Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM; těhotenství ve zkušební době

14.05.2018

Dobrý den, mám dotaz. Od roku 2013 jsem byla zaměstnaná, ale od listopadu 2016 začaly zdravotní potíže, takže neschopenka, proběhla i operace, ale ani po ní jsem se nemohla do zaměstnání vrátit. Po ukončení neschopnosti, v roce 2018 v únoru jsme rozvázáli pracovní poměr dohodou. Od ukončení PP, jsem byla na ÚP. Před týdnem jsem nastoupila do nové práce, a zjistila že jsem těhotná. Nevím co teď, bojím se že přijdu o praci. Když před novým zaměstnavatelem těhotenství utajím po dobu zkušební lhůty a těhotenství bude probíhat v pořádku, budu mít nárok na mateřskou? Moc děkuji za radu a pomoc.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Nepíšete, jak jste v těhotenství daleko, budu tedy vycházet z toho, že k otěhotnění došlo až po ukončení předchozího zaměstnání, tedy po únoru.
V rozmezí 8 - 6 týdnů před termínem porodu si zvolíte nástup na PPM, v období dvou let před tímto nástupem se bude zkoumat, zda jste získala účastí na nemocenském pojištění alespoň 270 dní. Pokud tedy např. budete mít termín porodu v listopadu a nástup na PPM si zvolíte např. k 1.10., bude se zkoumat účast na nemocenském pojištění za období od 30.9.2016 do 30.9.2018. Jelikož jste v tomto období byla zaměstnána (sice převážně na dočasné pracovní neschopnosti, ale stále trval Váš pracovní poměr), splníte podmínku 1), tedy účast min. 270 dní na pojištění.

Co se týče podmínky 2), záleží na Vaší situaci ke dni nástupu na PPM. Pokud zůstanete v současném zaměstnání a budete tedy ke dni nástupu na PPM nemocensky pojištěna, podmínku 2) splníte a nárok na PPM Vám vznikne.
Pokud však dojde k rozvázání pracovního poměru, bude záležet na tom, zda se s nástupem na PPM vejdete do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta běží ze zaměstnání, které skončilo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik dnů trvalo zaměstnání, max. 180 dnů. Pokud by tedy došlo k ukončení prac. poměru ve zkušební době např. po 60 dnech, ode dne následujícího po skončení by začala běžet ochranná lhůta v délce 60 dní.
Pokud by byl den nástupu na PPM nejpozději v poslední den ochranné lhůty, podmínka 2) by byla splněna a nárok na PPM by Vám vznikl. Pokud by nástup na PPM byl později, než v ochranné lhůtě, nárok by Vám nevznikl.

Prac. poměr může být ve zkušební době ukončen z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, je tedy pravděpodobné, pokud by se zaměstnavatel o Vašem těhotenství dozvěděl, že by došlo k rozvázání prac. poměru. Důvod rozvázání prac. poměru nesmí být diskriminační, nesmí být tedy ukončen s jakožto uvedeným důvodem těhotenství, pokud však bude rozvázán bez uvedení důvodu či z jiného důvodu, je tento postup v pořádku. V praxi bohužel samozřejmě bude důvodem ukončení spolupráce právě těhotenství, těžko by se toto však prokazovalo (právě proto, že je možné rozvázat ve zkušební době prac. poměr i bez uvedení důvodu), pokud by zaměstnavatel přímo jako důvod těhotenství sám neuvedl.

Žádný právní předpis nestanovuje ženě povinnost, kdy musí sdělit zaměstnavateli, že je těhotná. Záleží na jejím uvážení. Obecně se doporučuje těhotenství oznámit až ve chvíli, kdy je potvrzené a stabilní, což bývá po ukončení prvního trimestru. Zaměstnavatel může využít delší dobu k vyřešení organizačních změn, které s odchodem na mateřskou dovolenou nastanou.

Dokud žena zaměstnavateli neoznámí, že je těhotná, nemůže využívat opatření, která jsou na ochranu těhotných uzákoněna, např. zákaz práce přesčas nebo převedení na denní práci. V případě, že žena koná práci, která je těhotným ženám zakázána, je nutné informovat zaměstnavatele ihned. Výkon takové práce může být skutečně pro těhotenství nebezpečný.

Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi:
• které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.);
• pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).
Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila. Těhotná žena v těchto případech může žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci.

Související ustanovení:
§ 15 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.