Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené

11.04.2018

Dobrý den,

Prosím o bližší vysvětlení ztráty v podobě odvodů na sociální a zdravotní pojištění v případě řádného ukončení pracovního poměru z nadbytečnosti.

Má nynější situace je taková, že jsem na rodičovské dovolené teoreticky do 28.7.2019 (3 roky dítěte), avšak k 1.9.2018 vyčerpám rodičovský příspěvek, a dělám na dohodu pro firmu mimo svůj původní obor. Když bych nyní podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru ze svého zaměstnání s výplatou odměny např. k 1.5.2018, zůstanu evidována na rodičovské dovolené a budu dělat dále na dohodu...jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním? Nyní dostávám na dohodou za práci mimo obor 10 000 Kč měsíčně bez jakýchkoliv odvodů. Bylo by pro mne lepší dohodnout si ukončení pracovního poměru onou dohodou k 31.8.2018 a od 1.9.2018 podepsat novou pracovní smlouvu pro firmu mimo obor? Co když se pak náhodou stane, že mi nová firma k 1.9.2018 pracovní smlouvu nedá? Nebo budou chtít stále jen práci na dohodu?

Mnohokrát děkuji za rady a přeji hezký den.

Vážená paní,
- stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mj.
- za příjemce rodičovského příspěvku,
- ženy na mateřské dovolené,
- osoby na rodičovské dovolené (čerpají-li rodičovskou dovolenou oba rodiče, je stát plátcem pojistného za oba rodiče),
- osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
- osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (viz dále).

Jestliže rodič osobně celodenně pečuje o dítě, tj. jedná se zejména o situaci, kdy čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené a po skončení rodičovského příspěvku, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění. Důvodem je péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky.
Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let). Jestliže rodič čerpá rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, pak stát platí pojistné na zdravotní pojištění z těchto důvodů.
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti) podle § 7 odst. písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) .......................... (jméno a příjmení) datum narození ....................... Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu.) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V.........................dne.........................
Jméno a příjmení, datum narození, bydliště
.........................
Podpis
Souběh zaměstnání a péče o dítě
V případech, kdy osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, mají příjmy ze zaměstnání, jsou plátci pojistného stát i tyto osoby. V případě výkonu práce v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti se odvádí pojistné na zdravotní pojištění. Každý zaměstnanec je povinen odvádět měsíční pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění se odvozuje od minimální mzdy, která pro zaměstnance v roce 2018 činí 12 200 Kč měsíčně. Minimální odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 1 647 Kč měsíčně.
Tuto povinnost nemají osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jedná se např.:
o osoby na mateřské i rodičovské dovolené,
osoby, které mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek
a za osoby pečující o dítě, které splňují výše uvedené podmínky.
Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem, který nemusí dosahovat minimální mzdy. Nemusí tedy odvádět minimální pojistné. Výše pojistného činí 13,5 % z příjmu za daný měsíc.

Jestliže byste nyní ukončila Váš pracovní poměr ke konci dubna, je možné nadále pokračovat v práci na dohodu o provedení práce do výše 10 000 Kč měsíčně. Z pohledu zdravotního pojištění jste pojištěna z titulu nároku na rodičovský příspěvek. Po jeho skončení je možné situaci řešit podpisem čestného prohlášení, viz výše). Uzavření nového pracovního poměru je možné, to pro Vás znamená větší stabilitu, ale pravděpodobně nižší příjem z důvodu odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Situaci lze také řešit dohodou o změně obsahu pracovního poměru, kdy stávající pracovní poměr se změní tak, že v dodatku k pracovní smlouvě změníte druh práce a rozsah pracovní doby. V tomto případě by Vám odměna nenáležela. Vyšší podpora v nezaměstnanosti náleží pouze v případě, že v pracovním poměru bude alespoň jeden den účast na důchodovém pojištění a Vy se do tří pracovních dnů zaevidujete na úřadě práce, jinak Vám náleží podpora minimální. Po dobu nároku na podporu v nezaměstnanosti nesmíte vykonávat výdělečnou činnost a po dobu evidence na úřadě práce můžete vykonávat výdělečnou činnost, avšak nikoliv na dohodu o provedení práce, ale jen v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti do výše mzdy 6100 Kč.

Pokud se týká pojistného na sociální pojištění, pak platí, že náhradní dobou pojištění je mj. doba péče o dítě do 4 let věku. Po dobu trvání náhradní doby pojištění nevzniká osobě povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Tato povinnost nevzniká ani státu. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na starobní důchod.

Informace
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
(kap. Sociální pojištění a péče o dítě)

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.