Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Další těhotenství na RD, návrat do práce

03.05.2018

Dobrý den,
jsem momentálně na RD do července 2018, kdy bych se měla vracet zpět do práce (2 roky dítěte). Výplatu rodičovské mám momentálně nastavenou do 3 let věku dítěte. Do práce jsem se rozhodla vrátit až ve 3 letech dítěte. Zaměstnavatel mi tedy zaslal žádost o prodloužení RD do 3 let věku dítěte. Zjistila jsem však, že jsem znovu těhotná. Zajímá mne tedy, jaké mám možnosti a jak bude probíhat výplata dávek MD a dávek RD.
- V případě, že bych prodloužení RD nepodepsala a šla například na nemocenskou a poté nastoupila 6 týdnů před termínem porodu na MD. Budu mít vyplácené nemocenské dávky a z jaké částky + budu mít nárok na výplatu dávek MD a poté dávek RD?
- V případě, že bych prodloužení RD podepsala, budu mít nárok na výplatu MD a z jaké částky?
- jsou ještě nějaké další možnosti? Která z těchto variant je finančně nejpříznivější?

Předpokládám, že není možné pobírat příspěvek RD a nemocenskou souběžně. Příspěvek RD si budu zkracovat.

Mnohokrát děkuji za odpověď.

Dobrý den.

1) Pokud si rodičovskou dovolenou (RD) neprodloužíte, den po 2. narozeninách dítěte máte povinnost nastoupit zpět do práce, kde Vám bude přidělena práce dle Vaší prac. smlouvy. Pokud lékař rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), bude Vám náležet 4.-14. den neschopnosti náhrada mzdy od zaměstnavatele (poskytuje se za prac. dny), od 15. dne Vám bude náležet nemocenské jakožto dávka nemocenského pojištění (vyplácí se za kalendářní dny). Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ) - zjednodušeně řečeno 60 % hrubé mzdy.
DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období vydělí počtem kal. dnů připadajících na rozhodné období (pokud jsou v rozhodném období tzv. vyloučené dny, počet dní se o ně snižuje; vyloučenými dny jsou např. dny prac. neschopnosti, mateřská a rodičovská dovolená).
Rozhodným obdobím je obecně předchozích 12 kal. měsíců předcházející měsíci, ve kterém vznikla dočasná prac. neschopnost. Pokud však v tomto období není vyměřovací základ (kterým je celkový úhrn výdělku za rozhodné období) či je v něm méně než 30 kal. dní, kterými se vyměřovací základ dělí, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Prakticky tedy ve Vašem případě, pokud byste na DPN nastoupila ihned po RD či méně než 30 dní po RD, bude rozhodným obdobím první předchozí kal. rok, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou, pokud je v něm vyměřovací základ a alespoň 30 kal. dní. Pokud po návratu z RD budete nějakou dobu pracovat, než nastoupíte na nemocenské, a bude tedy v rozhodném období alespoň 30 kal. dní mimo vyloučené dny, bude se nemocenské počítat z klasického rozhodného období předchozích 12 měsíců (prakticky tedy z Vašeho hrubého výdělku po návratu z RD).

Co se týče peněžité pomoci v mateřství (PPM), její výše na rozdíl od nemocenského činí 70 % DVZ. Postup pro výpočet DVZ je stejný jako u nemocenského. Pokud však nastoupíte na PPM (v období mezi 8. - 6. týdnem před termínem porodu) do 4 let věku předchozího dítěte, máte zaručenou min. stejnou výši PPM jako u předchozího dítěte.

V rozmezí 8. a 6. týdne před termínem porodu si zvolíte nástup na PPM, poté budete pobírat PPM po dobu 28 týdnů (pokud se nejedná o vícerčata) a poté přejdete na rodičovský příspěvek (RP), jehož měsíční výši si budete moci zvolit až do max. výše, kterou je obecně řečeno výše Vaší PPM. Dle zvolené výše měsíční dávky můžete zvolit délku pobírání RP, jak Vám bude vyhovovat. Výše se dá změnit jednou za 3 měsíce.

2) Pokud byste si RD prodloužila do 3 let věku dítěte, pak byste tedy přecházela z RD plynule na další MD. Opět platí předchozí - pokud je nástup na PPM do 4 let věku předchozího dítěte, je zaručena min. stejná výše PPM jako u předchozího dítěte. Po dobrání PPM byste opět začala čerpat RP.

3) Jak lze vidět z popisu těchto dvou situací, finančně příznivější je pro Vás varianta návratu z RD a poté pobírání nemocenského, pokud Vám lékař potvrdí pracovní neschopnost. Jelikož účelem nemocenského je náhrada vypadlého příjmu, náleží jen v případech, kdy byste za jiných okolností pobírala mzdu - tedy jen v případě návratu z RD. Na RD Vám žádný příjem ze zaměstnání nenáleží, proto pokud byste zůstala na RD, nemocenské by Vám ani v případě pracovní neschopnosti nenáleželo. Je však třeba si také uvědomit, že samozřejmě s výplatou nemocenského bude spojen i příslušný režim s určením vycházek, který bude nutné dodržovat, jinak hrozí sankce a odebrání dávky; naopak na RD Váš režim nikdo nehlídá.
Samozřejmě logicky ještě výhodnější variantou z finančního hlediska je, pokud nejde o rizikové těhotenství a jste schopna pracovat, nastoupit a vykonávat pro zaměstnavatele práci co nejdéle to bude možné a poté přejít na nemocenské, příp. rovnou až 8-6 týdnů před termínem porodu na mateřskou dovolenou a pobírání PPM.

Na závěr ještě dodávám, že pobírání RP a nemocenského ze zaměstnání souběžně možná je.

Související ustanovení:

§ 19 zákona o nemocenském pojištění
...
(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18

(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.