Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec na PPM

18.04.2018

Dobrý den,
chtěla bych požádat o informaci: u manžela v práci se začalo propouštět, pokud by byl jeden z "postižených", může místo mne nastoupit na mateřskou dovolenou? Syn se narodil 27.3., musíme s tímto počkat na konec šestinedělí? Pokud bychom čekali, už by nastupoval v průběhu dvouměsíční výpovědní lhůty, půjde to takto přes to? Bude pak mít MD, potažmo RD odkladnou funkci pro samotnou výpověď? A pokud k tomu dojde, může zůstat čerpání MD ve výši, kterou mám já nebo se bude nově přepočítávát z příjmu manžela? Popř., pokud já čerpám MD na mladší dítě, může se manžel prohlásit osobou trvale pečující o nezletilé dítě na staršího syna (4r.)? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

aby měla dotyčná osoba nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

To, jestli tedy bude manžel moci nastoupit místo Vás na PPM, záleží na tom, zda splní uvedené podmínky pro nárok na PPM.
Nástup na PPM u otce dítěte nastává nejdříve po šestinedělí, tedy od počátku 7. týdne po porodu, dříve nastoupit není možné. Ke zvolenému dni nástupu je nutné splnit podmínky pro PPM. Další podmínkou také je, že s manželem sepíšete dohodu, že bude pečovat o dítě. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu.
U mužů nastává nástup na PPM nejdříve od 7. týdne po porodu, tedy po šestinedělí - podpůrčí doba tedy činí max. 22 týdnů.

Přestože již manželovi poběží výpovědní doba, manžel bude stále zaměstnaný, a tedy nemocensky pojištěný, podmínku 2) tedy i tak splní. Nástupem na rodičovskou dovolenou (RD) u zaměstnavatele u Vašeho manžela začne běžet tzv. ochranná doba a běh výpovědní doby se přeruší, zbytek uplyne až po skončení ochranné doby, tedy po návratu do práce z rodičovské dovolené a až po uplynutí zbytku výpovědní doby bude pracovní poměr skončen (viz § 53 odst. 2 ZP).

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53 zákoníku práce
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
...
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
...
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Výše PPM se vždy počítá pro osobu, která ji pobírá, pokud Vás tedy vystřídá manžel, bude on pobírat PPM dle jeho vyměřovacího základu.

Otázka, zda se Váš manžel může prohlásit za sobu trvale pečující o staršího syna - co se týče toho, zda může nastoupit na RD u staršího syna, tak nikoliv, na RD má právo nastoupit pouze do 3 let věku dítěte. Pokud máte na mysli zdravotní pojištění, pak pokud by nepracoval, může se na zdr. pojišťovně nahlásti jakožto osoba celodenně osobně a řádně pečující o dítě do 7 let věku a stát se tak pojištěncem, za kterého hradí zdr. pojištění stát.

Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud:
- se jedná o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo
- dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo
- dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně, nebo
- dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy.
Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, a to otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Možnost přivýdělku, který osobu nevyřadí z kategorie státních pojištěnců, však existuje. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění totiž nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu:
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.