Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Osvojení dítěte

05.04.2018

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o pomoc. S manželem budeme osvojovat/adoptovat dítě.
Já jsem zaměstnaná v ČR, ale manžel pracuje v Rakousku, pro rakouského zaměstnavatele již několik let - smlouva na dobu neurčitou.
Ráda bych Vás poprosila o radu, zda budeme moci s dítětem cestovat do zahraničí. - Než dojde k samotnému osvojení a dítě bude mít naše příjmení.
Řesíme i variantu, že byl šel na mateřskou/rodičovskou manžel.(může jít na mateřskou? rodičovskou?)
Může na mateřskou/rodičovskou nastoupit a brát dávky z Rakouska, když dítě bude žít v ČR. Má na to nárok?
Jak je to prosím s obdobím soudů usnesením o svěření dítěte do péče před osvojením a dále usnesením soudu o osvojení.

Kdy na případnou rodičovskou dovolenou můžeme já nebo manžel nastoupit.

V případě, že bych šla na mateřskou/rodičovsoku já, čerpala bych dávky z ČR, v případě, že manžel, čerpal by je z Rakouska. (možná jen rodičovsou)Je to vůbec takto možné?

Děkuji velmi za Vaši odpověď.

Dobrý den,
ve svém dotazu neuvádíte, jak nyní řízení o osvojení dítěte postupuje. Občanský zákoník rozlišuje v podstatě tři fáze péče o dítě, než dojde k definitivnímu osvojení. Existuje možnost, že dítě je svěřeno do tzv. okamžité péče. Jedná se o novinku, kterou zavedl nový občanský zákoník, která je obsažena v jeho ustanovení § 823. Rekodifikace je postavena na možnosti co nejrychlejšího převzetí nezletilého do péče budoucích osvojitelů. Účelem je zajištění osobní péče o dítě individuálně určenou osobou, pravděpodobně budoucím osvojitelem, a to v situaci, kdy by jinak bylo dítě umístěno do ústavu, kolektivní péče, péče pěstouna apod. Rozsah práv a povinností budoucích osvojitelů je v případě okamžité péče stanoven v nejužším možném rozsahu. Budoucí osvojitelé mají v zásadě povinnost pouze o dítě pečovat a také mají povinnost dítě chránit. Zastupování dítěte je omezeno pouze na ten rozsah, který je nutný k výkonu okamžité péče, a navíc pouze na situace, kdy je jejich zastupování nezbytně třeba. Budoucí osvojitelé mají k dispozici tedy pouhý nejmenší rozsah povinností a práv souvisejících s obstaráváním záležitostí dítěte. Omezeni jsou ale i při běžném zastupování dítěte, a to na nezbytné jednání. V žádném případě není možné, aby budoucí osvojitelé činili rozhodnutí ve významných otázkách rodičovské odpovědnosti.
Preadopční, nebo také zatímní či předosvojitelská, péče je druhým typem péče o dítě před osvojením budoucími osvojiteli a je obligatorní. Preadopční péčí má být primárně zajištěno, že je osvojení v zájmu dítěte, a proto se ještě před rozhodnutím soudu o osvojenívsvěřuje do osobní péče budoucího osvojitele. Hlavním účelem této péče je především navázání takových citových rodinných pout mezi budoucím osvojitelem a osvojovaným dítětem, jaká jsou pravidlem ve zdravé, přirozené rodině. Co se týče práv a povinností, které má osvojitel v průběhu péče před osvojením, tak má podle druhé věty ustanovení § 829 odst. 1 občanského zákoníku povinnosti a práva osoby, do jejíž péče bylo dítě svěřeno dle § 953 až § 957 občanského zákoníku. Tedy má budoucí osvojitel k dítěti stejný rozsah práv a povinností jako třetí osoba, které bylo dítě svěřeno do péče. Vzhledem k tomu, že tato právní úprava je poměrně stručná a vágní, by bylo vhodné, aby soud v rozhodnutí o preadopční péči vymezil rozsah práv a povinností budoucího osvojitele, nebo by při absenci takového vymezení bylo nutné přiměřeně aplikovat ustanovení o pěstounské péči, a to s ohledem na ustanovení § 955 občanského
zákoníku, jelikož rozsah práv a povinností osob, kterým je dítě svěřeno do péče podle § 953 a násl. občanského zákoníku, má být stanoven soudem při svěření do tohoto typu péče, a pokud není, tak se přiměřeně použijí ustanovení o pěstounské péči. Otázka možnosti cestovat s dítěte do zahraničí tedy závisí na tom, jak široce bude Vám jako budoucím rodičům v rámci preadopční péče přiznám rozsah práv a povinností budoucích osvojitelů. Považuji za vhodné, abyste možnost cestování konzultovali s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, který bude v řízení o osvojení stanoven jako zástupce dítěte.
Není mi jasné, co myslíte dotazem, jak je to s obdobím u soudů. Občanský zákoník stanoví lhůtu, že do preadopční péče lze dítě svěřit nejdříve po uplynutí tří měsíců po udělení souhlasu s adopcí jeho rodiči či adekvátnímu rozhodnutí soudu. Zákonem stanovená délka trvání preadopční péče je poměrně dlouhá. Tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců (§ 829 odst. 2 OZ). Obecně ale trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení.
Podle § 197 zákoníku práce má nárok na rodičovskou dovolenou také zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče na základě rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory, nebo dítě, jehož matka zemřela. Rodičovská dovolená v tomto případě přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.
Nemohu odhadnout, jaké nároky na mateřskou či rodičovskou dovolenou vyplývají z rakouského pracovního práva, poradna je zaměřena na český právní řád. Rodičovský příspěvek je možno čerpat pouze jednou, pokud by byla čerpána obdobná dávka v Rakousku, nebyl by poskytován rodičovský příspěvek v ČR. V současné době je třeba u rodičovského příspěvku posoudit, kde je středisko zájmu rodiny a který stát je primárně příslušný k výplatě dávky. Každý případ je ale individuální a je třeba posoudit, které kritérium je nejsilnější.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.