Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nástup do práce po RD

03.04.2018

Dobrý den, chtela bych se informovat ohledně rodičovské a nástupu do zaměstnání.
Nyní jsem jsem na rodičovské dovolené do 10.5.2018 (synovy budou 3 roky.)
Zároveň jsem těhotná (cca 14tyden-porod zari2018). V zaměstnání mám smlouvu na dobu neurčitou.
Můj dotaz zni, jak oznámit zaměstnavateli že jsem těhotná a do práce nastoupit nemůžu kvůli dojíždění (Cca100km). Nebo jaké mám možnosti , nebo co můžu od zaměstnavatele čekat.

Děkuji za odpověď A.B.

Dobrý den,

rodičovská dovolená (RD) je volno poskytované zaměstnanci max. do 3 let věku dítěte - 11.5., tedy den po synových třetích narozeninách, máte tedy povinnost se dostavit do zaměstnání a opět začít pro zaměstnavatele konat práci dle Vaší prac. smlouvy (zaměstnavatel má naopak povinnost Vám od tohoto dne práci dle prac. smlouvy přidělovat).
Doporučuji kontaktovat zaměstnavatele a zjistit jeho stanovisko, zda s Vaším návratem počítá, zda pro Vás má prac. pozici dle Vaší prac. smlouvy. Pokud pro Vás práci totiž nemá, nemusela byste toto řešit a zaměstnavatel by Vám musel dát výpověď z organizačních důvodů s náležitým zákonným odstupným.

Pokud s Vámi však počítá, je Vaší povinností nastoupit. Pokud nastoupit kvůli dojíždění nemůžete, můžete zaměstnavatele zkusit požádat o neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku. Vzhledem k tomu, že jste opět těhotná a v červenci/srpnu byste opět nastupovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel by tomuto příp. mohl vyhovět, jelikož i pro něj by Váš návrat na cca 2 měsíce znamenal spoustu organizačních věcí navíc. Pokud byste jako důvod žádosti o neplacené volno však uvedla dojíždění z důvodu přestěhování, je pravděpodobné, že by zaměstnavatel volno neschválil, jelikož by věděl, že se do práce již nebudete moci vrátit a nemělo by pro něj tedy cenu Vám držet místo.
Na neplacené volno není právní nárok, záleží tedy čistě na zaměstnavateli, zda Vám vyhoví. Pokud zaměstnavatel neplacenému volnu nevyhoví, bude nutno ukončit prac. poměr. Jelikož by šlo o překážku na Vaší straně (Vy nemůžete začít pracovat kvůli dojíždění), budete buď muset podat výpověď či se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o rozvázání prac. poměru.

Kdybyste podala výpověď v dubnu, výpovědní doba by běžela od 1.5. do 30.6. Jelikož však máte nastoupit již 11.5. a nemůžete, bylo by vhodnější uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení prac. poměru k tomuto datu.
Nárok na další peněžitou pomoc v mateřství (PPM) by Vám i tak mohl vzniknout, jelikož se s nástupem na PPM vejdete do ochranné lhůty 180 dnů od skončeného zaměstnání, tedy tuto podmínku byste splnila (poté byste o PPM žádala u (v té době již) bývalého zaměstnavatele).

Jelikož by však šlo o ukončení prac. poměru iniciovaného z Vaší strany, nenáleželo by Vám zákonné odstupné. Můžete se po skončení prac. poměru zaevidovat na úřadu práce a žádat o podporu v nezaměstnanosti. Vaše podpora v nezaměstnanosti by byla v minimální výši, jelikož poslední dobou před evidencí by byla náhradní doba pojištění - rodičovská dovolená. První 2 měsíce by byla podpora ve výši 0,15násobku průměrné mzdy (tj. 4315 Kč), třetí a čtvrtý měsíc ve výši 0,12násobku průměrné mzdy (tj. 3452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy (tj. 3164 Kč). Obecně těhotenství evidenci na ÚP nebrání, záleží tedy na Vašem zdravotním stavu, zda byste mohla plnit povinnosti uchazečky o zaměstnání. Osoby v evidenci ÚP jako uchazeči o zaměstnání patří do tzv. kategorie státních pojištěnců, tzn. že zdravotní pojištění za tyto osoby hradí stát. Pokud byste se na ÚP nechtěla či nemohla (např. z důvodu rizikového těhotenství) evidovat, bude za Vás plátcem zdr. pojištění stát i v případě, že budete na zdr. pojišťovně nahlášena jakožto osoba celodenně a řádně pečující o dítě do 7 let věku. Příp. pokud ještě budete po skončení prac. poměru pobírat rodičovský příspěvek (RP), bude za Vás stát hradit zdr. pojištění z titulu pobírání RP.

Co se týče ukončení prac. poměru výpovědí či dohodou, je vhodné do nich uvést důvod rozvázání prac. poměru, jelikož dle zákona o zaměstnanosti musí být pro ukončení prac. poměru vážný důvod (definovaný v § 5 písm. c), viz níže), jinak by Vám náležela podpora v nezaměstnanosti ve snížené výši (po celou dobu jen 45 % vyměřovacího základu).

§ 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
...
c) vážnými důvody důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.