Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nabytí státního občanství narozením

20.06.2018

Dobrý den,

Ziju v zahraničí a jsem těhotná. Můj přítel se se mnou rozešel. Začal soud o první dceru, chce ji získat do pece a mě zavřít ve Španělsku. Dcera nemůže cestovat, mám ji zatím docasne v péči já. Řeším, co s porodem. Potřebuji, aby mělo dítě české občanství a nebylo zablokovane otcem jako dcera.

Chápu, ze když se odhlásim tady ze systému, tak není problém zařídit všechno v Česku. Jenže bez dcery nemůžu odjet trvale. Když přijedu do Česka jenom porodit, co se stane? Bude mít dítě rychle vyřízené české papíry? Budu za nej muset platit všechno, protože já budu pojištěna v jiné zemi EU? Jak ho potom prihlasim v zahraničí? Budu pak na nej moci brát v zahraničí mateřskou, i když se narodilo v ČR?

A kdybych se odhlásila tady ze systému a přihlásila se těsně před porodem v Česku, mám nárok na dodatečnou PPM? Už sem 34tt a nestihla bych přehlasit se včas.

Dekuju moc za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za dotaz do poradny.
Doporučuji Vám vyřídit státní občanství obou dětí úřední cestou. Z dále uvedených informací je patrno, že nemusíte odjet rodit do ČR. Doklady o státním občanství ČR pro obě děti vyřídíte prostřednictvím zvláštní matriky v Brně.
Nabývání státního občanství České republiky narozením
Kdo a za jakých podmínek
Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv. Rovněž skutečnost, že dítě nabude automaticky ze zákona vedle českého státního občanství i státní občanství cizího státu, nic nemění na nabytí státního občanství České republiky dítětem. Český právní řád připouští, aby v takovém případě mělo dítě dvojí popř. víceré státní občanství. O nabytí státního občanství České republiky není třeba v tomto případě nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením.

Jak a kam se obrátit
O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.
U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky).

Právní úprava
• Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a změně některých zákonů

Další informace
Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonních číslech 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz . Informace týkající se vydání rodného listu dítěti lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.
:
• Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
obcanmat@mvcr.cz ,
tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství a matrik)
tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství a matrik)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
• fyzická osoba, které se zápis týká nebo
• členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) i bez plné moci nebo zplnomocnění zástupci
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u
• zastupitelského úřadu ČR nebo
• kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky)

Jaké doklady je nutné mít s sebou
K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:
• cizozemský matriční doklad (rodný list dítěte), který se týká matriční události (narození,…), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
• Osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1
• plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele
• další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
• u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
• Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, případně jej získáte přímo na oddělení zvláštní matriky nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed; zde je odkaz ke stáhnutí formuláře: http://www.brno-stred.cz/file/6212/.
Právní úprava
• 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Kde získáte bližší informace
• Na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
• Na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
email: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz
úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin
Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Brno- střed
Zvláštní matrika
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
Adresa internetové stránky
www.brno-stred.cz
________________________________________
Adresa e-podatelny
Elektronická podatelna: podatelna@brno-stred.cz

________________________________________________________

K vaší variantě – porod v ČR uvádím, že se mi jeví jako složitá s ohledem na to, že je tu již prvorozené dítě, které ponecháte v cizině.

Pokud přece jen budete rodit v ČR, pak:

Budete-li mít v pořádku zdravotní pojištění, od gynekologa těhotenský průkaz, kde budou všechna vyšetření, pak se ve 14 týdnu těhotenství musíte zaregistrovat u nějaké porodnice v ČR.

Po porodu dítěte budete řešit rodný list dítěte (asi týden), zdravotní pojištění dítěte (odvíjí se od Vašeho zdravotního pojištění), pediatra (alespoň první ošetření dítěte) a pas dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství(„mateřská“ nebo „PPM“) se v ČR odvíjí mimo jiné od trvání pracovního poměru a vy do ČR přijedete jen porodit, takže v ČR nepracujete, tudíž Vám zde nevznikne nárok na „mateřskou“. Blíže viz www.cssz.cz.

Abyste v ČR mohla čerpat rodičovský příspěvek, musela byste v ČR skutečně bydlet nejen tu mít trvalý pobyt. Blíže viz www.mpsv.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.