Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozchod s manželkou - neshody, péče o děti, rodičovská odpovědnost, sdělení dětem

05.06.2018

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o několik rad týkajících se (1) komunikace s druhým rodičem a (2) komunikace s dětmi o důležitých otázkách. Omezil jsem se zde jen na ty, které je myslím, potřebné řešit nejrychleji (při všech mých nadcházejících setkáních s dětmi a tedy nutně i s druhým rodičem). I tak je toho ale docela hodně, za což se předem omlouvám. Budu ale rád, když mi z toho budete moci alespoň s něčím pomoci ještě před mojí schůzkou v poradně pro rodiče, kterou mám sjednanou až na 21.6.

Nejprve ale krátce přiblížím současnou situaci.

S manželkou máme dvě děti - syna (6,5 roku) a dceru (2,5 roku). Ve společné domácnosti s manželkou nežiji 6 týdnů. Důvodem mého odchodu byly dlouhodobé a vážné neshody s manželkou, respektive průběh konfliktů, které s nimi byly spojené (jejich výrazné vyhrocování ze strany manželky, konflikty kvůli zcela zástupným problémům apod.).

Za dobu 6 týdnů jsem měl děti v péči jeden víkend a jedno odpoledne. Minulý týden proběhlo první stání u soudu, kde došlo k dohodě na úpravě styku a o výživném. S dětmi se nyní mohu vídat jedno odpoledne týdně (středa 13-18) a každý druhý víkend (pátek od 15 - neděle do 18). Tuto středu za dětmi tedy pojedu a příští víkend je také budu mít ve své péči.

Po předání dětí z předminulého týdne manželce se ukázalo (a dnes to opět potvrdila v reakci na moji žádost o společný rozhovor v poradně), že manželka chce nastavovat mantinely mého styku velmi "přísně" tak, že je bude obtížné plnit, což patrně povede k dalším, samozřejmě zcela zbytečným, konfliktům. Zkusím tedy popsat situace, se kterými bych potřeboval poradit, aby vše proběhlo nejlépe, jak jen může a děti to pokud možno nezaznamenaly, respektive aby byly odpovídajícím způsobem připravovány na změny, ke kterým bohužel v důsledku konfliktů mezi rodiči došlo.

1. Komunikace s druhým rodičem
Minulý víkend jsem s dětmi přijel z víkendu v Praze v 17:35 do Milevska. Manželka uvedla, že jsem měl přijet přesně v 18 hodin, kdy má docházet k předání dětí. Manželka trvá na tom, že to má být přesně v 18 hodin. Je mi ale zřejmé, že příjezd v 18:05 by patrně způsobil ještě větší problémy. Stokilometrovou cestu z Prahy samozřejmě ale nemůžu načasovat na minutu přesně. Zároveň návštěva hřiště nebo cukrárny s takto malými dětmi na 20 minut je nemyslitelná a pro děti by následné naléhání na odchod v podstatě poté, co jsme přišli, bylo jen stresující. Jsem přesvědčený, že si v tomto případě má žena klade podmínku, kterou není oprávněná klást (a nejspíš to i sama dobře ví). Své přesvědčení, že na tomto trvá, mi dnes potvrdila v emailu. Můžete mi prosím říci, jak by se toto dalo řešit? Měl bych manželce navrhnout dohodu o nějaké časové toleranci (15 minut před i po?)? Manželka mi ale dnes v odpovědi napsala následující vyjádření, ze kterého je patrné, že k takové dohodě asi nebude přístupná: "Při předání žádné nejasnosti nenastanou, když je nebudeš vodit dřív nebo později a budeš vracet věci." Je nějaký jiný postup jak by bylo možné to směřovat k dohodě? Mám se v případě, že se nijak v tomto směru nedohodneme, raději "riskovat" příchod s dětmi před stanoveným časem nebo po něm?

Se svojí matkou jsem před návratem s dětmi do Milevska probral, zda mám manželce vracet špinavé oblečení nebo jej vrátíme až po vyprání. Na rozdíl od mé matky mi přišlo vhodnější, vrátit manželce oblečení až po vyprání. Samozřejmě to bylo špatně, nyní manželka píše v emailech obecně o tom, že "jí nevracím věci" (podotýkám, že tyto věci už má vrácené i přesto, že za dětmi pojedu až ve středu - poslal jsem je po její dobré kamarádce, aby se to vyřešilo co nejrychleji). To, jak manželka celou situaci popisuje, mi připadá neuvěřitelné a ryze účelové, ale těžko s tím mohu něco dělat. Možná to chce ještě nějak použít, protože si jinak nedovedu vysvětlit, že by sama věřila tvrzení "že jí nevracím věci". Tady sice sám za sebe vnímám jako vhodnější "vracet věci" vyprané, byť později, ale její preference je opačná, tak budu postupovat tak, jak si vyžádala. Ale ani tato otázka tím dostatečně vyřešena nebude, protože stále vnímám ten tlak a hledání problémů v různých dílčích otázkách. Nehledě na obecný problém, že manželka pohlíží na věci dětí, které jsme jim sháněli společně, jako na "její" a ne jako na "věci dětí" a tlačí mě k tomu, abych pro ně měl 6 týdnů od rozchodu nachystanou plně vybavenou a na děti připravenou domácnost. Snažím se o to, ale současně vím, že k tomu není vlastně oprávněna (jako není oprávněna ani k tomu, zamezovat mi kontakt s dětmi v našem vlastním domě a to, že tam již nyní vyměnila zámky). Myslíte že je na místě se ohradit proti tomu, že si "přivlastňuje" věci dětí? Sám se totiž obávám, že by to mohlo věci spíš uškodit. Na druhou stranu, manželka si zjevně chce hledat další a další důvody ke kritice a asi ani není na místě zase až příliš ustupovat ve věcech, u nichž si ona nárokuje něco, co jí nepřísluší (já se to tedy jen domnívám, a to na základě toho, že rodiče jsou obecně v rovné pozici také v případě styku s dětmi nebo co se týče rodičovských kompetencí, ale pokud se v tomto směru mýlím, tak mě prosím opravte).

Co se týče místa předání dětí, manželka předminulý víkend navrhla, že by k němu mohlo najít na hřišti a ne v místě bydliště, jak jsme se dříve (30.4.) dohodnuli na OSPOD. Vnímám to jako v určitých případech lepší variantu (s uvedeným návrhem jsem souhlasil), nicméně toto myslím není vhodné vždy (ve středu má syn trénink krasobruslení, také je možné že dcera bude spát, jednodušší by určitě bylo přebírání dětí doma). Rád bych se zeptal, zda si myslíte, že je smysluplné, abych manželce navrhnul, že si děti vyzvednu tentokrát doma. Nebo zda Vám připadá, že to může být spíš ke škodě věci.

Styk s dětmi je již upravený soudem a měl by tedy fungovat bez nějakého zbytečného potvrzování. Ale s ohledem popsané nejasnosti a také na přístup manželky k těmto otázkám, si myslím, že asi bude po nějakou dobu lepší, abych manželce vždy vše potvrzovat a snažit se o tom domlouvat, i přesto, že to může působit až otravně. Budu ale rád, když mi napíšete své stanovisko.

Další otázkou je to, že manželka si není ochotná připustit, že i já mám rodičovské kompetence. Ukazuje se to i v dnešním emailu, ve kterém mi napsala "Jejich nemoci a kroužky budu řešit já, protože je mám v péči.". Vím, že to takto není, ale nevím vůbec, jakým způsobem se o tomto s manželkou bavit. Rád bych Vás požádal o jakoukoli radu, jak se s ní domluvit tak, aby to odpovídalo skutečnosti a ne pouze jejímu přesvědčení nebo zájmu. Věc je bohužel o to těžší, že žena mě jako partnera v diskusi nevnímá a o všem, co chce rozhodovat ona, chce rozhodovat jen sama. Ale je mi jasné, že se v této věci mýlí a je potřeba nějak dosáhnout toho, aby byly i tyto obecnější rodičovské kompetence nastaveny tak, jak to má být.

2. Komunikace s dětmi
Do konce června mám zajištěnou možnost zázemí v bytě pouze na středeční odpoledne přes Charitu. Od července mám zajištěný nájem a vybuduji pro děti nové zázemí. Mám v této souvislosti dotaz, jak na toto děti připravovat. Zatím jsem se vyjadřoval jen velmi opatrně, protože manželka si nepřeje, "abychom jim tím motali hlavu", a také proto, že mě už opakovaně v emailu nařkla z toho, že děti proti ní poštvávám (což samozřejmě není pravda). Je mi ale jasné, že děti je nutné na situaci připravit, tím spíš že celá situace je už nějakou dobu aktuální a že budou ne-li již v tomto období, pak od druhé půlky července (18.7. proběhne odročené soudní jednání o styku s dětmi, řešené prozatímně platnou dohodou, které již zohlední existenci zázemí, které zatím vytvářím) určitě pobývat v novém prostředí. Obávám se také, že manželka i chce, aby na to děti nebyly připravené a i proto se mě snaží odradit od komunikace o těchto věcech s nimi. Chtěl bych se proto zeptat, měl bych se s nimi o těchto věcech začít již bavit? (Když píšu "o těchto věcech", tak samozřejmě nemyslím přímo rozvod, ale jen to oddělení domácností, nová prostředí, střídání rodičů, které již zažívají). Pokud byste pro mě měli v tomto směru jakékoli další rady, budu také velice rád.

Bude Vám velice vděčný za odpovědi na mé dotazy. Nevím, jestli je to ve Vašich možnostech do středy, kdy pojedu za dětmi, ale i kdyby to možné nebylo, velice ocením, pokud mi budete moci s mými otázkami pomoci.

S poděkováním a pozdravem,

Dobrý den,

děkuji za Váš vzkaz a cením si důvěry, s jakou jste se na nás obrátil. Váš vzkaz má mnoho otázek a důležitých úvah, popisujete náročné a vyhrocené situace s manželkou, se kterou již několik týdnů nesdílíte domácnost. Máte spolu dvě děti a přemýšlíte, jak s nimi o nové rodinné situaci mluvit.

Když se partneři rozejdou, jejich vztah nekončí, resp. mění se v novou formu vztahu - vytváří se znovu důvěra za nových podmínek. Pokud spolu partneři musí i na dále komunikovat po rozchodu kvůli dětem, majetku..., tak vzájemnou komunikaci narušuje právě nedůvěra, nejistota a z toho plynoucí tendence k nekompromisnímu nastavení pravidel. Dokud si partneři neověří, že se na sebe mohou spolehnout i v této "nové" formě vztahu, stává se, že se vzájemně prověřují, dělají "naschvály" a jiné nepříjemnosti. Některé tyto obtíže popisujete také ve své situaci. V případě péče o děti je situace ztížena také tím, že partneři již nejste, ale jak píšete, zůstáváte dále rodiči, a to rovnocennými. Oddělit partnerskou a rodičovskou rovinu může být rovněž obtížné, případně delší dobu trvající proces, a to pro každého z partnerů odlišně...

Nedivím se Vašemu rozčarování z toho, že jakákoliv byť drobná odchylka od dohody (např. v případě dřívějšího dovozu dětí) představuje pro manželku ihned její zásadní porušení, vůči němuž se vymezuje a nedokáže pochopit.

Co se týká komunikace s druhým rodičem, jste spolu nyní v podstatě ve sporu. Za takové situace je potřeba udržovat co nejvíce transparentní komunikaci a domlouvat se zásadně mezi sebou. Doporučuji nenechat proudit komunikaci přes kamarádku, byť dobrou, nebo přes matku, ať už Vaší anebo manželky. Domlouvejte se vždy s ní, možná spolu paradoxně budete komunikovat více než dřív. Pokud plánujete cestu, domluvte si příjezd a rovnou si dohodněte, že v případě zdržení a nebo příjezdu dříve se ozvete a uvedete změnu, ať oba víte, jak je na tom ten druhý a zda je potřeba přizpůsobit program. Stejně se raději domluvte, jak s věcmi na děti ohledně praní.
Pokud Vy se stěhujete a vytváříte nový domov, není přitom možné, aby manželka měla tolik požadavků na vybavení pro děti.
Zkuste se bavit víc v rovině kompromisů a rovnocenných dohod - "já můžu udělat toto, abys v tomto měla pohodlí, stejně tak potřebuji od tebe, abys" apod. Zkuste s ní mluvit tak, že budete hovořit výhradně za sebe - já potřebuji, já to vnímám takhle a takhle..., vyhněte se rodičovským poučkám ("Měla by sis uvědomit, že..."), popichujícím výsměšným komentářům apod.
Opravdu se stává, že byť i malá odchylka od původní domluvy jedním partnerem, je pro druhou stranu jasným signálem naschválu. Mějte toto na paměti. Dokud si neprojdete touto novou fází vztahu, nečekejte od partnerky "pochopení" anebo shovívavost, na kterou jste možná byl dříve zvyklý. Všechno je nyní jinak, začínáte téměř od znovu. Nepředjímejte její reakci, nespoléhejte se na dříve platná a fungující pravidla. Vše musíte dohodnout od znovu a průběžně - což je zásadní - o tom spolu znovu komunikujte. Je to mnohdy náročné až otravné, jak píšete a máte zkušenost, ale pokud je jeden z partnerů v nejistotě, otevírá se bohužel nekonečný prostor pro podezírání a tím pádem větší potřebu pro další striktní vymezení pravidel, obviňování z naschválů apod.

Níže Vám přikládám důležitý odkaz, z jehož textů můžete čerpat další cennou oporu v tom, že byť s matkou dětí nežijete, jste stále rodiči, a to rovnocennými - prosím pročtěte si je, jsou zde témata: rodičovská odpovědnost, jak mluvit s dětmi o rozchodu rodičů ad.:
http://cochem.cz/index.php/odkazy

Na stránce http://www.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=163&o=153&k=6632&d=353259
můžete nalézt tzv. rodičovský plán, který má rozvádějícím/rozcházejícím se rodičům pomoci uzavřít dohodu a vyhnout se tak válčení mezi sebou..

Co se týká komunikace s dětmi, vidím, že se snažíte pečlivě zvážit, jak a co jim říci, abyste jim neublížil a zároveň správně cítíte, že děti není dobré nechávat v nejistotě. Ta je nepříjemná jak pro dospělého, tak pro děti. U dětí se při neshodách a rozchodech navíc připojuje fakt, že mají přirozeně tendenci vztahovat si chování rodičů a události v rodině vůči sobě - mívají obavy, že mohou za hádku rodičů, že kvůli nim se rozešli, že už je rodiče nemají rádi... Je proto důležité děti ubezpečit o své lásce a náklonnosti. A nebojte se o nové situaci s dětmi mluvit. Je v pořádku jim otevřeně sdělit, že s maminkou již nebudete bydlet, protože si spolu nerozumíte a tak jste se dohodli, že budete bydlet každý jinde. To ale neznamená, že přijdou o Vás anebo o maminku. Akorát se s Vámi budou potkávat jinde než doma a vídat ve vyhrazený čas. Tento drahocenný čas si pak budete užívat spolu. Jejich reakce může být velmi pestrá - od pláče, smíchu, až po klidné či nezaujaté přijetí informací. Otázky, které budou mít, jim zkuste zodpovědět. Doporučuji seznámit se s článkem:
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/porozvodove-boje-kdyz-rodice-zapominaji-na-deti-136.html,
kde jsou velmi podrobně zpracovány různé otázky související s rozchodem rodičů malých dětí včetně tzv. "Dvacet přání dětí rozvedených rodičů", v nichž je popsáno, jak děti smýšlí o rozchodu rodičů. Věřím, že i pro Vás bude ujasněním mnohých otázek.

Jen doplním, že než se situace mezi Vámi a manželkou ohledně komunikace a předávání dětí usadí, může být pro případnou novou partnerku hůře pochopitelné, že s bývalou partnerkou komunikujete tak často. Tak ať Vás to kdyžtak nezaskočí... Stejně tak je ale v pořádku vymezit také sám sebe, určit své hranice, ať "nevlajete" neustále mezi požadavky jedné nebo druhé.

Přeji Vám, ať se situace brzy usadí, držím palce

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Vztahy, výchova – psychologická poradna
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.