Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výše PPM, otec na PPM

02.05.2018

Dobrý den,

jsem studentkou doktorského studia a zároveň mám DPP na 2300,-. Manžel pracuje na plný úvazek. Chtěla bych se zeptat, jaká bude výše peněžité pomoci v mateřství 6 týdnů před porodem a jestli je možné, aby po porodu čerpal PPM manžel a zároveň chodil na plný úvazek do práce. A bylo by pak možné si zvolit výši čerpání rodičovského příspěvku?

Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Abyste tedy měla nárok na PPM, musíte mít již za sebou účast na nemocenském pojištění min. 270 dní v posledních 2 letech nejpozději 6 týdnů před porodem a zároveň být nemocensky pojištěna i v době nástupu na PPM. Do oněch 270 dní se počítají i dny soustavné přípravy na budoucí povolání, za které se považuje i prezenční studium na VŠ (bakalářské, magisterské i doktorské). Podmínku 1) tedy, předpokládám, splňujete.

Co se týče podmínky 2), tak pokud uvádíte veškeré informace, tak ji nesplňujete - musíte být ke dni nástupu na PPM nemocensky pojištěna. DPP s měsíčním příjmem do 10 000 Kč však nemocenské pojištění nezakládá a studium samo o sobě také ne. Pokud podmínku 2 nesplníte, nevznikne Vám nárok na PPM a budete mít nárok rovnou ode dne porodu na rodičovský příspěvek (RP). Po dobu šestinedělí byste tedy pobírala RP, poté je možnost, aby byla výplata RP přerušena a Váš manžel by pobíral PPM, poté by opět probíhala výplata RP.

Pokud podmínky 1) a 2) pro nárok na PPM ke dni nástupu splní Váš manžel a sepíšete mezi sebou dohodu o převzetí dítěte do péče, může na PPM nastoupit on. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má totiž i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje (den převzetí dítěte do péče a den porodu) a podpis matky dítěte musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění, tj. OSSZ. Lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte. Do podpůrčí doby pojištěnce, který pečuje o dítě, se však započítává také doba poskytování peněžité pomoci v mateřství matce s výjimkou doby od porodu do konce 6. týdne po porodu.

Váš manžel by tedy mohl nastoupit na PPM, ale nejdříve od 7. týdne po porodu. Pokud by však pobíral PPM, nemohl by chodit po tuto dobu do zaměstnání, ze kterého mu nárok na PPM vznikl. Je však možnost, aby měl uzavřenou prac. smlouvu, DPČ či DPP u jiného zaměstnavatele či dokonce existuje možnost pracovat pro stejného zaměstnavatele, ale museli by mít uzavřenou jinou smlouvu na jiný druh práce.

Přestože byste neměla nárok na PPM, můžete si volit výši měsíčního RP, a to i dle příjmů Vašeho manžela. Zjednodušeně řečeno, pokud by byla výše PPM manžela vyšší než 7 600 Kč, můžete si zvolit měsíční výši RP až do výše jeho PPM. Pokud nemá nikdo z Vás výši PPM vyšší než 7 600 Kč, můžete si volit výši RP až do výše 7 600 Kč měsíčně. Volbu výše, a tím pádem i délky pobírání RP, lze změnit jednou za 3 měsíce. Konkrétní informace Vám poskytnou na úřadu práce, kde se o RP žádá.

§ 30 zákona o státní sociální podpoře

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč.
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.