Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zdravotní způsobilost

15.04.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, jak mám postupovat ve velice nepříjemné situaci, kterou mám nyní u zaměstnavatele (zatím neuvádím soud, o který se jedná).
Níže uvádím shrnutí, aby bylo patrné o co se jedná:
V červnu roku 2014 jsem nastoupila na soud v Praze jako zapisovatelka- neměla jsem žádné zdravotní potíže( před tím jsem pracovala dlouhodobě v administrativě- asistentka firmy, používala PC apod..)
V březnu 2015-tedy po 9 měsících stálých přepisů protokolů a rozsudků se u mne projevily bolestI obou zápěstí-bolesti se stupňovaly až jsem od 03/2015 do 06/2015 byla v pracovní neschopnosti. Lékaři mi bylo sděleno, že tyto potíže již budu mít stále a nikdy už se to nezlepší. Mohu psát běžné věci, ale nesmím přetežovat zápěstí dlouhodobým monotoním pohybem na klávesnici- což je pracovní náplň zapisovatelky.
Tudíž po skončemí PN mi byla tehdejším vedením od 1.7.2015 , vzhledem k tomu, že jsem byla pracovně zdatná, nabídnuta pracovní pozice vedoucí soudní kanceláře, kde tyto přepisy nejsou hlavní náplní. Zaměstnavatel byl tedy o mém zdravotním stavu informován.
Od 09/2016 bylo na soud dosazeno nové vedení..., spousta lidí odešla nebo byla odejita, stalo se i to, že zaměstnanec který byl ve výpovědi a přestože odpracoval min. půl roku z celého roku nedostal běžně odměny, na které měl nárok. Samozřejmě nikdo nemá odvahu toto sdělit na příslušných místech.
V 06/2017 mi byla novým vedením nabídnuta pozice vedoucí kanceláře jiného oddělení, bohužel z osobních důvodů jsem nemohla tuto práci přijmout, což jsem ředitelce správy soudu objasnila a požádala ji, aby mne nechala na pozici  vedoucí kanceláře , kterou jsem dělala doposud. Bohužel paní ředitelka to, že jsem velmi slušně odmítla, začala brát "osobně".
V 11/2017 jsem byla vyzvána ředitelkou správy soudu , abych doložila lékařskou zprávu o zdravotním problému , proč nemohu přepisovat protokoly a rozsudky- protože jim chybí sposta zaměstnanců a potřebují někoho kdo by přepisoval, vzhledem k tomu, že na jiném oddělení nezvládájí práci a je zapotřebí jim vypomoci. Není problém vypomoci jakkoliv jinak např. s vypravováním spisů o což jsem ji požádala, ale ne s přepisy protokolů a rozsudků.  Ihned jsem tedy došla k lékaři a potřebnou lékařskou zprávu jsem jí doložila. V zápětí cca po 4 dnech, co jsem doložila lékařskou zprávu, mi bylo ústně sděleno, že si trvá na tom, abych přepisy dělala. Nechtěla jsem mít problémy a tak jsem cca 1x týdně přepsala pár protokolů- ruce mne samozřejmě bolely a doma jsem brala na to léky. Ale nic jsem neříkala, nechtěla jsem mít problémy. Protože, kdokoliv se ozval, tak problémy měl a raději odešel.
Před týdnem jsem byla  u lékařky vybrané zaměstnavatelem a součástí zprávy byla i lékařská zpráva od mého praktického lékaře  s uvedením , že mám Tendosynovitidu obou předloktí a De Quervainovu nemoc( lidově řečeno chronický zánět šlach obou rukou).Bohužel se stalo, že závodní posudková lékařka toto naprosto přehlédla. Okamžitě, jak měla ředitelka správy soudu posudek od lékařky, obratem mi nařídila přepisy protokolů, rozsudků pro jiné oddělení. Přestože jsem ji řekla, že mám bolesti při přepisech a ať mi přidělí jiný druh práce. Bylo mi písemně sděleno, cituji: že po prozkoumání mého posudku zdravotní způsobilosti mi doporučuje podat proti tomuto posudku opravný prostředek do 10 pracovních dní od jeho předání návrh na přezkoumání. Do té doby bude ke mně přistupovat jako bez omezení, tj. výpomoc na jiném úseku musí proběhnout i s přepisy protokolů. Nyní jsem objednána k posudkové lékařce.
Prosím moc o radu jak mám postupovat, protože zprávu od posudkové lékařky dodám a bude tam uveden můj zdravotní problém, vím, že mi ředitelka bude velice komplikovat život a je i možné, že mi dá výpověď ze zdravotních důvodů. Ale mou hlavní nápní je vedoucí soudní kanceláře, bohužel zůstalo tam i znění funkce zapisovatelky, kterou i po mé žádosti, aby ji odstranili, protože fukci nevykonávám, odstranit odmítli.
Bohužel  v tak napjaté atmosféře se velmi špatně pracuje,mám pocit, že by se zde již mohlo jednat o bossing, můžete mi poradit jak se mám bránit vůči ironickému jednání, jednání ze strany vedení soudu, když mi nařizují práci, která mne ohrožuje v mém zdravotním stavu? Vím, že tu je i zde možnost žádat o náhradu z nemoci zaměstnání, např. doplatek do průměrného platu za období pracovní neschopnosti.
Jsem zaměstnána od 16.6.2014 vždy na dobu určitou. Nyní mám Smlouvu do konce roku 2018, poté už se nedá prodlužovat a musí být na dobu neurčitou. Jsem přesvědčena, že pokud nebudu dle pokynů přepisovat (i když bude lákařsky podloženo) dojde například k výpovědi ze zdravotních důvodů nebo budu "donucena" k výpovědi dohodou. Prosím info, mám-li nárok na 3 měsíční platy odstupného.
Předem Vám velice děkuji za odpověď, jak mám nyní postupovat, je-li prokazatelně přidělována práce s vědomostí mého zdravotního stavu...

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za dotaz do poradny.

Budu předpokládat, že splňujete podmínky naší poradny, prosím, přečtěte si je (jsme společnost pro zdravé rodičovství, odpovídáme na dotazy rodičů).

Váš dotaz je velmi rozsáhlý a složitý a spíše vyžaduje osobní poradnu.

Ke zdravotní způsobilosti - § 41 odst. 1 písm. a) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
„Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.“

K ohrožení nemocí z povolání:

ohrožení nemocí z povolání může vyslovit pouze specializované pracoviště nemocí z povolání, (poraďte se z lékařem pracovnělékařské služby, zda by se mohlo jednat o ohrožení nemocí z povolání).

Ministerstvo zdravotnictví ČR podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. a v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů udělilo povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání těmto poskytovatelům zdravotních služeb:
• Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, IČ 00064173, se sídlem Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34, pro území Hlavního města Prahy
• Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, IČ 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2, Praha 2, PSČ 128 08, pro území kraje Středočeského
• Nemocnici České Budějovice, a.s., IČ 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, České Budějovice, PSČ 370 01 pro území Jihočeského kraje a pro území Kraje Vysočina, okres Pelhřimov
• Fakultní nemocnici Plzeň, IČ 00669806, se sídlem Dr. Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň – Bory, PSČ 305 99, pro území krajů Plzeňského a Karlovarského
• Krajské zdravotní, a.s., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, IČ 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 12, pro území kraje Ústeckého
• Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 10, Liberec I, PSČ 460 63, pro území kraje Libereckého
• Fakultní nemocnici Hradec Králové, IČ 00179906, se sídlem Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, PSČ 500 05, pro území kraje Královéhradeckého
• Pardubické krajské nemocnici, a.s., IČ 27520536, se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03, pro území Pardubického kraje a pro území Kraje Vysočina, okres Havlíčkův Brod
• Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, IČ 00159816, se sídlem Pekařská 53, Brno, PSČ 656 91, pro území kraje Jihomoravského a pro území Kraje Vysočina, okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou
• Fakultní nemocnici Olomouc, IČ 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, Olomouc, PSČ 775 20, pro území kraje Olomouckého a kraje Zlínského
• Fakultní nemocnici Ostrava, IČ 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790/5, Ostrava – Poruba, PSČ 708 52, pro území Moravskoslezského kraje, okresy Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná
• Hornické poliklinice, s.r.o., IČ 47668580, se sídlem Sokolská třída 81, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, pro území Moravskoslezského kraje, okres Ostrava-město

– vyhl. č. 104/1992 Sb., o posuzování nemoci z povolání
- nař. vl. č. 290/1995 Sb. – seznam nemocí z povolání

Nevidím Vaši pracovní smlouvu, ta je pro posouzení případu rozhodující, nikoliv pracovní náplň. Dále by se mohlo vycházet z faktického výkonu práce, kdy jste dělala obě práce. Rozhodnutí lékaře pracovnělékařské služby musí zaměstnavatel respektovat. Požádejte o přidělování práce v souladu s posudkem lékaře; obraťte se na vedení soudu. Může být také problém u konkrétní vedoucí, špatná organizace práce apod. Pokud vhodná práce z hlediska zdravotního u zaměstnavatele pro Vás skutečně není, můžete dostat výpověď dle § 52 písm. e) ZP - pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.

V případě výpovědi z důvodu obecného onemocnění (není to pracovní úraz ani nemoc z povolání ani nabylo vysloveno ohrožení nemoci z povolání) Vám odstupné nenáleží.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.