Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru u společnosti

20.05.2018

Dobrý den,
nevím si rady a tak se s dovolením obracím na vás. Odkázal mě sem Inspektorát práce.

v současné době jsem na rodičovské dovolené s druhou dcerou a při přechodu z mateřské na rodičovskou jsem si v únoru 2018 vybrala u zaměstnavatele dovolenou. Tuto mi však ještě neproplatil, jen slibuje. Jelikož termín její splatnosti 15.4.2018 uplynul, poslala jsem mu poštou dopis s Upozorněním na neuhrazenou mzdu, ale dopis se mi ze sídla vrátil. Mohu v této situaci podat Okamžitou výpověď? a mám právo na odstupné? (jsem u něj zaměstnaná od roku 2013) nebo je pro mě výhodnější u zaměstnavatele setrvat až do konce čerpání příspěvku.
Mým zaměstnavatelem je společnost N s.r.o., která má na sobě v současnosti exekuce.

p.s. nechci se vrátit do práce tam, kde šéf firmu zadlužuje, klientům a zaměstnancům neplatí a sám si žije na vysoké noze.

Děkuji za pomoc,

Vážená paní,

na Vaši otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Vysvětlím Vám oba možné postupy - podání okamžitého zrušení pracovního poměru či nikoliv s možnými výhodami či nevýhodami.

1) Dáte okamžitou výpověď:
Také pro zaměstnance musí existovat některý z taxativně stanovených důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru, přičemž i zde může k okamžitému zrušení dojít v rámci určitého časového úseku, který stanoví zákoník práce (dále jen „ZP“).

Pro platné okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem jsou v § 56 ZP taxativně stanoveny pouze dva důvody, a to zdravotní důvody a nevyplacení mzdy nebo platu. Nepřipadá tak v úvahu, aby zaměstnanec použil pro okamžité zrušení jiný důvod, anebo dokonce žádný důvod. To je velký rozdíl oproti výpovědi z pracovního poměru, kdy může dát zaměstnanec výpověď z jakýchkoliv důvodů, nebo bez udání důvodů.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze z mj. z důvodů, pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů od uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1 ZP).

Pro tento důvod okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem jsou rozhodující dvě skutečnosti. V prvé řadě je důležité, aby zaměstnanci nebyla vyplacena mzda či plat nebo náhrady mzdy či platu nebo jakákoliv jejich část (ať je tato část jakkoliv malá), a následně nebyla ani zaměstnanci vyplacena do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (tj, 16. dne po uplynutí splatnosti).

Smyslem ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) ZP je umožnit zaměstnanci ihned skončit pracovní poměr, bez nutnosti rozvazovat pracovní poměr výpovědí (resp. čekat na uplynutí výpovědní doby), případně bez nutnosti předem upozornit zaměstnavatele na to, že mu nebyla vyplacena splatná mzda nebo její část, čímž by mu poskytl šanci pochybení napravit a mzdu doplatit.

Pokud jsou tedy naplněny důvody obsažené v § 56 ZP odst. 1 písm. b) ZP, je zaměstnanec oprávněn skončit takový pracovní poměr, ve kterém zaměstnavatel významným způsobem porušil svou povinnost uloženou ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) ZP.

Nesplní-li totiž zaměstnavatel povinnost vyplatit zaměstnanci splatnou mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy či platu anebo některou jejich část ani v dodatečné patnáctidenní lhůtě, nelze po zaměstnanci ani spravedlivě požadovat, aby pro něj nadále pracoval. Důvod, pro který zaměstnavatel nesplnil tuto svoji povinnost, je přitom právně irelevantní.

Důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) ZP je také situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci v rozporu s jeho žádostí nepoukáže mzdu nebo její část na jeho účet u banky nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva ani do 15 dnů po uplynutí pravidelného termínu výplaty mzdy nebo jiného písemně sjednaného termínu.

Dle tohoto ustanovení je důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem dán i tehdy, když zaměstnavatel sice ještě před doručením okamžitého zrušení uspokojil nárok zaměstnance na mzdu nebo náhradu mzdy, avšak dlužnou mzdu nebo náhradu mzdy zaměstnanci vyplatil až po uplynutí 15 dnů po její splatnosti.

K dodatečnému uspokojení zaměstnancova nároku na mzdu nebo náhradu mzdy po uplynutí 15 dnů po jeho splatnosti může být přihlédnuto pouze v rámci posouzení, zda jednání zaměstnance nepředstavovalo zneužití práva.

Ustanovení § 56 odst. 2 ZP stanoví, že zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

To znamená, že by Vám náleželo odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Ze společných ustanovení o rozvázání pracovního poměru vyplývá, že zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl (objektivní lhůta).

Pokud tyto lhůty dodrženy nebudou, nedojde ani k platnému rozvázání pracovního poměru na základě tohoto jednostranného právního jednání.

Pokud zvolíte tento postup, zaměstnavatel Vám bude dlužit odstupné a náhradu mzdy za dovolenou. Zaměstnavatele můžete zažalovat, tj. podat platební rozkaz a je možné, že se dlužná částka v rámci exekuce vymůže nebo zaměstnavatel zaplatí dobrovolně. Po skončení pracovního poměru se můžete evidovat na úřadě práce a jelikož Vám nebylo vyplaceno odstupné, náleží Vám dávka - kompenzace, která částečně nahradí odstupné. Kompenzaci poskytuje úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou uchazeči náleží zákonné odstupné.

Výše kompenzace činí:

• 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor potvrzení je možno získat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.

• 4 315 Kč, nemůže-li uchazeč průměrný výdělek doložit.

Podpora v nezaměstnanosti se nevyplácí za dobu, za kterou byla poskytnuta kompenzace.

Druhou možností je vyčkání, nepodávání výpovědi, podat žalobu, resp. platební rozkaz je možné podat i nyní na dlužnou náhradu mzdy za dovolenou. Je totiž možné, že se zaměstnavatel dostane do insolvence, pak by Vaše nároky mohly být uspokojeny v rámci jeho platební neschopnosti - podrobněji k tématu zde: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava. Dále by Vám zůstaly všechny nároky vyplývající z nemocenského pojištění, tj. pokud byste byla po skončení rodičovské dovolené nemocná, náleželo by Vám nemocenské a také pokud byste se rozhodli pro třetí dítě, náležela by Vám peněžitá pomoc v mateřství. Pokud zaměstnavatel nemá žádné aktivity, pak by jistě bylo možné ukončit i po skončení rodičovské dovolené shora popsaným způsobem.

V každém případě doporučuji pokud se rozhodnete činit právní kroky vyhledat odbornou pomoc při sepsání návrhu. To však překračuje možnosti základního právního poradenství naší poradny.

Doporučuji se obrátit na advokáta viz, www.cak.cz se specializací na pracovní právo nebo na odborovou organizaci www.cmkos.cz.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.