Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní volno bez náhrady mzdy

08.04.2018

Dobrý den,
jsem na RD. 28.4. 2018 budou synovi 3 roky. Zaměstnavatel mi bohužel nemůže umožnit práci na zkrácený úvazek a na plný úvazek nejsem schopna začít pracovat. Zvažuji tedy zůstat s dítětem ještě rok doma, vím, že právní nárok na to, aby mi zaměstnavatel držel místo nemám. Který zákon řeší tento 4. rok - jedná se o neplacené volno (rodičovský příspěvek jsem čerpala 2 roky), kde bych našla v zákoně zmínku o tom, že zaměstnavatel toto může umožnit?
2) Minulý týden jsem k Vám volala s dotazem, pokud bych k 28.4.2018 dala výpověď(musí to být ke dni, kdy dítě završí 3 roky- i když to padá na víkend?) a rozhodnu se pečovat o dítě do 4 let a nebudu zaměstnaná ani OSVČ (http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-06-26-informace-pro-osoby-pecujici-o-dite-do-4-let-ve-vztahu-k-uhrade-zdravotniho-pojisteni-a-z.htm), kde se mám hlásit ohledně započítání doby pojištění na důchod (na PSSZ na Praze 8 mě u 4 různých přepážek řekli, že toto neřeší a odkázali mne na úřad práce, kde mne také vyhodili, že toto nespadá pod ně, tak se omlouvám, proto se v zoufalství obracím na Vás).
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den,
dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Za vážné provozní důvody nelze v žádném případě považovat to, že se zkrácení vašeho úvazku zaměstnavateli nehodí a poněkud by mu to zkomplikovalo život, např. by musel učinit nějaká opatření. Musí se skutečně jednat o provoz, který by nemohl fungovat, pokud by se vám zkrátil úvazek. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody musí být zaměstnavatel schopen prokázat a účinně obhájit, ovšem definitivní rozhodnutí může dát pouze soud.
Zákoník práce výslovně možnost sjednání neplaceného pracovního volna neuvádí; poskytnutí pracovního volna vyplývá z obecně upravené možnosti postupovat odchylně, uvedené v § 1 odst. 2 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud to zákon výslovně nezakazuje, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zákoník práce neobsahuje žádný zákaz ohledně možnosti sjednat poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy, ale neobsahuje ani výslovné zmocňovací ustanovení, a to právě s ohledem na shora uváděné ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytnout neplacené pracovní volno mohou všichni zaměstnavatelé bez výjimky, neplacené pracovní volno může poskytnout i zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce, mezi které patří stát a jeho organizační složky, územní samosprávné celky a další zaměstnavatelé v tomto ustanovení uvedení. O neplacené pracovní volno si musí zaměstnanec sám zažádat a musí tak učinit dobrovolně. Zaměstnavatel pak může, ale nemusí, jeho žádosti vyhovět. Poskytnutí neplaceného pracovního volna je tedy možné jen na základě dohody sjednané mezi konkrétním zaměstnancem a zaměstnavatelem.Jednostranným rozhodnutím zaměstnance nebo zaměstnavatele, ale ani úpravou v kolektivní smlouvě, nelze neplacené pracovní volno určit.
Pro variantu skončení pracovního poměru je třeba rozlišovat mezi dohodou o skončení pracovního poměru a výpovědí. U výpovědi je nutno počítat s výpovědní dobou, která je dvouměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení. U dohody je možno si datum skončení pracovního poměru dohodnout zcela libovolně. Pokud Váš pracovní poměr skončí zároveň s rodičovskou dovolenou, budete mít nárok na případnou podporu v nezaměstnanosti pouze v její minimální výši, tedy stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 4315 Kč, 3452 Kč, 3164 Kč. Pokud byste po skončení rodičovské dovolené pár dnů pracovala a teprve pak došlo ke skončení pracovního poměru, vypočítávala by se podpora v nezaměstnanosti z dosahovaného příjmu.
Doba péče o dítě do čtyř let věku se počítá jako náhradní doba pojištění pro důchodové nároky v podstatě automaticky. Každý si může nechat na správě sociálního zabezpečení jednou v roce nechat vyhotovit přehled pojistných dob. Dost často se stává, že některé pojištěné doby evidované nejsou a je třeba jejich existenci zpětně doložit, stejně tak se dá doložit doba péče o dítě, toto se zkrátka doloží rodným listem dítěte.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.