Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení prac. poměru po návratu z RD

18.04.2018

Dobrý den,

prosím o radu, jak postupovat z návratu RD do zaměstnání:

9.8.2018 (den synových třetích narozenin) mi končí rodičovská dovolená. Poté bych měla nastoupit ke svému zaměstnavateli, který mi sdělil, že se mnou nepočítá (smlouva na dobu neurčitou, sjednaný druh práce: obchodní referent). Pokud mi zaměstnavatel nabídne ukončení pracovního poměru dohodou, budu mít poté nárok na podporu v nezaměstnanosti? (do jiného zaměstnání budu moci nastoupit až v září 2018, tudíž se budu muset zaevidovat na ÚP). Nebo mám trvat na výpovědi z nadbytečnosti s odstupným? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonných důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce (ZP). Jedním z těchto důvodů jsou i tzv. organizační změny, kterými se myslí zrušení zaměstnavatele, jeho přemístění či nadbytečnost. Abyste mohla obdržet výpověď z důvodu nadbytečnosti, musí u zaměstnavatele prokazatelně existovat provedená organizační změna, v jejímž důsledku jste se stala pro zaměstnavatele (profesně či početně) nadbytečnou. Nejde tedy např. o případ, kdy za Vás přijatá náhrada dostala smlouvu na dobu neurčitou a zaměstnavatel ji tedy nyní nechce propustit - v takovém případě nedošlo k žádné organizační změně, v jejímž důsledku jste se stala nadbytečnou a zaměstnavatel by tedy nebyl ze zákona oprávněn Vám dát z tohoto důvodu výpověď.

Pokud jste se stala nadbytečnou, v úvahu přichází ukončení prac. poměru dohodou či výpovědí.
Pokud Vám bude po návratu z rodičovské dovolené (RD) doručena výpověď, prvním dnem následujícího kalendářního měsíce začne plynout dvouměsíční výpovědní doba. Pokud byste tedy výpověď obdržela v srpnu (na RD ji obdržet nemůžete), výpovědní doba začne běžet 1. září a prac. poměr skončí 31. října. Po dobu výpovědní doby by již pro Vás práce nejspíše nebyla, a tak by Vám náležela 100 % náhrada mzdy až do skončení prac. poměru. Dále by Vám náleželo zákonné odstupné ve výši min. trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Druhou možností je uzavření dohody se zaměstnavatelem o ukončení prac. poměru. Dohodu je možné uzavřít k libovolnému dni, na jakém se se zaměstnavatelem domluvíte, žádná výpovědní doba zde neplyne, prac. poměr tedy skončí dnem v dohodě uvedeným. Důležité je, aby i v dohodě byl uvedený výpovědní důvod nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP, pak Vám i v tomto případě bude náležet odstupné. Oproti výpovědi zde však nebudete dostávat náhradu mzdy po dobu výpovědní doby, takže se může stát, že v porovnání s výpovědí přijdete cca o 2 mzdy za tuto dobu. Je tedy výhodné, pokud přistoupíte na dohodu, domluvit se na vyšším, např. až na pětinásobném zákonném odstupném, aby Vás dohoda nevyšla nevýhodněji než výpověď.

Co se týče podpory v nezaměstnanosti, budete na ni mít nárok, ať dojde k ukončení dohodou či výpovědí. Je však i z tohoto hlediska opět důležité, aby byl v dohodě uveden důvod ukončení prac. poměru (nadbytečnost) - pokud totiž není prac. poměr ukončen z vážného důvodu, náleží podpora jen ve snížené výši (jen 45 % výdělku či vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu). Další, na co je třeba pomyslet, je, že pokud by byl prac. poměr ukončen dohodou ihned ke konci RD a neodpracovala byste tedy ani jediný den, náležela by podpora pouze minimální (viz níže § 51 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti). Aby podpora nebyla minimální, ale byla vypočtena z Vašeho výdělku, je nutné, abyste odpracovala alespoň 1 den, příp. jste alespoň 1 den pobírala náhradu mzdy. Dále je nezbytné se na ÚP evidovat do 3 prac. dnů od skončení prac. poměru, jinak by byla podpora opět minimální.

Související ustanovení:

Odstupné
§ 67 zákoníku práce
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
...

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
§ 50 zákona o zaměstnanosti

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.38)
...
(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
....

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.