Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou

26.04.2018

Dobrý den,
pracovala jsem jako barmanka - krátký, dlouhý týden. V loňském roce jsem otěhotněla a od 21.4.2017 jsem byla na neschopence - rizikové těhotenství. Od 6.11.2017 jsem na mateřské dovolené, která mi končí 20.5.2018. Ráda bych věděla, zda mám nárok na celou dovolenou za rok 2017 a jak to je s dovolenou za rok 2018? Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Dobrý den,

nárok na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec, který u zaměstnavatele pracuje nepřetržitě po celý rok a odpracoval u něj alespoň 60 směn (prac. dnů). Pro účely výpočtu dovolené se čerpání mateřské dovolené (MD) považuje za výkon práce. Jelikož jste tedy pracovala od začátku roku 2017 do 21.4. a poté jste byla na MD od 6.11. do konce roku, odpracovala jste určitě alespoň 60 směn a vznikl Vám tedy nárok na dovolenou za kal. rok. Doba prac. neschopnosti však není považována za výkon práce, jde naopak o zameškané směny. Záleží tedy, jak přesně máte rozvrženou prac. dobu - píšete krátký dlouhý týden, pokud jde o 2 směny v krátkém týdnu a 5 směn v dlouhém týdnu, dle mého výpočtu by šlo o cca 98 zameškaných prac. dní. Toto si však musíte spočítat sama přesně dle Vašeho prac. rozvrhu. Dovolená se krátí za prvních 100 zameškaných směn (prac. dnů) o 1/12, za každých dalších zameškaných 21 směn o další 1/12.
Pokud jste tedy zameškala alespoň 100 směn, dojde ke krácení roční dovolené o 1/12. Minimální roční nárok na dovolenou činí 4 týdny (pokud tedy máte rozvrh prac. doby, jak jsem psala výše, vychází mi nárok na dovolenou ve výměře 4 týdnů u Vás na celkem 14 dní dovolené za kal. rok - prům. za týden máte 3,5 směny, 4 týdny dovolené činí tedy 3,5 x 4 = 14 dnů, po příp. krácení o 1/12 (tedy o 1 den) byste tedy měla za rok nárok na dovolenou ve výši 13 dní.
Toto je však pouze orientační výpočet, jelikož nepíšete Vaši přesnou prac. dobu.

Co se týče roku 2018, opět se doba na MD počítá jako výkon práce, takže byste nejspíše do 20.5. měla splnit "odpracovaných" 60 směn a mít nárok na celou dovolenou za kal. rok.

O čerpání nevyčerpané dovolené máte nárok žádat v návaznosti na MD, před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD). V takovém případě se Vám takto čerpaná dovolená nebude krátit z důvodu následně čerpané RD. I čerpání této (řádné) dovolené se pro účely výpočtu dovolené považuje za výkon práce.
Čerpání této dovolené by však nebylo ochrannou dobou, tzn. že byste příp. mohla dostat výpověď (samozřejmě pouze ze zákonných důvodů, tedy nejčastěji u RD z důvodu nadbytečnosti), nástupem na RD by se však opět rozeběhla ochranná doba, běh výpovědní doby by se pozastavil a zbytek by doběhl až po skončení RD.
Pokud byste se rozhodla takto dovolenou nečerpat, zaměstnavatel nařídí její čerpání po skončení překážek v práci, tedy po Vašem návratu z RD.

Související ustanovení zákoníku práce:

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.

§ 213
(1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.
...
(4) Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.

§ 216
...
(2) ... Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
...
(4) Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.

§ 217
...
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
...
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.