Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ, zaměstnání a PPM

04.06.2018

Dobrý den.

Prosím o radu ohledně mateřské.
Momentálně jsem OSVČ a od října 2017 si platím nemocenské pojištění.
Jsem zároveň jednou ze tří vlastníků s.r.o.
15. - 30. října 2018 nastoupím na mateřskou dovolenou.

Mohu se za souhlasu spoluvlastníků např. od srpna (září) v naší firmě zaměstnat, aby se mi mateřská počítala ze zaměstnání nikoli z OSVČ?

Pokud ano, musím živnost ukončit nebo stačí pouze odhlásit ze z nemocenského pojištění? Aby nešlo o souběh.

Dále jsem dostala informaci, že pokud jako OSVČ budu mít zaplaceno více než 270 dní dobrovolného nemocenského bude se počítat z OSVČ. Nyní mám zaplaceno asi 210 dní.

A poslední dotaz, mohu mezi OSVČ A zaměstnáním mít např. měsíční pauzu nebo musí být přechod plynulý?

Děkuji mockrát.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.

Podle zákona o nemocenském pojištění je pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15 uvedeného zákona), uplatňuje nárok na dávku pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá.

K ochranné lhůtě pro nemoc:

Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57 zákona) nebo k nařízení karantény (§ 105 zákona) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

K ochranné lhůtě pro PPM:

Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; trvá-li pojištění kratší dobu, je i ochranná doba kratší než 180 kalendářních dnů. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné činnosti.

1. podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.
2. U OSVČ musí být pro nárok na PPM ještě splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na PPM.
3. Nárok na PPM se však posuzuje v každém zaměstnání samostatně a PPM z obou pojištěných činností můžete získat jen tehdy, budete-li splňovat podmínky nároku na PPM v obou zaměstnáních nebo v obou výdělečných činnostech -tedy v zaměstnání i ze SVČ, jedině pak by Vám mohla PPM náležet z obou zaměstnání ( v tomto případě by se vyplácela jen jedna dávka, vypočítaná z úhrnu neredukovaných denních vyměřovacích základů z obou zaměstnání).

Odpovědi pro nejčastější dotazy OSVČ naleznete zde:
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-osvc.htm

Ptáte se, zda za souhlasu spoluvlastníků (společníků) můžete uzavřít ve firmě pracovní poměr. Ano, můžete.

Dále uvádíte: Dále jsem dostala informaci, že pokud jako OSVČ budu mít zaplaceno více než 270 dní dobrovolného nemocenského bude se počítat z OSVČ. Nyní mám zaplaceno asi 210 dní.
Možná jste to četla v souvislosti s tím, co jsem uvedla shora o podmínkách nároku OSVČ na PPM.

K poslednímu dotazu: A poslední dotaz, mohu mezi OSVČ a zaměstnáním mít např. měsíční pauzu nebo musí být přechod plynulý?
Viz mé vysvětlení shora. Musíte si rozmyslet, co chcete, zda PPM ze zaměstnání (musíte splnit podmínky zákona) nebo PPM z OSVČ (opět splnění podmínek zákona) nebo souběh PPM ze zaměstnání i ze SVČ. Musíte si to spočítat; někdy měsíc bez pojištění je hodně. Také je tu povinnost platit zdravotní pojištění.

Pro úplnost dodávám:
Účastní se nemocenského pojištění společníci a jednatelé s. r. o.?
Od 1. 1. 2012 jsou společníci a jednatelé s.r.o. uvedeni v okruhu pojištěných osob podle § 5 ZNP. Po splnění zákonem stanovených podmínek mají tito pojištěnci nárok na dávky nemocenského pojištění jako běžní zaměstnanci.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.