Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání

03.05.2018

Dobrý den,
v současné době jsem na rodičovském příspěvku.V zaměstnání, kde mám smlouvu na dobu neurčitou jsem ještě před odchodem na mateřskou dovolenou podala žádost, že se budu chtít vrátit do zaměstnání až budou dceři 2 roky, konkrétně 1.4.2019.Žádost mi byla od nadřízené schválena.V tu dobu jsem zacvičovala paní na mé místo kde měla být po dobu těchto dvou let, ale nyní jsem se dozvěděla, že paní dostala smlouvu na dobu neurčitou, je to kamarádka mé nadřízené a tudíž vím, že už se mnou firma nadále nepočítá.Paní co za mě nastoupila neměla smlouvu postavenou tak, že tam bude pouze po dobu těch dvou let.Je firma povinna mě vzít v dceřiných dvou letech zpátky?Zřejmě mi řeknou, že pro mě práci nemají.Mohou mě tedy ten rok než budou dceři tři roky nechat doma na průměrném platu, musím na to přistoupit?Podle mého se mi budou snažit nabídnout odstupné a musím na něj přistoupit?Mají na to právo?Já bych se ráda do práce vrátila, jsem tam již 18 let. Pokud to nevyjde nechci se nechat ani o ten rok ošidit.A pokud by mi poté byl pracovní poměr ukončen v dceřiných třech letech mám právo na 3 platy odstupného + dvouměsíční výpovědní lhůta(mám smlouvu na dobu neurčitou) nebo jen 3 platy odstupného.

Velice děkuji za odpověď

Dobrý den.
Rodičovskou dovolenou zaměstnankyně čerpá v rozsahu, o který požádá, nejdéle do 3 let věku dítěte.
Pokud jste zaměstnavatele požádala o rodičovskou dovolenou do 2 let věku dítěte, pak první pracovní den následující po 2. narozeninách Vašeho dítěte nastoupíte do zaměstnání a zaměstnavatel je povinen přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Výpověď můžete obdržet jen ze zákonem stanovených důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce (zák.č. 262/2006 Sb., v platném znění) a to:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Nejčastějším výpovědním důvodem je tzv. nadbytečnost dle písm. c) cit. předpisu.
Pokud ale u zaměstnavatele žádná organizační změna neproběhla, zaměstnavatel pouze přijal jiného zaměstnance na dobu neurčitou, pak zde není výpovědní důvod dán. Zaměstnavatelé tuto situaci zpravidla řeší dohodou se zaměstnancem, kdy se dohodnou na skončení pracovního poměru a zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí určitou odměnu jako náhradu za odstupné.
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí zpravidla 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší. Ve výpovědní době trvá Váš pracovní poměr, pokud Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci podle pracovní smlouvy, máte nárok na náhradu mzdy.
Byla-li dána výpověď z důvodu uvedeného v § 52 písm. a) – c) zákoníku práce, náleží zaměstnanci odstupné.
Je vhodné cca 3 měsíce před skončením rodičovské dovolené kontaktovat Vašeho zaměstnavatele a připomenout mu svůj návrat do zaměstnání. Uvidíte, jak zareaguje.
Rozhodně se nenechte nutit do podpisu žádné dohody, s jejímž obsahem nebudete zcela souhlasit.
Doporučuji Vám prostudovat si naši brožuru „Nebojujte se zákony“, kterou naleznete na našich webových stránkách.
V případě potřeby se neváhejte opět obrátit na naši poradnu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.