Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výše PPM

09.05.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat kolik budu mít peněžitou pomoc v mateřství když mám smlouvu na 9 měsíců. Moje základní mzda je 14500 a měsíční hrubá mzda okolo 17 400. Pracuji od 1 listopadu 2017 a 31 července 2018 mám konec smlouvy. Na mateřskou nastupuji 1 srpna.

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) činí 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ). DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období vydělí počtem kalendářních dnů, které na rozhodné období připadají; do těchto dnů se však nezapočítávají tzv. vyloučené dny, kam spadají např. dny pracovní neschopnosti. Rozhodným obdobím je obecně 12 kal. měsíců před měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM, pokud pojištění vzniklo později, jde o měsíce od začátku pojištění do měsíce předcházjejícímu měsíci, ve kterím dojde k nástupu na PPM; ve Vašem případě tedy období od listopadu 2017 do konce července 2018. Vyměřovacím základem je souhrn výdělků (podléhajících důch. pojištění) za rozhodné období, tedy prakticky u Vás jde o Váš celkový příjem od listopadu 2017 až do nástupu na PPM v srpnu - tento celkový příjem se vydělí počtem kal. dnů bez dnů prac. neschopnosti (příp. i bez dalších vyloučených dnů, viz § 18 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění). Výpočtem získáte svůj DVZ (který se v případě, že je vyšší než 1000 Kč, ještě redukuje). 70 % DVZ je pak výše denní PPM.

Pokud je tedy Vaše měsíční hrubá mzda cca 17 400 Kč, Váš vyměřovací základ je cca 156 600 Kč (9 x 17 400). Tento vyměřovací základ se vydělí počtem kal. dnů na toto rozhodné období připadající (bez vyloučených dnů, viz § 18 odst. 7 zákona níže). Pokud správně počítám, v rozhodném období listopad až konec července je 273 kal. dnů. Váš denní vyměřovací základ dle tohoto výpočtu tedy činí 573,63 Kč. Výše PPM na kal. den tedy činí 401,54 Kč, tedy 402 Kč (výše dávky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Měsíční dávka PPM tedy činí 12 060 Kč.
Výpočet je samozřejmě pouze orientační, počítala jsem s výdělkem stejným každý měsíc a pro případ, že v rozhodném období nejsou žádné vyloučené dny..

Výši PPM si taktéž můžete vypočítat na internetové kalkulačce, např. na https://www.penize.cz/kalkulacky/materska-presny-vypocet#materskap

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).
...
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
...
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská nebo ošetřovné,
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,
e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.