Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nemocenské

30.05.2018

Dobrý den, odpovídali jsme na můj dotaz Téma Nemocenské. Bohužel se nemohu k Vám objednat pro osobní právní poradnu, neboť se musím odvolat do 30 dnů, termíny máte již obsazené. Ano, správa sociálního zabezpečení se v rozhodnutí odkazují na par. 28 ost. 5 zákona o nemocenském pojištění. Dále uvádí, že ustanovení první věty neplatí v případě, kdy pojištěnka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, v případě, kdy pojištěnec byl uznán dočasně práce neschopným podle par. 57 ost. 1 písm. e) a f) a v případě pracovního nebo služebního volna poskytnutého z důvodu ošetřování nebo péče uvedených v par. 39 odst. 1 písm. a) nebo b).

Chápu, že po dobu rodičovské dovolené nepřísluší dávky nemocenské. Prosím o vysvětlené, proč u mého přítele se bráno, že rodičovská dovolená pokračuje, když jsme požádali na SSP o její ukončení, nyní jsem na rodičovské s pobíráním příspěvku já. Zaměstnavatel souhlasil s ukončením, vyplatil nám i nemocenskou za 4. -14. den (první tři dny se neproplácí). Mzdová účetní neví, proč tak správa soc. zabezpečení rozhodla. Dle vyjádření zaměstnanců okresní správy sociálního zabezpečení v našem městě mají uvedeno, že Rodičovskou dovolenou ukončil k 31.1.2018.
Zároveň prosím o sdělení, v jaké lhůtě nám měla správa sociálního zabezpečení své stanovisko o zamítnutí dávek zaslat. Na nemocenskou přítel nastoupil 1.2., oznámení jsme přijali minulý týden, psali ho 3. 5.

Přijde by zvláštní, že by zákony nemysleli na to, že rodič na rodičovské dovolené může vážně onemocnět a musí péči o dítě převzít druhý rodič. Není možné, aby přeci rodina žila z jednoho rodičovského příspěvku. Navíc informace od paní, která se podepsala pod dopis správy sociálního zabezpečení a se kterou jsem mluvila telefonicky, že měl nastoupit na jeden den do práce a následně by nemocenskou mohl čerpat, přijde nesmyslné. Znamená to, že vážně nemocný člověk nemůže nemocenskou pobírat, ale člověk, který je schopen práce alespoň jeden den, klidně na nemocenskou následně může nastoupit. Zároveň jsem se v zákoně nikde nedočetla tuto podmínku.

Moc děkuji.

Dobrý den.
Velice se omlouvám za opožděnou odpověď.
Doporučuji Vám se proti citovanému rozhodnutí odvolat.
Níže uvádím možnou argumentaci, kterou můžete dle vlastního uvážení modifikovat.
„Důvodem pro ukončení rodičovské dovolené byl můj nepříznivý zdravotní stav (zde uvést, o jaký zdravotní stav jde, popsat celou zdravotní anabázi – vznik nemoci, postupný vývoj, který vyústil až v hospitalizaci v nemocnici). Byť nejde o situaci, kdy by bylo na ukončení nebo přerušení rodičovské dovolené pamatováno přímo v právním předpisu (ustanovení § 195 – 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), který neumožňuje ukončit nebo přerušit rodičovskou dovolenou ze zdravotních důvodů na straně rodiče, pokud současně dítě nebylo převzato do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů nebo je dítě v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů), šlo o situaci, která mi jako rodiči znemožňovala řádnou péči o dítě ve smyslu ustanovení § 196 zákoníku práce a z tohoto důvodu jsem požádal zaměstnavatele o ukončení rodičovské dovolené ke dni …, neboť již nadále nebylo možné naplnit její účel, tj. poskytování prohloubené péče o dítě.
Současně mi můj zdravotní stav neumožňuje s ohledem na povahu mé nemoci návrat do pracovního procesu. Z tohoto důvodu jsem byl ode dne … uznán dočasně práce neschopným. S ohledem na to, že z důvodů spočívajících ve zhoršení mého zdravotního stavu již nebylo možné řádně pečovat o dítě, následkem čehož byla má rodičovská dovolená po dohodě se zaměstnavatelem ukončena, a současně z téhož důvodu zhoršeného zdravotního stavu nemohu vykonávat práci v zaměstnání, žádám o výplatu nemocenského ode dne …, na který připadá 15. kalendářní den dočasné pracovní neschopnosti, neboť v tento den již netrvá pracovní volno bez náhrady příjmu (rodičovská dovolená) a z důvodů, pro které jsem byl uznán dočasně práce neschopným, nemohu ve svém zaměstnání vykonávat práci.“
K odvolání doporučuji přiložit mj. též kopii dohody, na základě které došlo ke skončení rodičovské dovolené.
Pro vydání rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění platí obecná 30denní lhůta podle správního řád, lhůta se však prodlužuje o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů (§ 147 zákona o nemocenském pojištění).

Níže přikládám původní dotaz a odpověď:
Dotaz:
Dobrý den,
můj přítel byl na rodičovské dovolené, na kterou nastoupil 1. ledna 2016. Délka trvání rodičovské dovolené měla být do 3 let dítěte, což je do 14.7. tohoto roku.
Bohužel vážně onemocněl. Před Vánoci jsme zjistili, že má nádor v kolenním kloubu. Vzhledem k zhoršujícím se potížím s chůzí (od září chodil o francouzských holích), nemohl se o syna starat. K 31. lednu tohoto roku proto ukončil se souhlasem zaměstnavatele rodičovskou dovolenou, na kterou jsem od 1. února nastoupila já, a on si nechal od 1. února vystavit neschopenku. Ta byla vystavena v nemocnici Na Bulovce, kde byl od 25.1. tohoto roku hospitalizovaný. Hospitalizace trvala cca 6 týdnů. Po návratu domů se stále nebyl o malého schopen starat, docházel na rehabilitace, nyní je na rehabilitačním pobytu.
Zaměstnavatel mu proplatil část náhrady za nemoc (3. -14. den), následně nedostal nic. Správa sociálního zabezpečení odmítá nemocenskou proplatit, neboť prý v době čerpání rodičovské dovolené na ni nemá nárok. Telefonicky jsem je kontaktovala a vysvětlila, že rodičovské dovolené jsme se vystřídali. On ji ukončil k 31. lednu, já ji mám od 1. února. Bylo mi vysvětleno, že to nevadí. Protože neodpracoval žádný den, nevzniká mu na nemocenskou nárok. Odpracovat den samozřejmě nemohl. Stejně tak se starat o malého a zůstat na rodičovské dovolené.
Je tento postup správný? Můžeme se do 30 dnů odvolat, poraďte mi prosím, co do odvolání uvést.
Děkuji.
Odpověď
Dobrý den.
V době rodičovské dovolené dávky nemocenského pojištění nenáležejí. Po ukončení rodičovské dovolené při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na dávky vzniká, aniž by rodič nastoupil zpět do zaměstnání.
Dle § 28 odst. 5 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, se ale nemocenské nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno.
Je možné, že své rozhodnutí se opírá předmětné rozhodnutí.
Skutečnost, že rodičovskou dovolenou nyní čerpáte Vym není rozhodujícím kritériem, neboť rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně.
Doporučuji Vám pečlivě prostudovat příslušné rozhodnutí a případně se obrátit na osobní právní poradnu, kde bude možné rozhodnutí poradci předložit – bez znalosti předmětného rozhodnutí Vám nemohu pomoci s koncepcí případného odvolání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.