Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: upravení styku s otcem

18.06.2018

Dobrý den potřebovala bych poradit jak mam sepsat návrh na Upravení styku otce s malou /popřípadě odebrání rodičovské zodpovednosti .. chci to podat na soud ale nikde nemužu dohledat návrh jak to všecko sepsat.. děkuji moc za rady .

Dobrý den,

styk druhého rodiče s dítětem je upraven v občanského zákoníku (zák.č . 89/2012 Sb., v platném znění).

§ 891 zákona uvádí,že rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.
Je-li to ve vážných případech nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže. Je právem rodiče, aby se s dítětem stýkal a pokud mu to druhý rodič, který má dítě svěřeno do své péče, neumožňuje, může se rodič domáhat určení styku soudem. Předpokladem ovšem je, že je to v zájmu dítěte.

Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. § 889 říká, že rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.

Se sepsáním návrh k úpravě styku můžete požít například tento vzor: http://www.vzory.cz/blogy/navrh-na-upravu-styku-rodice-s-nezletilym-ditetem. Vzor či pomoc se sepsáním žádosti by Vám měli poskytnout i na orgánu sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště, úřad sídlí vždy na obecním úřadu obce s rozšířenou působností/úřadu městské části.

Soud může styk rodiče s dítětem omezit nebo dokonce zakázat pouze tehdy, jestliže je to nutné v zájmu dítěte, tj. zejména v případech, kdy by dítě bylo při pobytu s druhým rodičem ohrožováno na zdraví, neurotizováno, popouzeno vůči rodiči, který má dítě ve výchově, ohrožována jeho mravnost apod. Protože se jedná o velmi citelný zásah do rodičovské zodpovědnosti, je omezení styku nebo zákaz styku rodiče s dítětem na místě pouze, je-li to nezbytně nutné v zájmu dítěte. K omezení rodičovské zodpovědnosti dochází v případech, kdy rodič ze subjektivních důvodů neplní řádně svoji rodičovskou zodpovědnost v určité oblasti. V soudním rozhodnutí musí být přesně stanoveno, ve kterých oblastech rodičovské zodpovědnosti je rodič omezen. Omezení rodičovské zodpovědnosti se nedotýká vyživovací povinnosti rodičů.

V dané oblasti bych Vám doporučila kontaktovat pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě s rozšířenou působností, kde by Vám měli pomoci s Vaší konkrétní osobní situací, a to jak poradenskou činností tak i se sepsáním potřebného návrhu k soudu.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.