Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výše PPM po prac. neschopnosti; nárok na dovolenou při mateřské

21.04.2018

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to s počítáním mateřské, když jsem byla od 12.10.2017 na neschopence, kterou jsem ukončila 27.3.2018 a od 28.3.2018 jsem na mateřské. Dle mých informací by se mi neměla neschopenka do výše mateřské vztahovat, tudíž by se měl počítat příjem od října 2016 do října 2017, je tomu tak? Zaměstnavatel mi tvrdí, že se neschopenka do toho započítává. Případně mám nějaký nárok na proplacení dovolené za rok 2018 při mateřské?

Děkuji za informace.

Dobrý den,

výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) činí 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ). DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období vydělí počtem kal. dnů, které na rozhodné období připadají; do těchto dnů se však nezapočítávají tzv. vyloučené dny, kam spadají např. i dny pracovní neschopnosti. Rozhodným obdobím je obecně 12 kal. měsíců před měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM, ve Vašem případě tedy období od března 2017 do konce února 2018. Vyměřovacím základem je souhrn výdělků (podléhajících důch. pojištění) za rozhodné období, tedy prakticky u Vás jde o Váš celkový příjem od března 2017 až do nástupu na prac. neschopnost - tento celkový příjem se vydělí počtem kal. dnů bez dnů prac. neschopnosti (příp. i bez dalších vyloučených dnů, viz § 18 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění). Výpočtem získáte svůj DVZ (který se v případě, že je vyšší než 1000 Kč, ještě redukuje). 70 % DVZ je pak výše denní PPM.

Co se týče nároku na dovolenou, tak vzhledem k tomu, že se pro účely dovolené doba na mateřské dovolené (MD) považuje za výkon práce, vznikne Vám za rok 2018 nárok na celou dovolenou, jelikož čerpáním MD, předpokládám, "odpracujete" alespoň 60 prac. dnů. O čerpání této dovolené máte právo žádat v návaznosti na MD, před nástupem na RD, a zaměstnavatel tomuto musí vyhovět. Výhoda tohoto postupu tkví v tom, že se dovolená nebude moci krátit z důvodu následného čerpání RD, která se již naopak pro účely dovolené za výkon práce nepovažuje. Čerpání dovolené však není ochrannou dobou, a nebyla byste tedy při ní chráněna před výpovědí (kterou samozřejmě zaměstnavatel může dát pouze ze zákonných důvodu v § 52 zákoníku práce). Pokud byste však při čerpání (řádné) dovolené obdržela výpověď (např. z důvodu nadbytečnosti), při nástupu na RD by opět začala plynout ochranná doba a výpovědní doba by doběhla až po skončení RD.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18 zákona o nemocenském pojištění
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. ...
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
...
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); ...
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská nebo ošetřovné,
...

Obecné ustanovení
§ 216 zákoníku práce
...
(2) ... Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

§ 53 zákoníku práce
...
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.