Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou po MD a RD

04.05.2018

Dobrý den,

v květnu jsem se po třech letech na mateřské (následně rodičovské) dovolené vrátila do zaměstnání. Chtěla jsem se zeptat, jestli mám již v létě nárok na čerpání dovolené a jestli mám nárok na dovolenou za celý rok, nebo se mi bude dovolená krátit.

Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,

nárok na dovolenou za celý kalendářní rok má zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele odpracuje alespoň 60 dnů (směn). Rodičovská dovolená (RD) se, na rozdíl od mateřské dovolené, pro účely výpočtu dovolené nepovažuje za výkon práce, proto dny na RD se do odpracovaných dnů nepočítají. Nárok na celou dovolenou Vám tedy vznikne, až po návratu z RD odpracujete alespoň 60 dní.

Dále existuje tzv. dovolená za odpracované dny, která je určena pro zaměstnance, kteří nesplní podmínku odpracovaných 60 dnů, ale odpracují pouze alespoň 21 dnů (směn). Za prvních odpracovaných 21 dnů vzniká zaměstnanci nárok na 1/12 dovolené za rok, za dalších odpracovaných 21 dnů na další 1/12. Pokud je tedy výměra dovolené za kal. rok u Vašeho zaměstnavatele klasických 20 dní (4 týdny), 1/12 dovolené činí nárok na 1,5 dne dovolené.

Dle ustanovení § 217 odst. 2 ZP je však možné určit i čerpání dovolené, na kterou zatím zaměstnanci nevznikl nárok, pokud se dá předpokládat, že nárok v kal. roce vznikne - záleží tedy na dohodě ze zaměstnavatelem, zda Vám příp. umožní čerpat i dny dovolené, na které Vám vznikne nárok až později.

Co se týče krácení dovolené, pokud v kal. roce zameškáte alespoň 100 prac. dnů (směn) - např. kvůli RD či prac. neschopnosti, Vaše dovolená za kal. rok se bude krátit za prvních takto zameškaných 100 směn o 1/12, za každých dalších 21 zameškaných dní o další 1/12. Vždy, i po krácení dovolené, musí zbýt dovolená alespoň ve výměře 2 týdnů. Pokud správně počítám a uvažuji klasický prac. týden PO-PÁ, měla byste mít do konce dubna kvůli RD zameškáno méně než 100 dní.

Nakonec ještě poznámka: pokud máte nějakou nevyčerpanou dovolenou z předchozích let, kterou by Vám nyní po návratu z RD zaměstnavatel dal vyčerpat, čerpání této (řádné) dovolené by se pro účely výpočtu dovolené považovalo za výkon práce a počítala byste je tedy do odpracovaných dní.

Související ustanovení:

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.

Dovolená za odpracované dny
§ 214
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení § 212 odst. 1 věty druhé platí i zde.

Čerpání dovolené
§ 217
...
(2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
(2) Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den), může mu dovolenou krátit o 1 až 3 dny; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat.
(3) Při krácení dovolené podle odstavců 1 a 2 musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
(4) Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 21 takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o jednu dvanáctinu. Stejně se krátí dovolená pro vazbu, došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno jenom proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl amnestován.
(5) Dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená se může krátit pouze z důvodů uvedených v odstavci 2.
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.