Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Těhotenství při studiu; nárok na PPM

18.04.2018

Dobrý den, studuji VŠ a v červnu bych měla školu snad úspěšně dokončit. Cca 2 roky jsem chodila na DPP, DPČ na brigádu, kde jsem si vždy vydělala do 10 tisíc. Od 9.4. 2018 jsem nastoupila na 1/2 úvazek do nemocnice. Avšak jsem nyní zjistila, že jsem těhotná (6. týden). Prosím o radu jaké mám možnosti a jestli mám nárok na mateřskou a z čeho by se mi případně vypočítávala. V práci dělám i noční a nevím, pokud bych těhotenství přiznala, zda mě ve zkušební době mohou vyhodit...Děkuji moc za odpověd.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Abyste tedy splnila podmínku 1), musíte v době nástupu na PPM mít splněno 270 dní účasti na nemocenském pojištění v posledních 2 letech. Do této doby se počítá i studium na VŠ, pokud bylo úspěšně ukončeno. Pokud tedy v červnu školu úspěšně dokončíte, podmínku 1) splníte. Pokud by se tak nestalo, záleželo by, zda byste tuto dobu splnila svými brigádami a nynějším zaměstnáním. Pokud jste nyní cca v 7. týdnu, termín porodu Vám vychází orientačně na konec listopadu, nástup na PPM musí nastat v rozmezí 8.-6. týdne před termínem porodu, tedy cca v první půlce října. Kdyby počátek 8. týdne před termínem porodu vyšel např. na 1.10. a Vy byste se rozhodla nastoupit k tomuto datu, zkoumalo by se nemocenské pojištění za období od 30.9.2016 do 30.9.2018 - pokud byste v tomto období splnila alespoň 270 pojištěných dní, splnila byste podmínku 1). Píšete, že u brigád šlo vždy o výdělek do 10 000 Kč měsíčně, což znamená, že z DPP Vám pojištění neplynulo, avšak pokud u DPČ jste měla výdělek alespoň 2 500 Kč měsíčně, v těchto měsících jste byla nemocensky pojištěna a tyto dny se tedy dají započítat do těch 270 potřebných dní. Nynější poloviční úvazek se také započítává.

Co se týče podmínky 2), budete muset být k nástupu na PPM zaměstnána či v ochranné lhůtě. Pokud by Vám trval Váš nynější pracovní poměr, podmínku byste splnila. Pokud by však došlo k ukončení prac. poměru ve zkušební době, tuto podmínku byste pravděpodobně nesplnila, jelikož byste se s nástupem nevešla do ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne z pojištěné činnosti, která skončila v době těhotenství, a trvá tolik dní, kolik trval prac. poměr, max. však 180 dní. Pokud by tedy byl Váš prac. poměr ukončen ve zkušební době např. po 70 dnech, ochranná lhůta by začala plynout den následující po ukončení prac. poměru a trvala by 70 dní. Pokud by nástup na PPM nastal až po uplynutí lhůty, nárok na PPM by nevznikl. Pokud by tedy došlo k rozvázání nynějšího prac poměru, abyste měla nárok na PPM, musela byste si nejspíše najít nové zaměstnání zakládající účast na pojištění.

Pokud Vám nárok na PPM vznikne, její výše by byla stanovena z posledního zaměstnání. Výše PPM činí 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ). DVZ se stanoví tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (obecně řečeno souhrn měsíčních výdělků za rozhodné období) vydělí počtem kal. dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím by ve Vašem případě bylo období od nástupu do zaměstnání do konce kal. měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém by došlo k nástupu na PPM. Pokud by v rozhodném období byly tzv. vyloučené dny (např. dny prac. neschopnosti), tyto dny by se nezapočítávaly.

Prac. poměr může být ve zkušební době ukončen z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, je tedy pravděpodobné, pokud by se zaměstnavatel o Vašem těhotenství dozvěděl, že by došlo k rozvázání prac. poměru. Důvod rozvázání prac. poměru nesmí být diskriminační, nesmí být tedy ukončen s jakožto uvedeným důvodem těhotenství, pokud však bude rozvázán bez uvedení důvodu či z jiného důvodu, je tento postup v pořádku. V praxi bohužel samozřejmě bude důvodem ukončení spolupráce právě těhotenství, těžko by se toto však prokazovalo (právě proto, že je možné rozvázat ve zkušební době prac. poměr i bez uvedení důvodu), pokud by zaměstnavatel přímo jako důvod těhotenství sám neuvedl.

Žádný právní předpis nestanovuje ženě povinnost, kdy musí sdělit zaměstnavateli, že je těhotná. Záleží na jejím uvážení. Obecně se doporučuje těhotenství oznámit až ve chvíli, kdy je potvrzené a stabilní, což bývá po ukončení prvního trimestru. Zaměstnavatel může využít delší dobu k vyřešení organizačních změn, které s odchodem na mateřskou dovolenou nastanou.

Dokud žena zaměstnavateli neoznámí, že je těhotná, nemůže využívat opatření, která jsou na ochranu těhotných uzákoněna, např. zákaz práce přesčas nebo převedení na denní práci. V případě, že žena koná práci, která je těhotným ženám zakázána, je nutné informovat zaměstnavatele ihned. Výkon takové práce může být skutečně pro těhotenství nebezpečný.

Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi:
• které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.);
• pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).
Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila. Těhotná žena v těchto případech může žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci.

Zaměstnavatel je povinen žádosti těhotné ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět. V případě, že je zaměstnankyně převedena na práci, kde dosahuje nižšího výdělku než za dosavadní práci, náleží zaměstnankyni vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele. Těhotná žena pak zůstává doma se 100% náhradou mzdy.


Související ustanovení zákoníku práce:

§ 41
Převedení na jinou práci
(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,
...
c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
...
g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.