Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zaměstnání a podnikání rodičů

16.04.2018

Dobrý den, těhotenství jsem zaměstnavateli oznámila více než 3 měsíce před plánovaným odchodem na mateřskou, aby měl dost času najít si náhradu. Od té chvíle mi snížili mzdu a hned nabírají novou zaměstnankyni /samozřejmě ne jako záskok na 3 roky, ale na dobu neurčitou, tzn, že mi nehodlají místo podržet/. Chtěla jsem se zeptat jaké mají právo mě přeřadit na jinou pozici ve firmě a posouvat mě každý týden kde bude zrovna volná židle, když bych samozřejmě až do odchodu na mateřskou chtěla zůstat na svém místě a jak se bránit proti snížení mzdy kvůli těhotenství /které si mohou odůvodnit jakkoli jinak a nemám možnost se proti tomu bránit/. Moc děkuji.

Vážená paní,
pokud se týká snížení mzdy bez odůvodnění a pokud by tomu tak bylo v souvislosti s Vaším těhotenstvím, pak by jednání zaměstnavatele mohlo být kvalifikováno jako diskriminace na základě pohlaví. Při obraně proti diskriminaci se může zaměstnankyně:
• Domáhat ochrany u svého zaměstnavatele, přičemž napomoci může zprostředkování komunikace pomocí zahrnutí třetí osoby (zástupců odborové organizace, podpora ze strany nestátních neziskových organizací či mediátorů).
• Podat stížnost na inspektorát práce (do jehož kompetencí mj. náleží kontrolní činnost práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů včetně rovného zacházení). Inspektorát práce je oprávněn udělovat zaměstnavatelům sankce za nedodržování zásady rovného zacházení.
• Obrátit se na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami, mj. bez ohledu na jejich pohlaví. Za tím účelem ombudsman především poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Formulář podání stížnosti ochránci na diskriminaci lze najít na http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Formulare/Diskriminace-letak-formular.doc .
• Podat žalobu k soudu, kde má zaměstnanec/zaměstnankyně právo domáhat se, aby:
– bylo upuštěno od diskriminace;
– byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
– dostal přiměřené zadostiučinění (např. omluva);
– dostal náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Tu lze získat v případě, pokud by zjednání nápravy z předchozího bodu nebylo dostatečné, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti. Výši náhrady určí soud přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
V případě soudního jednání je postavení diskriminované těhotné zaměstnankyně zvýhodněno na základě tzv. obráceného důkazního břemene. To znamená, že skutečnosti tvrzené o tom, že zaměstnankyně byla (přímo nebo nepřímo) diskriminován/a, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Zaměstnavatel musí prokázat, že se diskriminačního jednání nedopustil.
Vzory stížností a podání (zaměstnavateli, inspektorátu práce, veřejnému ochránci práv atp.) najdete v přílohách publikace Diskriminace. Praktická příručka pro zaměstnance, která je ke stažení pod odkazem:
http://www.rc-routa.cz/media/uploads/rodina_a_prace/diskr_zamestnanci_final.pdf.

Pokud se týká změny Vašeho zařazení, pak platí, že zaměstnavatel má právo Vám přidělovat práci v rámci Vašeho sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. Pokud tedy Vám zaměstnavatel přiděluje práci, kterou máte sjednanou v v pracovní smlouvě, pak je vše v pořádku. Nicméně i Vámi popsané chování lze kvalifikovat jako šikanu ze strany zaměstnavatele, která je z důvodu těhotenství. Takové jednání lze též podřadit pod diskriminaci na základě pohlaví.

Doporučuji nejdříve jednání se zaměstnavatelem a upozornění na neférové jednání a následně se obraťte na ombudsmana. To je z mého pohledu nejefektivnější postup.

Právní předpisy:
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací („antidiskriminační zákon“)


S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.