla dohoda podepsaná oběma stranami,ve které se dohodl rozsah styku s dcerou. Protože jsem v současnosti v osmém měsíci vysoce rizikového těhotenství, vše řeší moje partnerka a i v dohodě stojí, že se účastní styku.Při schůzce na biologického otce naší dcery a partnerku velmi tlačil právě jeho stávající partner a právnička, vlastně téměř dohodu znemožnili. Tento cizí pán má eminentní zájem na tom, aby dcera přebývala u něj doma a to i přes noc a on se s ní mohl stýkat. Tento pán má, ale již dvě dospělé děti z předchozího manželství.Bylo nám řečeno otcem naší dcery, že by vlastně ani žalobu nepodával, pokud by nebyl stále tlačen svým partnerem.(profesí sociální kurátor pro děti a mládež, pracovník OSPODU) Bohužel touto situací a situací předchozí, kdy neměl biologický otec zájem o styk s malou, se samozřejmě velmi odcizili. A o co tedy jde? Bylo nám řečeno naší právní zástupkyní,že soud nemůže a ani nebude vylučovat jeho stávajícího partnera ze styku z naší dcerou, leda by se "něco"stalo. Jenže to by bylo již pozdě.Navíc tímto kontaktem vzniká osoba blízká, která také může žádat na soudu o úpravu styku. Jsme poměrně zoufalé, sice je teď dohoda a soud by měl proběhnut 11.6. o určení otcovství(měl se přesunout na říjen, soudkyně odmítla vyhovět odročení na říjen na žádost protistrany),ale stále čekáme, že partner otce naší dcery ho bude nutit, aby tuto dohodu nedodržel a budou žádat předběžné opatření. Dcera také nechce spávat mimo domov, večer mívá problém usnout, občas zvrací a bojí se, že o nás přijde.Právnička biologického otce, partnerce říkala, že to není "normální" a že by se měla "léčit. Dcera je v péči školního speciálního pedagoga, ale ze zcela jiných důvodů. Lidé v našem okolí uvádějí, že jejich děti mají v tomto věku (7,5 let) obdobné obtíže. Dcera se nechce stýkat s tímto cizím pánem a bojí se toho, že by musela. Uvedly jsme celou tuto skutečnost i na OSPODu a bylo nám řečeno, že tato informace musí zaznít u soudu. I přesto máme s partnerkou obrovskou obavu o naši dceru a jsme rozhodnuty ji v žádném případě nevydat, pokud se by se měl účastnit tento pán. Je to velký manipulátor se znalostí celé této problematiky, je schopen dceru ovlivňovat ve svůj prospěch a mimo jiné se jí i stále dotýkat.On dokonce navrhoval, že by se objevil jako náhodou na procházce s jejím otcem. To partnerka rezolutně odmítla. Máme nějaké šance uspět? Omlouvám se za rozsáhlost dotazu, ale je to velmi složitá situace. Velmi děkuji za odpověď, jste jedna ze dvou organizací, která se dle všeho něčím takovým zabývá. Jsme opravdu zoufalé.
Odpověď:
Dobrý den,
píšete, že vychováváte s partnerkou v registrovaném partnerství dceru, kterou jste porodila. Dárcem spermatu byl muž, se kterým jste nikdy neměla žádný intimní vztah. Tento muž se s Vaší dcerou stýkal a vytvořili si vztah. Podporovala jste je v setkávání, a to i s jeho rodiči. Nyní spatřujete problém ve stýkání Vaší dcery s jeho současným partnerem. Tento partner Vaši dceru hladí a dotýká se ji na místech, které spatřujete za nevhodné. Biologickému otci jste vše vysvětlily. On souhlasil s tím, že se Vaše dcera s jeho přítelem nebudou stýkat.
Po půl roce na Vás podal žalobu na určení otcovství. Toho času je mezi Vámi dohoda o styku dcery s biologickým otcem, kterého se účastní Vaše partnerka z důvodu Vašeho těhotenství. Dohodu téměř znemožnili partner biologického otce a jeho právnička. Vaše právní zástupkyně Vám řekla, že nelze vyloučit partnera biologického otce ze styku, pouze pokud by se “něco stalo”. Jste teď poměrně zoufalá, soud se posunul až na říjen a bojíte se předběžného opatření. Vaše dcera nechce spát mimo domov, mívá zažívací potíže a nemůže usnout. Dcera je v péči školního speciálního pedagoga, a to z jiných důvodů. Dcera se dále bojí stýkat s partnerem jejího biologického otce. Vše jste uváděly na OSPODu, kde Vás odkázali na to, že tato informace musí zaznít u soudu. Máte s partnerkou obavu o dceru. Ptáte se, jestli máte nějakou šanci uspět?
Děkujeme Vám za důvěru se kterou se na nás obracíte. Je dobře, že hledáte pomoc a snažíte se tuto svojí nelehkou situaci řešit.
Ve Vaší situaci je mnoho možností a proměnných, které neznáme. Je tedy možné více pohledů a postupů.
Je bezesporu neocenitelné, že jste biologickému otci umožňovali styk a to i přesto, že jste k tomu neměli žádnou povinnost. Váš přístup byl natolik vstřícný, že s ním máte sepsanou dohodu. Říkám si, že na Vaši situaci může být stále ještě pohled takový, že tento muž není otcem. Z toho důvodu stále o tom, s kým se dcera stýká, můžete rozhodovat primárně Vy.
V tuto chvíli, ale je již také možné, že má biologický otec na styk právo, jelikož si k němu Vaše dcera vytvořila citový vztah, který není přechodný a zároveň by nedostatek styku s ním pro dítě znamenal újmu (občanský zákoník). Tento vztah se může vztahovat i na partnera biologického otce, ale pokud ho viděla jen dvakrát, dovolím si usoudit, že se tento druh vztahu zatím nevytvořil.
Zcela jiná situace nastane po určení otcovství. Potom bude důležité, jak soud rozhodne o péči. Zdali zůstane v péči dcera u Vás a otci určí styk. Pokud by to tak bylo, pak soud může určit podmínky styku. Do podmínek styku patří to, které osoby se mohou/nemohou styku účastnit. Touto cestou lze navrhnout, v rámci řízení o určení styku, aby se styku nesměl partner biologického otce účastnit. K tomu je, ale třeba důsledná argumentace (podrobné odůvodnění, důkazy o nevhodnosti chování, apod.).
Jako jedna z možností, která se mi jeví jako důležité, je zmínit možnost podrobnější dohody, jak by měl vypadat styk s dcerou, co možná nejbezpečněji, když při něm bude partner biologického otce. Místa styku například určit na veřejná místa, kde je kolem spousty lidí a bylo by nemožné, aby došlo k nějakému nevhodnému chování ze strany přítele otce. Bylo by pro Vaší dceru výhodou, když by se vztah s otcem dále rozvíjel.
Váš případ je velmi komplikovaný, je důležité obracet se s dotazy na Vašeho právního zástupce, který má Váš případ prostudovaný. Právní zástupci se někdy mohou zdát necitlivý a zahlcení, většinou je to však z důvodu jejich udržování hranic. Hranice jsou pro právní zástupce klíčové a to proto, aby odpovědně mohli za klientka jednat bez tzv. “horké hlavy”, tedy bez citového zapojení.
Rodičovstvím v komplikovaných situacích se zabývá spíše společnost Aperio, kteří by Vám mohli sdílet i svůj odborný pohled. http://www.aperio.cz/
S pozdravem Ester Fleischhansová

Dobrý den.
Vezměme si to tedy popořadě. V tuto chvíli není biologický otec otcem matrikovým, úředně tedy není rodičem dcery a nemá k ní rodičovskou odpovědnost, tedy nemá k dceři žádná práva, ale ani povinnosti. Jedinou nositelkou rodičovské odpovědnosti k dceři jste Vy jako její matka.
Otec podal k příslušnému soudu návrh na určení otcovství (a tomuto kroku biologického otce nyní již nemůžete nijak bránit), lze předpokládat, že otcovství bude určeno a biologický otec se stane i otcem matrikovým, se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi. Tedy soud rozhodne také o péči o dítě a o výživném. Rozhodnutí soudu sice nikdy nelze předjímat, ale ve Vaší situaci předpokládám, že dcerka zůstane v péči u Vás a otci soud určí výživné a pokud se nebudete schopni dohodnout ohledně styku otce s dítětem, tak soud určí i styk. U soudu argumentujte i tím, že dcera je ve Vaší péči už od svého narození, jste s partnerkou schopny zajistit všechny její potřeby, otci jste styk umožňovala a nadále chcete umožňovat. Otec oproti tomu 7,5 roku zájem o určení otcovství nejevil, ke styku s dcerkou se stavěl proměnlivě v závislosti na tom, jakého zrovna měl či neměl partnera. Výživné biologický otec (předpokládám) dosud neplatil ani na dcerku nijak nepřispíval.
Přesto jste v zájmu dítěte styk umožnovala a to nejen s otcem, ale i s jeho rodiči. Na Vás byly veškeré povinnosti spojené s rodičovstvím, otec si pouze podle své potřeby vybíral to, co se mu hodilo (styk s dítětem).
Je právem rodiče, aby se s dítětem stýkal a pokud mu to druhý rodič, který má dítě svěřeno do své péče, neumožňuje, může se rodič domáhat určení styku soudem. Předpokladem však je, že je to v zájmu dítěte.
Platí také, že styk osobám, které se s dětmi stýkají v době, kdy jsou u otce, nelze žádným způsobem zakázat, pokud nebyl zakázán i styk otce s dětmi. Osoba, která o děti pečuje (v době styku otec) určuje, s kým se děti budou stýkat a jaké činnosti budou dělat. Jediná možnost by byla, ale pouze tehdy, pokud nový přítel otce byl trestně stíhaný a odsouzený za trestný čin namířený vůči dětem (např. pohlavní zneužívání) nebo trestný čin typu šíření toxikomanie, tak pak by bylo možné uvažovat o zákazu styku s tou konkrétní osobou. Pokud má přítel otce na dceru negativní vliv, je třeba sdělit otci dětí, že to tak je a že si nepřejete, aby se dcerka s takovou osobou stýkala, že to nemá dobrý vliv na její psychický vývoj atd. Na prvním místě je tedy vždy domluva s druhým rodičem, protože je to zpravidla to nejefektivnější a nejrychlejší.
Soud je navíc vždycky raději, když vidí, že komunikace mezi rodiči ohledně dítěte v podstatě funguje a rodiče jsou schopni dohody.
Pokud se nedohodnete,otec nebude brát Vaše obavy v potaz a soud bude určovat styk,tak veškeré Vaše obavy musí zaznít u soudu,který bude rozhodovat o péči a případně i určovat styk dcery s otcem.
Obecně se totiž předpokládá, že každý rodič jedná v nejlepším zájmu dítěte, má plná rodičovská práva a povinnosti, a dítě obvykle sdílí osud svého rodiče, takže se stýká s lidmi, se kterými se běžně stýká jeho rodič. Je obecně právem rodiče, aby se s dítětem stýkal a pokud mu to druhý rodič, který má dítě svěřeno do své péče, neumožňuje, může se rodič domáhat určení styku soudem. Předpokladem ovšem je, že je to v zájmu dítěte.
Pokud mají kontakty s otcem díky přítomnosti otcova přítele tak negativní dopad, jak uvádíte, styk s otcem a jeho přítelem patrně v zájmu dítěte není. Pokud otec není schopen anebo nechce se stýkat se svojí dcerou bez asistence svého přítele, pokud otec nebere ohled na to, že dcera jeho přítele nemá ráda a tento přítel se chová k holčičce přinejmenším podivně (nutit dívku školního věku, aby si sedala na klín muži, k němuž nemá bližší vztah a sedat si mu na klín nechce, rozhodně běžné není). Lze zvážit podání návrhu na omezení nebo i zákaz styku otce s dcerou. V rámci soudního řízení byste měla možnost navrhnout zákaz či omezení styku dcery s otcem. V rámci soudního řízení, které by pak bylo zahájeno na základě Vašeho návrhu, je nutné soudu všechny Vámi v dotaze popsané skutečnosti sdělit a Vaše tvrzení doložit.
Svá tvrzení doložte např. zprávou od psychologa či psychiatra, pokud je dcera v péči speciálního pedagoga, tak jistě je i v péči pedagogicko-psychologické poradny - tam by Vám mohli poradit i dobrého dětského psychologa k řešení Vámi popsané situace. Také můžete navrhovat výslech svědků a předkládat další lékařské zprávy případně můžete navrhovat zpracování znaleckého posudku, zejména k posouzení výchovných schopností otce a vlivu prostředí a společnosti, v níž se otec vyskytuje, na dceru. S ohledem na věk dítěte (jde již o školní dítě) by soud již měl přihlížet také k vyjádření dítěte, které si může zajistit buď prostřednictvím opatrovníka, tzn. orgánu OSPOD, nebo si dceru vyslechnout sám. Výslech nezletilého dítěte u soudu probíhá v nepřítomnosti rodičů i jejich právních zástupců.
Důvodem omezení nebo zákazu styku s nezletilým dítětem může být například ohrožení tělesného zdraví nezletilého dítěte, ale i ohrožení duševního zdraví dítěte, ale i v důsledku jiných skutečností majících zásadní negativní vliv na zájem dítěte v nejširším smyslu. Rozhodujícím hlediskem pro posouzení, zda je vhodné omezení nebo zákaz styku s nezletilým dítětem, je vliv styku s rodičem na zájem dítěte. Omezení styku rodiče s dítětem může spočívat i v tom, že soud povolí styk s dítětem pouze za určitých podmínek třeba pouze v rámci určitého zařízení nebo za přítomnosti sociální pracovnice atp.
Zákaz styku znamená vyloučení možnosti veškerého styku s dítětem. Omezení nebo vyloučení styku rodiče s dítětem nemá vliv na úpravu vyživovací povinnosti k dítěti. To se však dělá jen v těch nejzávažnějších případech.
Držím palce. Je i možné, že otec časem změní přítele a vše se tím uklidní.
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.