Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přechod práv a povinností

16.05.2018

Přeshraniční fúze zaměstnanavatele a jeho následná insolvence

Dobrý den,
Prosím o Vaši radu,

26.5.2018 bych měla po 6,5 RD letech nastupovat do zaměstnání. V červnu minulého roku jsem se od bývalé kolegyně (též na RD) náhodou dozvěděla, že společnost, ve které jsem zaměstnancem zfúzovala se slovenskou společností a ta se následně dostala do insolvence. Ve Smlouvě o fúzi bylo zamlčeno, že by společnost měla nějaké zaměstnance a ani tedy se mnou nebylo projednáno. Byla jsem se informovat na VZP, kde mi oznámili, že mě zaměstnavatel skutečně odhlásil k 21.1.2017. Přitom jsem v únoru minulého roku podepisovala zaměstnavateli prohlášení na rok 2017 a zasílala žádost o prodložení RD. Kontaktovala jsem tedy personální oddělení, kde mě odkázali na právního zástupce. Ten mi sdělil, že jsem jako zaměstnanec přešla na slovenskou společnost a sdělil kontakt na správce konkurzní podstaty. Několikrát jsem správce konkurzní podstaty kontaktovala i doporučeným dopisem s doručenkou, ale bez výsledku, žádná odpověď. Nevím od koho mám žádat chybějící dokumenty - zápočtový list, evidenční list důch. pojištění apod.

Předem děkuji za Vaši odpověď a jsem s pozdravem

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz.
Z toho, co jste v dotaze uvedla, se domnívám, že postup zaměstnavatele není v souladu se zákoníkem práce.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev udává, že fúzi můžeme uskutečnit pouze u společnosti se stejnou právní formou podnikání. K fúzi může dojít například pokud je podnik v insolvenčním řízení nebo v případě likvidace obchodní společnosti. Z pohledu zákoníku práce se jedná o přechod práv a povinností.
Podle zákoníku práce Váš pořád ještě současný zaměstnavatel měl a má povinnost Vás o situaci informovat a dotázat se, zda máte zájem pracovat v nové společnosti.

Situace Vámi popsaná je o to složitější, jelikož se jedná o fúzi, dle zákoníku práce k přechodu práv a povinností „z Čech na Slovensko“ a tím spíš měl zaměstnavatel se zaměstnanci jednat (a ukládá mu to § 339 zákoníku práce), jelikož se nedá předpokládat, že český zaměstnanec bude dojíždět za prací na Slovensko, navíc se jedná o zcela jiné pracovní podmínky než ty, které jsou v dosud platné pracovní smlouvě, kde určitě máte uvedeno místo výkonu práce na adrese v ČR.
V žádném případě neobstojí tvrzení právního zástupce společnosti, že jste přešla (aniž by s Vámi bylo jednáno) na právního nástupce.

K tomuto dále uvádím komentář k § 51a ZP:
K § 51a

Převod činnosti zaměstnavatele nebo části této činnosti nebo jeho úkolů (např. při prodeji podniku či fúzi společností) nemůže být použit jako důvod k výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud si však zaměstnanec nepřeje pracovat pro nového zaměstnavatele, na kterého přešla práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů (§ 338), může pochopitelně sám dát výpověď, protože k práci pro zaměstnavatele, kterého si sám nevybral, nemůže být nucen. V případě, že zaměstnanec informaci o přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele neobdrží v dostatečném předstihu nebo by nedal výpověď včas, aby uběhla celá výpovědní doba, nemohlo by dojít ke skončení pracovního poměru ještě před převodem. Z výše uvedených důvodů proto zákon nyní stanoví, že zaměstnanec, který nechce přejít k zaměstnavateli, na kterého přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, může jednostranně skončit pracovní poměr výpovědí s účinky ke dni předcházejícímu dni převodu. Důležité je též upřesnění doby, ve které jsou dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinni informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců, případně jednotlivé zaměstnance, kterých se bude tato změna přímo týkat, o přechodu práv a povinností k novému zaměstnavateli, a to nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti této změny.

Tato úprava posiluje ochranu zaměstnance a napravuje i předchozí nedostatečnou implementaci směrnice 2001/23/ES. Z hlediska nového zaměstnavatele však může představovat problém skutečnost, že zákon nestanoví časový údaj či lhůtu, do kdy nejpozději může zaměstnanec výpověď doručit, takže ještě těsně přechodem práv a povinností nebude zřejmé, kteří zaměstnanci skutečně přejdou.
Příklad: V souvislosti s prodejem závodu má dojít k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele 1. června 2014. Zaměstnanec, který nechce k novému zaměstnavateli přejít, doručí dosavadnímu zaměstnavateli výpověď 31. května. K tomu dni skončí také jeho pracovní poměr.

Zaměstnanec, jenž přejde k přejímajícímu zaměstnavateli, a poté podá ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností nebo výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů výpověď nebo skončí pracovní poměr dohodou, se může u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek (včetně mzdových) v jeho neprospěch. Pokud by soud toto potvrdil, měl by zaměstnanec právo na odstupné podle § 67 (srov. § 339a).

Související ustanovení:

§ 339 - povinnost informovat o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§ 339a - výpověď z důvodu podstatného zhoršení podmínek

Související předpisy:
směrnice 2001/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.

Doporučuji proto, abyste se znovu obrátila na právního zástupce společnosti a trvala s ohledem na to, co jsem Vám napsala čili s ohledem na to, že společnost poručila povinnosti, které jim ukládá zákoník práce, aby s Vámi řádně pracovní poměr ukončili. Je to na Vašem zvážení, ale na Vašem místě bych navrhla dohodu o ukončení pracovního poměru, vydání potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a evidenční list důchodového pojištění. Jinak můžete vy podle § 51a ZP podat výpověď s tím, že pracovní poměr skončí kde ni předcházejícímu dni nabytí účinnosti rozhodnutí zaměstnavatele o fúzi. V této situaci si ale myslím, že je to zbytečné, ale pokud se nedohodnete, bylo by to „elegantní“ řešení.
Vašim argumentem by také mohlo být to, že Vás zaměstnavatel odhlásil ze zdravotního pojištění (řekli Vám na VZP, čím to zaměstnavatel doložil?).
Pokud toto vše chcete absolvovat kvůli úřadu práce, pak uvádím, že na úřadu práce na Vás s dokladem o ukončení pracovního poměru i bez dokladu, povedou jako na ženu, která se vrací z rodičovské dovolené a budete dostávat minimální podporu – viz informace na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch.

Tím chci říct to, že byste se takto nemusela trápit.
Co se týká ELDP, můžete si tak jako na VZP i na české správě sociálního zabezpečení ověřit, jaké hlášení (ELDP je zaměstnavatel povinen zasílat i ČSSZ) podal.
Snad jsem to napsala trochu srozumitelně.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.