Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou

06.04.2018

Dobrý den, prosím o inforamce, zda mám nárok čerpat řádnou dovolenou v plném rozsahu za rok 2018 i v tomto případě...

Nástup do zaměstnání 22.3.2017 - HPP na dobu určitou do 31.3.2018. Od 1.4.2018 mám se zaměstnavatelem podepsanou novou smlouvu na dobu určitou, opět na rok, ačkoliv jsem těhotná..
Tedy v roce 2018 normálně pracuji, plánuji odchod na mateřskou koncem května 2018, či půlka června 2018.

Není mi jasná závislost HPP na dobu určitou a nutnost odpracovaných 60 dní v daném kalendářním roce..

Tzn. můj dotaz počítá se zmíněných 60 dní od začátku 2018, nebo od podpisu nové smlouvy tedy 1.4.2018?
Mám v případě odchodu na mateřskou nárok na dovolenou za celý rok 2018?

Velice děkuji za zpětnou vazbu

Dobrý den,

nárok na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání prac. poměru u téhož zaměstnavatele odpracuje alespoň 60 dnů. Jelikož Váš prac. poměr navazuje na předchozí, jde o nepřetržité trvání prac. poměru a odpracované dny se počítají od 1.1.2018.

Tak i tak byste však nárok na dovolenou za celý kal. rok měla, neboť pro účely dovolené se za výkon práce považuje i doba na mateřské dovolené (viz ustanovení § 216 odst. 2 zákoníku práce). Pokud tedy v květnu či červnu nastupuje na MD, "odpracujete" čerpáním MD více než 60 dnů. Budete mít tedy letos nárok na celou výměru roční dovolené.

O čerpání veškeré nevyčerpané dovolené je možné žádat v návaznosti na mateřskou dovolenou, před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD), zaměstnavatel musí vyhovět. Byla byste tedy na MD, poté byste čerpala řádnou dovolenou a poté byste čerpala RD. Pokud byste o dovolenou nežádala takto mezi MD a RD, čerpala byste ji poté až po návratu z RD.

Pokud Vaše smlouva na dobu určitou uplyne 31.3.2019, nebude již prodloužena a nestihnete vyčerpat veškerou dovolenou, bude Vám zaměstnavatelem po ukončení prac. poměru proplacena.

Související ustanovení zákoníku práce:

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
...

§ 213
(1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.
...

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ
Obecné ustanovení
§ 216
(1) Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli.
(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
...

Čerpání dovolené
§ 217
...
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
...
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Náhrada za dovolenou
§ 222
...
(2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.