Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zaměstnání a podnikání rodičů

16.04.2018

Dobrý den, těhotenství jsem zaměstnavateli oznámila více než 3 měsíce před plánovaným odchodem na mateřskou, aby měl dost času najít si náhradu. Od té chvíle mi snížili mzdu a hned nabírají novou zaměstnankyni /samozřejmě ne jako záskok na 3 roky, ale na dobu neurčitou, tzn, že mi nehodlají místo podržet/. Chtěla jsem se zeptat jaké mají právo mě přeřadit na jinou pozici ve firmě a posouvat mě každý týden kde bude zrovna volná židle, když bych samozřejmě až do odchodu na mateřskou chtěla zůstat na svém místě a jak se bránit proti snížení mzdy kvůli těhotenství /které si mohou odůvodnit jakkoli jinak a nemám možnost se proti tomu bránit/. Moc děkuji.

Vážená paní,
pokud se týká snížení mzdy bez odůvodnění a pokud by tomu tak bylo v souvislosti s Vaším těhotenstvím, pak by jednání zaměstnavatele mohlo být kvalifikováno jako diskriminace na základě pohlaví. Při obraně proti diskriminaci se může zaměstnankyně:
• Domáhat ochrany u svého zaměstnavatele, přičemž napomoci může zprostředkování komunikace pomocí zahrnutí třetí osoby (zástupců odborové organizace, podpora ze strany nestátních neziskových organizací či mediátorů).
• Podat stížnost na inspektorát práce (do jehož kompetencí mj. náleží kontrolní činnost práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů včetně rovného zacházení). Inspektorát práce je oprávněn udělovat zaměstnavatelům sankce za nedodržování zásady rovného zacházení.
• Obrátit se na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami, mj. bez ohledu na jejich pohlaví. Za tím účelem ombudsman především poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Formulář podání stížnosti ochránci na diskriminaci lze najít na http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Formulare/Diskriminace-letak-formular.doc .
• Podat žalobu k soudu, kde má zaměstnanec/zaměstnankyně právo domáhat se, aby:
– bylo upuštěno od diskriminace;
– byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
– dostal přiměřené zadostiučinění (např. omluva);
– dostal náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Tu lze získat v případě, pokud by zjednání nápravy z předchozího bodu nebylo dostatečné, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti. Výši náhrady určí soud přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
V případě soudního jednání je postavení diskriminované těhotné zaměstnankyně zvýhodněno na základě tzv. obráceného důkazního břemene. To znamená, že skutečnosti tvrzené o tom, že zaměstnankyně byla (přímo nebo nepřímo) diskriminován/a, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Zaměstnavatel musí prokázat, že se diskriminačního jednání nedopustil.
Vzory stížností a podání (zaměstnavateli, inspektorátu práce, veřejnému ochránci práv atp.) najdete v přílohách publikace Diskriminace. Praktická příručka pro zaměstnance, která je ke stažení pod odkazem:
http://www.rc-routa.cz/media/uploads/rodina_a_prace/diskr_zamestnanci_final.pdf.

Pokud se týká změny Vašeho zařazení, pak platí, že zaměstnavatel má právo Vám přidělovat práci v rámci Vašeho sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. Pokud tedy Vám zaměstnavatel přiděluje práci, kterou máte sjednanou v v pracovní smlouvě, pak je vše v pořádku. Nicméně i Vámi popsané chování lze kvalifikovat jako šikanu ze strany zaměstnavatele, která je z důvodu těhotenství. Takové jednání lze též podřadit pod diskriminaci na základě pohlaví.

Doporučuji nejdříve jednání se zaměstnavatelem a upozornění na neférové jednání a následně se obraťte na ombudsmana. To je z mého pohledu nejefektivnější postup.

Právní předpisy:
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací („antidiskriminační zákon“)


S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.