Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výše PPM

05.06.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně mateřské. Pokud ukončím úspěšně studium VŠ v červnu, poté budu třeba 2 měsíce na ÚP než si něco najdu a v září začnu pracovat na HPP (dejme tomu za 27 000 Kč hrubého) a třeba po půl roce nastoupím na mateřskou, jaká bude výše? Vím, že se vypočítává z příjmu 12 měsíců ale já budu mít odpracovaných jen 6. Na internetu jsem si vypočítala, že by se mělo jednat o částku 121 912Kč, tedy 887 Kč/den ale nevím, zda se opravdu vychází z těch 27 000 (mzda 27 000) a nebo je to u bývalého studenta jinak.
Ještě prosím o informaci, jak by to bylo, pokud bych nastoupila do práce a třeba po půl roce byla na rizikovém těhotenství. Jak se částka vypočítává potom.

Velmi děkuji a přeji pěkný den.

Dobrý den,

výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) činí 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ). DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období vydělí počtem kalendářních dnů, které na rozhodné období připadají; do těchto dnů se však nezapočítávají tzv. vyloučené dny, kam spadají např. dny pracovní neschopnosti. Rozhodným obdobím je obecně 12 kal. měsíců před měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM, pokud pojištění vzniklo později, jde o měsíce od začátku pojištění do měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém dojde k nástupu na PPM; ve Vašem modelovém případě tedy období od září 2018 do konce měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byste nastupovala na PPM (nástup na PPM nastává v období mezi 8. - 6. týdnem před termínem porodu).
Vyměřovacím základem je souhrn výdělků (podléhajících důch. pojištění) za rozhodné období, tedy prakticky u Vás by šlo o Váš celkový příjem od září 2018 - tento celkový příjem se vydělí počtem kal. dnů bez dnů prac. neschopnosti (příp. i bez dalších vyloučených dnů, viz § 18 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění). Výpočtem získáte svůj DVZ (který se v případě, že je vyšší než 1000 Kč, ještě redukuje). 70 % DVZ je pak výše denní PPM.

Pokud byste před nástupem na PPM byla uznána dočasně práce neschopnou, tyto dny by byly tzv. vyloučenými dny a do výše PPM by se nezapočítávaly, nesnížily by tedy výši PPM.

Pokud by tedy Vaše hrubá mzda v zaměstnání byla 27 000 Kč a Vaše rozhodné období by bylo 6 měsíců, vyměřovací základ by byl 162 000 Kč ( 6 x 27 000). Tento VZ se vydělí počtem kalendářních dní na toto období připadajících (v případě neschopenky se tyto dny nezapočítávají).

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).
...
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
...
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská nebo ošetřovné,
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,
e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.