Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Žádost o vyčerpání řádné dovolené a o neplacené volno po RD

25.06.2018

Dobrý den,
mám tři malé děti a od roku 2010 jsem střídavě na mateřské a rodičovské dovolené, která mi končí 9.8.2018. Jsem stále zaměstnaná na dobu neurčitou. Z důvodu péče o děti bych si chtěla zažádat zaměstnavatele o neplacené volno do čtyř let věku nejmladšího dítěte. Doposud jsem však nečerpala žádnou řádnou dovolenou, nevěděla jsem o této možnosti po skončení MD. Na dovolenou mi vznikl nárok nejpozději v roce 2015, kdy jsem byla v období od 7.7.2015 do 26.1.2016 na mateřské dovolené s nejmladším dítětem. Pak následovala rodičovská dovolená trvající doteď. Chtěla bych se zeptat, jak mám teď postupovat, zda mám u svého zaměstnavatele nejdříve zažádat o čerpání dovolené (případně kolik to bude dní?) a pak až o neplacené volno, nebo můžu dovolenou a neplacené volno mít současně? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

pokud máte ještě nevyčerpanou dovolenou z předchozích let, je možné požádat o vyčerpání veškeré této dovolené v návaznosti na RD. Dle ustanovení § 218 odst. 4 zákoníku práce (viz níže) je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání dovolené po skončení překážek v práci - tedy po skončení RD, této žádosti by měl tedy vyhovět.

Pro účely výpočtu dovolené se mateřská dovolená (MD) považuje za výkon práce. Pokud jste tedy v některém roce "odpracovala" čerpáním MD více než 60 směn (prac. dní), vznikl Vám v tomto roce nárok na dovolenou za kal.rok (ta minimálně činí 4 týdny, může však dle zaměstnavatele činit i více). Rodičovská dovolená (RD) se na rozdíl od MD za výkon práce nepovažuje. Jelikož jste (řádnou) dovolenou nečerpala mezi MD a RD, není Vaše dovolená chráněna před krácením z důvodu zameškání směn kvůli překážkám v práci (RD). Pokud jste tedy v určitém roce zameškala alespoň 100 prac. dní, bude se Vaše dovolená krátit za prvních 100 takto zameškaných prac. dní o 1/12 dovolené a za každých dalších 21 zameškaných prac. dní o další 1/12 dovolené.

Shrnutí: V každém kalendářním roce, kdy jste odpracovala (ať již skutečně odpracovala či "odpracovala" čerpáním MD) alespoň 60 směn, Vám vznikl nárok na dovolenou za kal. rok. Pokud jste však v témže roce zameškala čerpáním RD min. 100 směn, bude se tato dovolená krátit dle pravidel výše.

Na období po vyčerpání dovolené můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno, avšak na to nemáte právní nárok, zaměstnavatel může či nemusí souhlasit. Dovolená a neplacené volno nelze čerpat současně (za dovolenou náleží dle zákoníku práce náhrada mzdy, nejde tedy o volno neplacené).

Související ustanovení:

§ 216 ZP
...
(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
...

§ 218
(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
(2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.
(3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
...
(3) Při krácení dovolené podle odstavců 1 a 2 musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
...
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.