Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec na PPM

10.04.2018

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na několik dotazů které nastanou koncem června ohledně mateřské dovolené. Přítelkyně zatím stále studuje a nemá tedy na mateřskou nárok, ale uvažujeme, že bych si vzal mateřskou dovolenou já jako otec. Otázka zní - má přítelkyně i po té co bych dostával mateřskou, nárok na rodičovský příspěvek? Za jakých podmínek, mohu při mateřské pracovat? A zda má nárok na porodné, když sama nevydělává (pokud připočítáme můj příjem, nemáme na porodné nárok) a nejsme manželé?

S přáním hezkého dne

Dobrý den,

aby měla osoba nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Pokud tyto podmínky nesplní Vaše přítelkyně, ale Vy ano, můžete na PPM nastoupit Vy, pokud s matkou dítěte uzavřete písemnou dohodu, že budete pečovat o dítě. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu.
U mužů nastává nástup na PPM nejdříve od 7. týdne po porodu, tedy po šestinedělí. Podpůrčí doba tedy činí max. 22 týdnů. Pokud u Vašeho zaměstnavatele nastoupíte na mateřskou dovolenou (MD) a budete pobírat PPM, nesmíte vykonávat činnost, ze které PPM pobíráte. Můžete však u téhož zaměstnavatele vykonávat jiný druh práce na jinou smlouvu, např. na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP). Další možností je i výkon práce pro jiného zaměstnavatele, pokud by však šlo o práci shodnou s předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele, je nutný písemný souhlas zaměstnavatele s vykonáváním této činnosti. To samé platí i pro případ, že byste se rozhodl vykonávat samostatně výdělečnou činnost ve shodném předmětu činnosti, pokud by šlo i jinou činnost, souhlas se nevyžaduje.

Pokud Vaše přítelkyně nebude k 6. týdnu před termínem porodu nikde zaměstnána, a tedy nebude nemocensky pojištěna, bude jí náležet až ode dne porodu rodičovský příspěvek (RP). O ten se žádá na úřadu práce, oddělení státní sociální podpory. Lze žádat max. 3 měsíce zpětně.
Přítelkyně může čerpat RP ode dne porodu do doby, než Vy začnete pobírat PPM. Po dobu měsíců, kdy Vy budete pobírat PPM, náleží RP pouze v případě, že je vyšší než měsíční dávka PPM, a to ve výše daného rozdílu. Pokud to není tento případ, je nutné pobírání RP přerušit (nutno nahlásit na ÚP, že Vy budete pobírat od 7. týdne PPM) a po přerušení opět pobírat RP až po ukončení Vašeho pobírání PPM.

Co se týče porodného, testují se příjmy obou rodičů, tedy i Váš. Zda jste či nejste sezdáni, není podstatné.

Související ustanovení:

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
...
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

§ 304 zákoníku práce
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 30b zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.