Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Stará dovolená

05.04.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak je to s proplácením staré dovolené v roce 2018. Mám možnost si zbývající dovolenou vybrat ještě před nástupem na mateřskou, ale jelikož jsem již na rizikovém těhotenství tudíž pobírám neschopenku nejsem si jistá jestli je to pro mě výhodné. Z ekonomického hlediska mi přijde výhodnější počkat s ukončením neschopenky až na dobu, kdy plynně přejdu na mateřskou a pak na rodičovskou a zde nastává můj problém. Jestli mi může zaměstnavatel zbývající dovolenou proplatit, či jestli mezi mateřskou a rodičovskou si musím vypsat žádost zaměstnavateli, aby mi ji napsal a tudíž by se mi rodičovská posunula o 3 týdny co by mi trvala dovolená a zároven by se na mě už nevztahovala ochrana před propuštěním. Některé zdroje na internetu říkají, že proplácení dovolené už není možné jiné zase ano.
Děkuji za odpověd

Dobrý den,

možným řešením je vybrat si čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené (MD) před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD). Na toto máte zákonný nárok, není to však Vaše povinnost, dovolená může být vyčerpána i později.

Neuvádíte, kolik dní jste již letos odpracovala a odkdy jste na pracovní neschopnosti. Abyste měla nárok na celou dovolenou v roce 2018, musela byste odpracovat alespoň 60 dnů. Jelikož se však pro účely dovolené MD považuje za výkon práce (viz ustanovení § 216 odst. 2 zákoníku práce), vznikne Vám letos nárok na dovolenou za kalendářní rok, jelikož předpokládám, že v součtu alespoň 60 pracovních dnů letos skutečně odpracujete či budete na MD. O čerpání staré dovolené i dovolené za rok 2018 budete moci žádat po MD, před nástupem na RD. Je sice pravda, že doba čerpání dovolené není ochrannou dobou, a tedy nejste chráněna proti příp. výpovědi (která však stále musí být dána jen ze zákonných důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce; víceméně v tomto případě připadá v úvahu jen z organizačních důvodů zaměstnavatele), přestože by tato situace ale nastala a v době čerpání dovolené by Vám byla doručena výpověď, od prvního dne následujícího kalendářního měsíce by začala plynout dvouměsíční výpovědní doba, ovšem dnem nástupu na RD by ochranná doba opět začala běžet, běh výpovědní doby by se přerušil a zbytek by uplynul až po skončení RD (viz ustanovení § 53 odst. 2 ZP).

Při takovémto způsobu čerpání dovolené mezi MD a RD se Vám letošní dovolená nebude moci krátit z důvodu čerpání následné RD, bude se však samozřejmě moci krátit případně z důvodu nynější pracovní neschopnosti, pokud na ní budete min. 100 dní (dovolená se krátí za prvních 100 zameškaných směn o 1/12 celkové výměry dovolené, za každých dalších zameškaných 21 dní o další 1/12). Dovolená se vždy smí krátit pouze z důvodů v tom roce, za který dovolená náleží. Stará dovolená se Vám tedy nebude moci krátit pro překážky v tomto roce, letošní dovolená však ano.

Pokud byste se rozhodla dovolenou nečerpat před nástupem na RD, nebyla by již vyloučena z případného krácení z důvodu čerpání následné RD. O tuto (možná zkrácenou) dovolenou byste však nepřišla, dovolená nepropadá. Zaměstnavatel by nařídil její čerpání po odpadnutí překážek, tedy po RD.

Proplacení nevyčerpané dovolené lze dle ZP pouze v jediném případě, a to při ukončení pracovního poměru. V ostatních případech dovolená nemůže být proplacena, ale musí být skutečně čerpána, samozřejmě náleží náhrada mzdy.

Související ustanovení:

§ 216 ZP
....
(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
...

Čerpání dovolené
§ 217
...
(2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
...
(4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
...
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
...
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.