Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní volno bez náhrady mzdy

08.04.2018

Dobrý den,
jsem na RD. 28.4. 2018 budou synovi 3 roky. Zaměstnavatel mi bohužel nemůže umožnit práci na zkrácený úvazek a na plný úvazek nejsem schopna začít pracovat. Zvažuji tedy zůstat s dítětem ještě rok doma, vím, že právní nárok na to, aby mi zaměstnavatel držel místo nemám. Který zákon řeší tento 4. rok - jedná se o neplacené volno (rodičovský příspěvek jsem čerpala 2 roky), kde bych našla v zákoně zmínku o tom, že zaměstnavatel toto může umožnit?
2) Minulý týden jsem k Vám volala s dotazem, pokud bych k 28.4.2018 dala výpověď(musí to být ke dni, kdy dítě završí 3 roky- i když to padá na víkend?) a rozhodnu se pečovat o dítě do 4 let a nebudu zaměstnaná ani OSVČ (http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-06-26-informace-pro-osoby-pecujici-o-dite-do-4-let-ve-vztahu-k-uhrade-zdravotniho-pojisteni-a-z.htm), kde se mám hlásit ohledně započítání doby pojištění na důchod (na PSSZ na Praze 8 mě u 4 různých přepážek řekli, že toto neřeší a odkázali mne na úřad práce, kde mne také vyhodili, že toto nespadá pod ně, tak se omlouvám, proto se v zoufalství obracím na Vás).
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den,
dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Za vážné provozní důvody nelze v žádném případě považovat to, že se zkrácení vašeho úvazku zaměstnavateli nehodí a poněkud by mu to zkomplikovalo život, např. by musel učinit nějaká opatření. Musí se skutečně jednat o provoz, který by nemohl fungovat, pokud by se vám zkrátil úvazek. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody musí být zaměstnavatel schopen prokázat a účinně obhájit, ovšem definitivní rozhodnutí může dát pouze soud.
Zákoník práce výslovně možnost sjednání neplaceného pracovního volna neuvádí; poskytnutí pracovního volna vyplývá z obecně upravené možnosti postupovat odchylně, uvedené v § 1 odst. 2 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud to zákon výslovně nezakazuje, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zákoník práce neobsahuje žádný zákaz ohledně možnosti sjednat poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy, ale neobsahuje ani výslovné zmocňovací ustanovení, a to právě s ohledem na shora uváděné ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytnout neplacené pracovní volno mohou všichni zaměstnavatelé bez výjimky, neplacené pracovní volno může poskytnout i zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce, mezi které patří stát a jeho organizační složky, územní samosprávné celky a další zaměstnavatelé v tomto ustanovení uvedení. O neplacené pracovní volno si musí zaměstnanec sám zažádat a musí tak učinit dobrovolně. Zaměstnavatel pak může, ale nemusí, jeho žádosti vyhovět. Poskytnutí neplaceného pracovního volna je tedy možné jen na základě dohody sjednané mezi konkrétním zaměstnancem a zaměstnavatelem.Jednostranným rozhodnutím zaměstnance nebo zaměstnavatele, ale ani úpravou v kolektivní smlouvě, nelze neplacené pracovní volno určit.
Pro variantu skončení pracovního poměru je třeba rozlišovat mezi dohodou o skončení pracovního poměru a výpovědí. U výpovědi je nutno počítat s výpovědní dobou, která je dvouměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení. U dohody je možno si datum skončení pracovního poměru dohodnout zcela libovolně. Pokud Váš pracovní poměr skončí zároveň s rodičovskou dovolenou, budete mít nárok na případnou podporu v nezaměstnanosti pouze v její minimální výši, tedy stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 4315 Kč, 3452 Kč, 3164 Kč. Pokud byste po skončení rodičovské dovolené pár dnů pracovala a teprve pak došlo ke skončení pracovního poměru, vypočítávala by se podpora v nezaměstnanosti z dosahovaného příjmu.
Doba péče o dítě do čtyř let věku se počítá jako náhradní doba pojištění pro důchodové nároky v podstatě automaticky. Každý si může nechat na správě sociálního zabezpečení jednou v roce nechat vyhotovit přehled pojistných dob. Dost často se stává, že některé pojištěné doby evidované nejsou a je třeba jejich existenci zpětně doložit, stejně tak se dá doložit doba péče o dítě, toto se zkrátka doloží rodným listem dítěte.
Hezký den.

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.