Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená

24.03.2018

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s čerpáním dovolené mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou v případě práce učitelky, dovolenou si smíme vybírat jen o hlavních prázdninách a přebytky dovolené z předchozího roku nám obvykle proplácí). Na mateřskou jsem nastoupila 18.10.2017 končí mi 2.5.2018, od 18.10.2017 pracuji u stejného zaměstnavatele také na DPP do letošního června. Na výplatnici mám 40 dní dovolené pro rok 2018 a 2 dny z předchozího roku. Četla jsem o možnosti vybrání si dovolené mezi MD a RD - musím na ní v tomto případě v květnu reálně nastoupit nebo mi může být jen proplacena? Ovlivnilo by to nějak mojí práci na DPP? Opravdu nejsem v této době chráněna a mohou mi dát výpověď z mého HPP? V případě, kdy bych si jí nevyčerpala a čerpala bych jí až v roce 2020, kdy mám v plánu k 1.9. nastoupit zpět, kolik dní ze 40 by mi zbylo? A mohu si je vybrat v červenci a srpnu před nástupem a zkrátit si o to RD? Z čeho se potom vypočítává výše náhrady za dovolenou? Je i v případě práce ve školství možné si ponechanou dovolenou vybírat po částech např. na činnosti spojené s aklimatizací syna ve školce?
Děkuji za odpověď
S pozdravem

Dobrý den,
nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Z uvedeného vyplývá, že vzhledem ke skutečnosti, že mateřská dovolená se považuje za výkon práce, odpracujete v roce 2018 více než 60 pracovních dnů, a proto Vám vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok 2018. Dovolenou si můžete na základě Vaší žádosti vyčerpat v návaznosti na mateřskou dovolenou (spolu se zbytkem nevyčerpané dovolené z roku 2017.)
V době dovolené nejste proti výpovědi chráněna. Pokud byste však výpověď obdržela, pak platí, že do výpovědní doby se nezapočítává ochranná doba (tj. mj. rodičovská dovolená), zbytek výpovědní doby uplyne teprve po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na tomto postupu netrvá (§ 53 zákoníku práce).
V návaznosti na mateřskou dovolenou lze dovolenou vyčerpat, nikoli proplatit (poskytnout náhradu mzdy za nečerpanou dovolenou.) Z hlediska faktického se pro zaměstnankyni nic nemění – nebude chodit do práce a obdrží náhradu mzdy, z hlediska právního je mezi čerpáním dovolené a poskytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou podstatný rozdíl. Čerpání dovolené nemá vliv na výkon práce na základě dohody o provedení práce.
Pokud si dovolenou nevyčerpáte v návaznosti na mateřskou dovolenou, bude se Vám krátit dle pravidel uvedených výše. Počítám-li správně, v roce 2018 zameškáte více než 163 pracovních dnů, a proto se Vám dovolená bude krátit o 4/12, tj. 1/3.
Nevyčerpáte-li si dovolenou v návaznosti na mateřskou dovolenou, určí Vám zaměstnavatel čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené; rozhodnutí ohledně čerpání dovolené je v tomto případě v kompetenci zaměstnavatele s tím, že se na čerpání dovolené se můžete zaměstnavatelem dohodnout, Vašemu návrhu na termín čerpání dovolené však není povinen bez dalšího vyhovět jako je tomu v případě čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou.
Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Průměrný výdělek je upraven v § 351 a násl. cit. předpisu. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Vzhledem k tomu, že v rozhodném období, neodpracujete alespoň 21 dnů, bude Vám za dobu dovolené příslušet náhrada mzdy ve výši pravděpodobného výdělku, ať již budete dovolenou čerpat v návaznosti na mateřskou či rodičovskou dovolenou.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.