Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ a péče o dítě

30.03.2018

Dobrý den.

Bohužel mi zatím nebyl schopen nikdo pořádně zodpovědět můj dotaz ohledně placení SP a ZP. Na internetu jsem také nenašla nikde plné zodpovězení mého dotazu, vždy je problematika řešena jen částečně, tak se obracím na Vás.
U svého zaměstnavatele (soud, admin. pracovnice) dočerpávám do 8.4.2018 rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte (rodič. příspěvek byl vyčerpán již v srpnu 2017). 9.4. jsem tedy měla nastupovat zpět do zaměstnání. Se zaměstnavatelem došlo k dohodě (žádost z mé strany samozřejmě) o poskytnutí neplaceného volna na další rok, tedy do 4 let věku dítěte.
V práci mi bylo řečeno, že ZP za mě bude hradit stát. SP řešit nemusím s tím, že se mi onen rok nebude započítávat do důchodu (žádná tragedie). Já ale nyní narážím na spoustu "ALE" a nejsem si jista, zda bych si pojištění neměla příp. hradit sama.
Při RD od začátku roku 2017 jsem měla opět zprovozněnou živnost (kterou jsem měla i dříve při zaměstnání a přerušila pouze na dobu před porodem - 2015 a po porodu 2016, vždy tak, abych dodržela kalendářní roky) na vedlejší činnost, kterou vykonávám do současnosti. Navíc od r. 2015 mám 1x za rok příjem pod 10 tis. Kč v rozsahu 300 hod. (vyplácený konec/začátek roku) na dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele - obec, zápis do kroniky.
Ráda bych tedy i nadále svoji SVČ vykonávala jako vedlejší. Která z podmínek toho, aby za mě platil SP a ZP stát, se na mě, pokud tedy vůbec, vztahuje?
Spoustu jsem toho už načetla na internetu, z toho moudrá nejsem a mám v tom guláš, proto prosím nekopírujte ani Z č.155/1995 Sb., kdy se považuje činnost za vedlejší - Zaměstnanec jsem, ale nevykonávám zaměstnání. Pečuji řádně o dítě ve věku do 4 let, malá nikam do školky ani jiného zařízení nechodí a zatím chodit nebude. Rozhodný příjem (2.500 Kč) bych měla pouze ze SVČ (šití, eshop, šicí kurzy) a ta není shodná s prací u zaměstnavatele (soud), z dohody jen jeden měsíc v roce (prosinec/leden). Navíc počítáme s variantou, kdy rozhodné částky v předchozím roce (2017) jsem pro placení SP nedosáhla, ani žádného zisku pro výpočet placení záloh u ZP.
Můžete mi tedy poradit, která a zda vůbec z uvedených podmínek výše mi zajišťuje, aby za mě platil pojištění stát, a pokud žádná, jak nejlépe domluvit placení pojistného, pokud bych chtěla SVČ vykonávat i nadále? Ze SVČ činnosti jsem většinou ve ztrátě, mám ji spíš pro radost a k uživení koníčku.
Někde jsem se dočetla, že minimální platba sociálního je nějakých 115 Kč, což není problém obětovat, ale částka přes 2 tis. u obou institucí už by byla značným zatížením rodinného rozpočtu.
Ještě bych byla vděčná za formulář - prohlášení, které je nutno na obou institucích odevzdat, že budu čerpat neplacené volno (stačí kopie dohody se zamtelem, nebo jen prohlášení?).
Snad je pro Vás moje vysvětlení vyčerpávající, pokud ne, jsem Vám k dispozici v podstatě obratem na emailu.
Velice děkuji za rychlou a jasnou odpověď.

Vážená paní,
ve Vašem případě platí odchylná právní úprava pro zdravotní a sociální pojištění.
pokud se týká zdravotního pojištění, pak platí následující:
Jestliže rodič osobně celodenně pečuje o dítě, tj. jedná se zejména o situaci, kdy čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené a po skončení rodičovského příspěvku, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění. Důvodem je péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání (netýká se dohody o provedení práce do výše příjmu 10 000 Kč), může konat SVČ.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny výše požadované podmínky.
Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let). Jestliže rodič čerpá rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, pak stát platí pojistné na zdravotní pojištění z těchto důvodů.
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti) podle § 7 odst. písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) .......................... (jméno a příjmení) datum narození ....................... Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu.) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V.........................dne.........................
Jméno a příjmení, datum narození, bydliště
.........................
Podpis
Souběh zaměstnání a péče o dítě
V případech, kdy osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, mají příjmy ze zaměstnání, jsou plátci pojistného stát i tyto osoby. V případě podnikatelské činnosti je OSVČ plátcem pojistného na zdravotní pojištění. V případě výkonu práce v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti se odvádí pojistné na zdravotní pojištění. Každý zaměstnanec je povinen odvádět měsíční pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění se odvozuje od minimální mzdy, která pro zaměstnance v roce 2018 činí 12 200 Kč měsíčně. Minimální odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 1 647 Kč měsíčně.
Tuto povinnost nemají osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jedná se např.:
- o osoby na mateřské i rodičovské dovolené,
- osoby, které mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek
- a za osoby pečující o dítě, které splňují výše uvedené podmínky.
Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem, který nemusí dosahovat minimální mzdy. Nemusí tedy odvádět minimální pojistné. Výše pojistného činí 13,5 % z příjmu za daný měsíc.

Minimální vyměřovací základ také neplatí pro OSVČ, která:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než čtyři hodiny denně (v případě školních dětí družinu),
• za kterou je plátcem pojistného stát (tj. příjemce rodičovského příspěvku, osoby na mateřské a rodičovské dovolené apod.).

Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Osoba, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, nemusí odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vůbec.

Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba nejpozději do 8. května zdravotní pojišťovně nahlásit, že jste tzv. osoba pečující - poslat čestné prohlášení a tím budete nadále státním pojištěncem a pojistné budete hradit pouze ze skutečných příjmů. Budete tedy pokračovat v systému jako dosud.

Jiná situace je však pokud se týká pojistného na sociální pojištění. Zde je již Vaše od května SVČ hlavní a od měsíce května jste povinna odvádět minimální zálohy ve výši 2 189 Kč měsíčně.

Je možné, že pro Vás minimální pojistné na sociální pojištění je vzhledem k výši výdělku vysoké, pak doporučuji přejít na jiný smluvní vztah nebo převést podnikání alespoň dočasně na jinou osobu - manžela.

Stáhněte si naší novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
(kap. Podnikání rodičů)

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.