Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM a její výše

26.03.2018

Dobrý den,
ráda bych se s Vámi poradila. Včera jsem volala na ČSSZ a byla jsem ujisťena že nárok na PPM s druhým dítétem mít budu, ale jak se bude počítat jsem se nedozvěděla.
25.5.2015 se mi narodil první syn a nastoupila jsem na rodičovský příspěvek, protože jsem měla rozstudovaný magisterký obor. Tuto VŠ jsem ke dni 24.5.2017 uspěšně ukončila. Ke dni 31.3.2017 mi končí pobírání rodičovského přispěvku a než budu moci nastoupit do dohodnutého zaměstnáni budu nahlášena na pojišťovně, jako osoba pečující o dítě do 7 let věku. Poté k 1.5.2018 nastupuji do zaměstnání na smlouvu na dobu určitou a k PPM se budu hlásit ke dni 30.7 - 17.8 (6. - 8. Týdnů před porodem - termín porodu mám 24.9.2018)
Mohu se zeptat jak se bude výše PPM počítat? A mám skutečně na PPM nárok díky studiu a zaměstnání v době žádosti o PPM?
Děkuji za Vaši odpověď

S pozdravem

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Podmínku 1) splníte, jelikož v posledních 2 letech před nástupem na PPM jste byla účastna pojištění alespoň po dobu 270 dní. Za dobu pojištění se totiž dle zákona o nem. pojištění považuje i soustavná příprava na budoucí povolání, pokud bylo studium úspěšně ukončeno.
Nepíšete, dokdy máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou, pokud však bude zaměstnání trvat i v době nástupu na PPM, bude podmínka 2) splněna a nárok na PPM Vám vznikne. Pokud by zaměstnání skončilo dříve, záleželo by, zda byste stihla nástup na PPM v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta plyne z pojištěné činnosti, která zanikla v době těhotenství, a trvá tolik dní, kolik dní trvalo poslední pojištění, max. však 180 dní. Pokud byste nastoupila na PPM před uplynutím ochranné lhůty, nárok na PPM by Vám vznikl.

Výše PPM činí 70% denního vyměřovacího základu (DVZ). Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Jsou-li v rozhodném období vyloučené dny - např. prac. neschopnost (viz níže zákon), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Rozhodným obdobím pro zjištění DVZ je obecně posledních 12 kal. měsíců před měsícem, ve kterém dojde k nástupu na PPM, pokud pojištění trvalo kratší dobu, pak je rozhodným obdobím tato doba. Pokud v tomto rozhodném období není započitatelný příjem či alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.

Ve Vašem případě bude tedy rozhodným obdobím doba od počátku Vašeho prac. poměru, na který nastupujete 1.5.2018, do konce kal. měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém dojde k nástupu na PPM.
Vyměřovací základ (tedy příjem za celé rozhodné období) se vydělí počtem kal. dnů v tomto rozhodném období, a takto se zjistí DVZ. 70% tohoto DVZ bude pak denní výše Vaší PPM. Výši PPM si můžete spočítat např. zde na internetové kalkulačce: https://www.penize.cz/kalkulacky/materska-presny-vypocet

Související ustanovení:

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18 zákona o nemocenském pojištění
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období.
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
...
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská nebo ošetřovné,
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,
e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění.

§ 32
....
(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.