Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovská zodpovědnost

22.06.2018

Dobrý den, když je kamarádova dcera půl roku před zletilosti (v lednu ji bude 18) a nechce již z rodinných důvodů zůstávat, může i bez povolení rodičů bydlet sama pokud 1. Má kde bydlet (školní garsoniéra) 2. Má finanční příjmy a možnost dotace ze školního fondu pro studenty s hmotnou nouzi 3. Ve škole prospívá a pravidelně dochází na hodiny

Předem děkuji za odpověď, velmi rád bych ji pomohl, jelikož to doma nemá lehké a již několikrát byla z domu vyhozena a pod vyhruzkou policie násilím přivedena domů popřípadě násilně doma držena (nemohla chodit na kroužky, do práce...)

Nechce to ovšem brát soudní cestou, aby to ne odnesl zbytek rodiny a hlavně mladší sourozenci.

Dobrý den,
nový občanský zákoník stanoví, že dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Plyne z toho to, že rodiče rozhodují do dosažení zletilosti svého dítěte například o tom, kde a s kým bude bydlet a o dalších záležitostech. Nejsnazší cestou by bylo se s rodiči dohodnout a navrhnout variantu, že by studentka bydlela již sama ve školní ubytovně a že bys se v nějakých dohodnutých termínech vždy hlásila a umožnila rodičům vykonávat jakousi kontrolu, aby mohli zodpovědně dostát svým rodičovským povinnostem.
Nový občanský zákoník také přináší také nový institut tzv. emancipace nezletilého. Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Takto by mohla nabýt plné způsobilosti k právům a povinnostem a rodiče by již vůči ní nemohli vykonávat rodičovskou odpovědnost. Otázkou je, zda by to však vzhledem k věku bylo efektivní řešení, zda-li by nenabyla zletilosti dříve, než by soud stačil rozhodnout. Dalším efektem emancipace by pak byl fakt, že (je-li podmínkou schopnost se samostatně živit) by skončila vyživovací povinnost rodičů a studentka by musela svůj život a studia zvládat na své náklady.
Pokud dítě v lednu nabude plné zletilosti, rodiče již nebudou moci vykonávat rodičovskou zodpovědnost, dítě nebude nuceno se podřídit jejich výchovným opatřením, ale vyživovací povinnost rodičů vůči stále studujícímu dítěti bude pokračovat. Jestliže nebude plněna dobrovolně, bude možno ji vymoci soudně.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.