Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovská dovolená otce

02.06.2018

Děkuji Vám za odpověď. Nechci zpochybňovat Váš výklad zákona, ale zaměstnavatel neustoupí, už jen s manželovou "mateřskou" dovolenou dělal velké problémy a proto se zeptám, protože manžel skutečně zvažuje soudní při vzhledem k tomu, jak se k němu firma zachovala. Pokud platí že: Rodičovká dovolená v rozsahu mateřské dovolené zaměstnankyně" trvá 22 týdnů od narození dítěte. Má svá specifika - jednak se z pohledu nároku na dovolenou považuje za výkon práce a otec má právo po vyčerpání této části rodičovské dovolené vrátit na svoji původní práci a pracoviště (§ 47 zákoníku práce). Tak pokud by se manžel po uplynutí 22.týdnů od narození dcery vrátil do práce, pobíral by PPM protizákonně a zároveň by porušil dohodu, kterou na PSSZ uzavřel. Měl se tedy příspěvku dobrovolně vzdát či muset nastoupit na řádnou dovolenou?

Vážená paní,
souhlasím s Vaším názorem. Je pravda, že Váš manžel výkonem práva podle jednoho zákona, je zároveň zkrácen na jiných právech podle jiného zákona. Zákon o nemocenském pojištění nastavuje střídání rodičů na peněžité pomoci v mateřství velmi flexibilně. To znamená, že čerpání peněžité pomoci v mateřství pouze otcem je jednou z možností. (viz § 34 odst. 1 písm. c) zákona o nemocenském pojištění).

Historicky totiž právní úprava rodičovské dovolené a souvisejících práv začala platit od 1.1.2001. V té době nebyla upravena (až na výjimečné případy) možnost čerpání peněžité pomoci v mateřství otcem (byla upravená tzv. peněžitá pomoc). Tato možnost začala platit v souvislosti novým zákonem o nemocenském pojištění - zákonem č. 187/2006 Sb., nároky propojené v zákonech nebyly. Váš případ je ojedinělý. Nicméně lze konstatovat, že právní úpravě s ohledem na případ Vašeho manžela, chybí určitá logika.

Napadl mě jiný postup, část odborné veřejnosti je toho názoru, že doba rodičovské dovolené čerpané zaměstnancem v rozsahu doby mateřské dovolené zaměstnankyně činí 28 nebo 37 týdnů, podle počtu narozených dětí. Tento názor publikovala již v roce 2001 JUDr. Bognárová. v komentáři Součková a kol. Zákoník práce, 3. vyd. Praha, C.H. BECK 2001, s. 373). Autorka svůj názor ani později nezměnila:
viz článek https://www.obecniportal.cz/a2a4p - na portále se můžete evidovat a získat tři články zdarma, z článku cituji podstatné:
Podle § 196 ZP zaměstnanec mateřskou dovolenou nečerpá, může však čerpat rodičovskou dovolenou, a to od narození dítěte až do 3 let jeho věku. Doba rodičovské dovolené čerpané zaměstnancem v rozsahu doby mateřské dovolené zaměstnankyně (28 nebo 37 týdnů, podle počtu narozených dětí) má však shodné právní důsledky jako mateřská dovolená ženy, a to při posuzování této doby jako doby odpracované pro účely vzniku práva na dovolenou (§ 216 odst. 2 ZP) nebo jako doby odpracované na základě závazku setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru u dohody o zvyšování kvalifikace podle § 234 ZP anebo povinnosti zaměstnavatele zaměstnance po návratu z čerpané rodičovské dovolené v tomto rozsahu zařadit na jeho původní práci a pracoviště (§ 47 ZP). Jediný rozdíl mezi ženou a mužem je v tom, že žena čerpá mateřskou dovolenou ještě před narozením dítěte, muž rodičovskou dovolenou může čerpat až ode dne narození dítěte. Minimální rozsah čerpání rodičovské dovolené zaměstnancem (mužem) ode dne narození dítěte není § 196 ZP omezen, muž proto může čerpat rodičovskou dovolenou nejenom v celém rozsahu 28 nebo 37 týdnů podle počtu narozených dětí, ale také pouze v rozsahu několika týdnů následujících po narození dítěte.
Obdobně jiný článek JUDr. Bognárové:
https://www.pamprofi.cz/33/navraty-a-zastupy-aneb-otazniky-kolem-materske-a-rodicovske-dovolene-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EvMTzwP8b0yI3D7CgZBvFKKLOu162gi2tQ/?uid=1gI4yk3xjEyXjpqmV_mmqBw&e=1tCMX1Rm6-st-5-Q7TwTIhcBW3yM776sV
(taktéž je třeba registrace ke stažení celého článku), cituji podstatné: Rodičovská dovolená se podle § 196 ZP poskytuje k prohloubení péče o dítě, a to výhradně na žádost oprávněné zaměstnankyně nebo zaměstnance. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci dítěte od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat rodiče současně nebo střídavě. Rodičovská dovolená se nemusí čerpat vcelku. I zaměstnanec, který po určitou dobu pracuje, může o ni opětovně požádat až do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. V žádosti musí oprávněný zaměstnanec určit rozsah tohoto čerpání. Doba rodičovské dovolené čerpané zaměstnancem v rozsahu doby mateřské dovolené zaměstnankyně (28 nebo 37 týdnů podle počtu narozených dětí) má shodné právní důsledky jako mateřská dovolená ženy, a to pro povinnost zaměstnavatele zaměstnance po návratu z čerpané rodičovské dovolené v tomto rozsahu zařadit na jeho původní práci a pracoviště (§ 47 ZP).
Stejný názor má i JUDr. Jouza:
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d997v973-pravni-uprava-materske-a-rodicovske-dovolene/ či jeho nejnovější článek
https://www.epravo.cz/top/clanky/dovolena-za-rok-2017-107163.html
dále je stejný názor publikovaný i v odborné literatuře: HALÍŘOVÁ, G. Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti. Praha: Leges, 2014, s. 130

Tyto názory vycházejí z důvodové zprávy k zákonu č. 155/2000 Sb., kterým se měnil zákoník práce, k nahlédnutí zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=484&ct1=0

Tento názor má svou logiku především s ohledem na zásadu rovného zacházení mezi muži a ženami a zákazu diskriminace. Muž tak má stejná práva jako žena, pokud se týká o rozsah volna, po kterou má získává stejná práva jako matka. Pokud by tedy doba byla 28 týdnů od narození dítěte, pak Vašemu manželovi skončila stejně rodičovská dovolená "po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou" stejně s podpůrčí dobou peněžité pomoci v mateřství.
Doporučuji tedy, zaměstnavateli napsat, že podle Vašeho názoru není doba čerpání této části rodičovské dovolené 22 týdnů, ale 28 týdnů a doložit výše citovanou literaturou. Pokud se rozhodnete zaměstnavatele žalovat, doporučuji výběr některého advokáta z neziskové organizace - spolku, ti se specializují na pracovní právo: http://www.czela.cz/, CZELA. Podle mě případný spor není bez šance, ale výhra jistá není.

Výše uvedený výklad nesdílím. Podle jazykový výkladu vyjádření se má vykládat jako zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené (otec čerpá od narození dítěte) v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (tj. kdyby žena byla na mateřské dovolené), tj. 22 týdnů (31 týdnů) od narození dítěte.
Tento názor publikovala JUDr. Dandová:
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d9735v12612-rodicovsky-prispevek/#footnote1
Mgr. Kateřina Janitorová Sixtová,
https://www.babyweb.cz/otec-na-rodicovske-dovolene
Komentáře:
VYSOKAJOVÁ, M.; KAHLE, B.; RANDLOVÁ, N.; HŮRKA, P.; DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce: komentář. 5. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 417
Hůrka, Petr et al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1.9.2008. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 943 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-481-1.

Obecně však platí, že většina autorů svůj názor v komentáři nevyjádří.
Držím palce a věřím, že se vše v dobré obrátí.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.