Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec na PPM

10.04.2018

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na několik dotazů které nastanou koncem června ohledně mateřské dovolené. Přítelkyně zatím stále studuje a nemá tedy na mateřskou nárok, ale uvažujeme, že bych si vzal mateřskou dovolenou já jako otec. Otázka zní - má přítelkyně i po té co bych dostával mateřskou, nárok na rodičovský příspěvek? Za jakých podmínek, mohu při mateřské pracovat? A zda má nárok na porodné, když sama nevydělává (pokud připočítáme můj příjem, nemáme na porodné nárok) a nejsme manželé?

S přáním hezkého dne

Dobrý den,

aby měla osoba nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Pokud tyto podmínky nesplní Vaše přítelkyně, ale Vy ano, můžete na PPM nastoupit Vy, pokud s matkou dítěte uzavřete písemnou dohodu, že budete pečovat o dítě. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu.
U mužů nastává nástup na PPM nejdříve od 7. týdne po porodu, tedy po šestinedělí. Podpůrčí doba tedy činí max. 22 týdnů. Pokud u Vašeho zaměstnavatele nastoupíte na mateřskou dovolenou (MD) a budete pobírat PPM, nesmíte vykonávat činnost, ze které PPM pobíráte. Můžete však u téhož zaměstnavatele vykonávat jiný druh práce na jinou smlouvu, např. na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP). Další možností je i výkon práce pro jiného zaměstnavatele, pokud by však šlo o práci shodnou s předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele, je nutný písemný souhlas zaměstnavatele s vykonáváním této činnosti. To samé platí i pro případ, že byste se rozhodl vykonávat samostatně výdělečnou činnost ve shodném předmětu činnosti, pokud by šlo i jinou činnost, souhlas se nevyžaduje.

Pokud Vaše přítelkyně nebude k 6. týdnu před termínem porodu nikde zaměstnána, a tedy nebude nemocensky pojištěna, bude jí náležet až ode dne porodu rodičovský příspěvek (RP). O ten se žádá na úřadu práce, oddělení státní sociální podpory. Lze žádat max. 3 měsíce zpětně.
Přítelkyně může čerpat RP ode dne porodu do doby, než Vy začnete pobírat PPM. Po dobu měsíců, kdy Vy budete pobírat PPM, náleží RP pouze v případě, že je vyšší než měsíční dávka PPM, a to ve výše daného rozdílu. Pokud to není tento případ, je nutné pobírání RP přerušit (nutno nahlásit na ÚP, že Vy budete pobírat od 7. týdne PPM) a po přerušení opět pobírat RP až po ukončení Vašeho pobírání PPM.

Co se týče porodného, testují se příjmy obou rodičů, tedy i Váš. Zda jste či nejste sezdáni, není podstatné.

Související ustanovení:

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
...
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

§ 304 zákoníku práce
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 30b zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.