Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ, zaměstnání a PPM

04.06.2018

Dobrý den.

Prosím o radu ohledně mateřské.
Momentálně jsem OSVČ a od října 2017 si platím nemocenské pojištění.
Jsem zároveň jednou ze tří vlastníků s.r.o.
15. - 30. října 2018 nastoupím na mateřskou dovolenou.

Mohu se za souhlasu spoluvlastníků např. od srpna (září) v naší firmě zaměstnat, aby se mi mateřská počítala ze zaměstnání nikoli z OSVČ?

Pokud ano, musím živnost ukončit nebo stačí pouze odhlásit ze z nemocenského pojištění? Aby nešlo o souběh.

Dále jsem dostala informaci, že pokud jako OSVČ budu mít zaplaceno více než 270 dní dobrovolného nemocenského bude se počítat z OSVČ. Nyní mám zaplaceno asi 210 dní.

A poslední dotaz, mohu mezi OSVČ A zaměstnáním mít např. měsíční pauzu nebo musí být přechod plynulý?

Děkuji mockrát.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.

Podle zákona o nemocenském pojištění je pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15 uvedeného zákona), uplatňuje nárok na dávku pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá.

K ochranné lhůtě pro nemoc:

Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57 zákona) nebo k nařízení karantény (§ 105 zákona) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

K ochranné lhůtě pro PPM:

Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; trvá-li pojištění kratší dobu, je i ochranná doba kratší než 180 kalendářních dnů. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné činnosti.

1. podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.
2. U OSVČ musí být pro nárok na PPM ještě splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na PPM.
3. Nárok na PPM se však posuzuje v každém zaměstnání samostatně a PPM z obou pojištěných činností můžete získat jen tehdy, budete-li splňovat podmínky nároku na PPM v obou zaměstnáních nebo v obou výdělečných činnostech -tedy v zaměstnání i ze SVČ, jedině pak by Vám mohla PPM náležet z obou zaměstnání ( v tomto případě by se vyplácela jen jedna dávka, vypočítaná z úhrnu neredukovaných denních vyměřovacích základů z obou zaměstnání).

Odpovědi pro nejčastější dotazy OSVČ naleznete zde:
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-osvc.htm

Ptáte se, zda za souhlasu spoluvlastníků (společníků) můžete uzavřít ve firmě pracovní poměr. Ano, můžete.

Dále uvádíte: Dále jsem dostala informaci, že pokud jako OSVČ budu mít zaplaceno více než 270 dní dobrovolného nemocenského bude se počítat z OSVČ. Nyní mám zaplaceno asi 210 dní.
Možná jste to četla v souvislosti s tím, co jsem uvedla shora o podmínkách nároku OSVČ na PPM.

K poslednímu dotazu: A poslední dotaz, mohu mezi OSVČ a zaměstnáním mít např. měsíční pauzu nebo musí být přechod plynulý?
Viz mé vysvětlení shora. Musíte si rozmyslet, co chcete, zda PPM ze zaměstnání (musíte splnit podmínky zákona) nebo PPM z OSVČ (opět splnění podmínek zákona) nebo souběh PPM ze zaměstnání i ze SVČ. Musíte si to spočítat; někdy měsíc bez pojištění je hodně. Také je tu povinnost platit zdravotní pojištění.

Pro úplnost dodávám:
Účastní se nemocenského pojištění společníci a jednatelé s. r. o.?
Od 1. 1. 2012 jsou společníci a jednatelé s.r.o. uvedeni v okruhu pojištěných osob podle § 5 ZNP. Po splnění zákonem stanovených podmínek mají tito pojištěnci nárok na dávky nemocenského pojištění jako běžní zaměstnanci.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.