Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Osvojení dítěte

05.04.2018

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o pomoc. S manželem budeme osvojovat/adoptovat dítě.
Já jsem zaměstnaná v ČR, ale manžel pracuje v Rakousku, pro rakouského zaměstnavatele již několik let - smlouva na dobu neurčitou.
Ráda bych Vás poprosila o radu, zda budeme moci s dítětem cestovat do zahraničí. - Než dojde k samotnému osvojení a dítě bude mít naše příjmení.
Řesíme i variantu, že byl šel na mateřskou/rodičovskou manžel.(může jít na mateřskou? rodičovskou?)
Může na mateřskou/rodičovskou nastoupit a brát dávky z Rakouska, když dítě bude žít v ČR. Má na to nárok?
Jak je to prosím s obdobím soudů usnesením o svěření dítěte do péče před osvojením a dále usnesením soudu o osvojení.

Kdy na případnou rodičovskou dovolenou můžeme já nebo manžel nastoupit.

V případě, že bych šla na mateřskou/rodičovsoku já, čerpala bych dávky z ČR, v případě, že manžel, čerpal by je z Rakouska. (možná jen rodičovsou)Je to vůbec takto možné?

Děkuji velmi za Vaši odpověď.

Dobrý den,
ve svém dotazu neuvádíte, jak nyní řízení o osvojení dítěte postupuje. Občanský zákoník rozlišuje v podstatě tři fáze péče o dítě, než dojde k definitivnímu osvojení. Existuje možnost, že dítě je svěřeno do tzv. okamžité péče. Jedná se o novinku, kterou zavedl nový občanský zákoník, která je obsažena v jeho ustanovení § 823. Rekodifikace je postavena na možnosti co nejrychlejšího převzetí nezletilého do péče budoucích osvojitelů. Účelem je zajištění osobní péče o dítě individuálně určenou osobou, pravděpodobně budoucím osvojitelem, a to v situaci, kdy by jinak bylo dítě umístěno do ústavu, kolektivní péče, péče pěstouna apod. Rozsah práv a povinností budoucích osvojitelů je v případě okamžité péče stanoven v nejužším možném rozsahu. Budoucí osvojitelé mají v zásadě povinnost pouze o dítě pečovat a také mají povinnost dítě chránit. Zastupování dítěte je omezeno pouze na ten rozsah, který je nutný k výkonu okamžité péče, a navíc pouze na situace, kdy je jejich zastupování nezbytně třeba. Budoucí osvojitelé mají k dispozici tedy pouhý nejmenší rozsah povinností a práv souvisejících s obstaráváním záležitostí dítěte. Omezeni jsou ale i při běžném zastupování dítěte, a to na nezbytné jednání. V žádném případě není možné, aby budoucí osvojitelé činili rozhodnutí ve významných otázkách rodičovské odpovědnosti.
Preadopční, nebo také zatímní či předosvojitelská, péče je druhým typem péče o dítě před osvojením budoucími osvojiteli a je obligatorní. Preadopční péčí má být primárně zajištěno, že je osvojení v zájmu dítěte, a proto se ještě před rozhodnutím soudu o osvojenívsvěřuje do osobní péče budoucího osvojitele. Hlavním účelem této péče je především navázání takových citových rodinných pout mezi budoucím osvojitelem a osvojovaným dítětem, jaká jsou pravidlem ve zdravé, přirozené rodině. Co se týče práv a povinností, které má osvojitel v průběhu péče před osvojením, tak má podle druhé věty ustanovení § 829 odst. 1 občanského zákoníku povinnosti a práva osoby, do jejíž péče bylo dítě svěřeno dle § 953 až § 957 občanského zákoníku. Tedy má budoucí osvojitel k dítěti stejný rozsah práv a povinností jako třetí osoba, které bylo dítě svěřeno do péče. Vzhledem k tomu, že tato právní úprava je poměrně stručná a vágní, by bylo vhodné, aby soud v rozhodnutí o preadopční péči vymezil rozsah práv a povinností budoucího osvojitele, nebo by při absenci takového vymezení bylo nutné přiměřeně aplikovat ustanovení o pěstounské péči, a to s ohledem na ustanovení § 955 občanského
zákoníku, jelikož rozsah práv a povinností osob, kterým je dítě svěřeno do péče podle § 953 a násl. občanského zákoníku, má být stanoven soudem při svěření do tohoto typu péče, a pokud není, tak se přiměřeně použijí ustanovení o pěstounské péči. Otázka možnosti cestovat s dítěte do zahraničí tedy závisí na tom, jak široce bude Vám jako budoucím rodičům v rámci preadopční péče přiznám rozsah práv a povinností budoucích osvojitelů. Považuji za vhodné, abyste možnost cestování konzultovali s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, který bude v řízení o osvojení stanoven jako zástupce dítěte.
Není mi jasné, co myslíte dotazem, jak je to s obdobím u soudů. Občanský zákoník stanoví lhůtu, že do preadopční péče lze dítě svěřit nejdříve po uplynutí tří měsíců po udělení souhlasu s adopcí jeho rodiči či adekvátnímu rozhodnutí soudu. Zákonem stanovená délka trvání preadopční péče je poměrně dlouhá. Tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců (§ 829 odst. 2 OZ). Obecně ale trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení.
Podle § 197 zákoníku práce má nárok na rodičovskou dovolenou také zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče na základě rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory, nebo dítě, jehož matka zemřela. Rodičovská dovolená v tomto případě přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.
Nemohu odhadnout, jaké nároky na mateřskou či rodičovskou dovolenou vyplývají z rakouského pracovního práva, poradna je zaměřena na český právní řád. Rodičovský příspěvek je možno čerpat pouze jednou, pokud by byla čerpána obdobná dávka v Rakousku, nebyl by poskytován rodičovský příspěvek v ČR. V současné době je třeba u rodičovského příspěvku posoudit, kde je středisko zájmu rodiny a který stát je primárně příslušný k výplatě dávky. Každý případ je ale individuální a je třeba posoudit, které kritérium je nejsilnější.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.