Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nástup na PPM a čerpání dovolené před nebo po MD

05.06.2018

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala na 2 věci. Termín porodu mám stanovený na 4.8.2018. Od doktora mám potvrzení pro mého zaměstnavatele, že mám nastoupit na mateřskou dovolenou od 9 - 23.6.2018. Myslela jsem, že nastoupím od 23.6.2018. A teď otázky, mám ještě nevyčerpanou dovolenou a to 11 dní. Mám ještě teď na rychlo vyčerpat celou dovolenou a být doma do 22.6.2018. A pak od 23.6.2018 si nechat napsat mateřskou dovolenou? Musím dovolenou vyčerpat, je to lepší, nebo je lepší si pak zažádat o její proplacení mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Můj zaměstnavatel dovolené neproplácí a nechce o tom vůbec slyšet, vždy si ji musíme vybrat, tak nechci zbytečné problémy.
A pokud mi vychází nástup na mateřskou dovolenou na sobotu 23.6.2018 tak mi zaměstnavatel musí napsat nástup od tohoto data 23.6.2018 nebo mi nástup napíše až od pondělí 25.6.2018? Bojím se, aby mi pak nechyběl ty 2 dny a nebyly nikde započteny.

Předem Vám moc děkuji za odpověď.
Krásný den Vám přeji

Dobrý den,

den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) si můžete libovolně zvolit v období mezi 8. a 6. týdnem před stanoveným termínem porodu. Pokud tento zvolený den bude připadat na víkend, tedy den, který není Vaším pracovním, nevadí - PPM je dávka nemocenského pojištění, jež je vyplácena za kalendářní dny, nikoli pracovní. Den 23.6.2018 je 6 týdnů před termínem porodu, je to tedy nejpozdější datum, kdy můžete na PPM nastoupit (aniž byste o poměrnou část PPM přišla), zaměstnavatel nemůže den dle sebe posunout.

Co se týče dovolené, můžete samozřejmě požádat o její čerpání před nástupem na PPM, je však třeba pamatovat na to, že obecně čerpání dovolené určuje zaměstnavatel a bude tedy ve výsledku na něm, zda Vám její čerpání na toto období schválí. Pokud by se tak nestalo, o dovolenou však nepřijdete. Další možností je její čerpání po skončení mateřské dovolené (MD), před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD). Na rozdíl od předchozí situace v tomto případě zaměstnavatel musí vyhovět a takto Vás dovolenou nechat vyčerpat. Pozor, opět ale nejde o proplacení dovolené ve smyslu, že byste ji nečerpala a pouze Vám byla zaplacena, dovolená je skutečně čerpána s náhradou mzdy. Po jejím vyčerpání plynule přejdete na RD - toto je asi nejvyužívanější varianta. Výhoda takto čerpané dovolené spočívá v tom, že se nebude krátit z důvodu následného čerpání RD (RD se totiž, na rozdíl od MD, pro účely dovolené nepovažuje za výkon práce). Pokud byste nezvolila ani jednu z těchto možností, zbývá poslední, a to vyčerpat dovolenou až po odpadnutí překážky v práci, tedy po Vašem návratu z RD, kdy by Vás zaměstnavatel musel dovolenou nechat vyčerpat.
Vždy jde ale o čerpání dovolené v pravém slova smyslu, nikoli její pouhé proplacení bez čerpání. Proplacení dovolené zákoník práce umožňuje pouze při ukončení pracovního poměru.

Související ustanovení:

Obecné ustanovení
§ 216
...
(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
...

Čerpání dovolené
§ 217
(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
....
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
...
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Náhrada za dovolenou
§ 222
(1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnancům uvedeným v § 213 odst. 4 může být tato náhrada mzdy nebo platu poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.
(2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.
...
(5) Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.