Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

06.04.2018

Dobrý den,
budu čerpat rodičovský příspěvek až do srpna 2019. Od září 2018 mi stávající zaměstnavatel nabízí zkrácený úvazek při RD. Vím, že u stávajícího zaměstnavatele není možné mít stejné pracovní zařazení a vykonávanou práci. Nicméně jsem učitelka a nenapadá nás žádné jiné pracovní zařazení, které by se dalo použít. Škola mi tudíž nemůže dát dohodu o provedení práce na post učitelky, když tam už mám jednu učitelskou smlouvu,na kterou čerpám RD. Má tato situace nějaké řešení? Děkuji

Vážená paní,
ve Vašem případě skutečně připadá v úvahu návrat do práce na základě Vaší pracovní smlouvy. Můžete následující školní rok vyřešit dodatkem k pracovní smlouvě ve kterém se se zaměstnavatelem dohodnete dočasně změně rozsahu pracovní doby nebo dohodou o kratší pracovní době.

DOHODA O KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBĚ - vzor

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený .................

a

zaměstnanec ............. (jméno a příjmení), narozen dne ....... číslo OP ......... trvale bytem .........

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")
uzavírají tuto

dohodu o kratší pracovní době

1. Podle pracovní smlouvy uzavřené dne ..... zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v pracovním poměru jako ........... (uvést druh práce).

2. Zaměstnanec se zaměstnavatelem na základě žádosti zaměstnance sjednávají kratší pracovní dobu, a to v délce .. (uvést konkrétní délku) týdně. Pracovní doba bude rozvržena ...... (uvést konkrétní rozvržení).

3. Kratší pracovní doba se sjednává od ... (uvést konkrétní datum), případně do .. (uvést konkrétní datum).

4. Zaměstnanci přísluší mzda (nebo plat) odpovídající délce sjednané kratší pracovní doby.

5. V ostatním se sjednaný pracovní poměr nemění.

6. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V ............... dne .......................

podpisy stran smlouvy

Nevýhodou je, že nebudete v ochranné době a chráněna před výpovědí z důvodu nadbytečnosti. V případě rozvázání pracovního poměru byste měla nárok na odstupné ze mzdy, která bude odpovídat kratší pracovní době. To je možné vyřešit zvýšením počtu odstupných v případě rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, tak aby odpovídal trojnásobku průměrného výdělku z celého úvazku.
Pokud se týká rodičovského příspěvku. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.