Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM; práce na MD a RD

15.03.2018

Dobrý den,

mám dotaz ohledně PPM a RD.

Koncem ledna jsem podala přes zaměstnavatele žádost o PPM. Do dnešní chvíle nevím, zda budu mít na PPM nárok či ne. U současného zaměstnavatele jsem zaměstnaná od září 2017. V květnu 2016 jsem úspěšně ukončila studium na VŠ. V mezidobí jsem byla OBZP. Dočetla jsem se, že úspěšně ukončené studium se počítá jako příprava na budoucí povolání, tudíž se započítává i do oněch 270 dnů nutných pro splnění podmínky na nárok PPM. Není mi však jasné, zda musí okamžitě navazovat zaměstnání (či jiná výdělečná činnost, při které je člověk nemocensky pojištěn) nebo může být, jako v mém případě, nějaká časová prodleva. Dále by mě zajímalo, zda se případně započítává celý měsíc, ve kterém jsem úspěšně složila SSZ nebo doba do konkrétního data, kdy jsem složila SZZ (např. 18. 5.). (V mém případě: Pokud by se započítával celý měsíc, nárok na PPM by mi pravděpodobně vznikl, pokud ne, tak se nevejdu asi o 10 dní). Již několikrát jsem volala do call-centra ČSSZ i jsem osobně navštívila příslušný úřad a nebyli mi schopni říct cokoli konkrétnějšího. Je standardní, že posuzují nárok na PPM až téměř před termínem porodu? Bylo mi řečeno, že posudek budou zpracovávat začátkem dubna, termín porodu mám 13. dubna. V call-centru mi pak sdělili informaci, že pokud nárok na PPM mít nebudu, tak lze zpětně požádat o proplacení nemocenské na dobu před porodem. Když jsem se pak ptala osobně na pobočce, tak mi sice sdělili, že to lze, ale že je to komplikované.

Dále bych se ráda zeptala, jaký typ pracovně-právního vztahu mohu se současným zaměstnavatelem uzavřít v případě PPM a následně i na RD? Je možné na RD pracovat na současnou smlouvu či ne?

Předem děkuji za ochotu a čas strávený se seznámením se s danými skutečnostmi a vyřízením mého dotazu

S pozdravem

Dobrý den,

abyste měla nárok na PPM, musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - 1) účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v předchozích 2 letech před nástupem na PPM, 2) účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Do oněch 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM se počítají i dny soustavné přípravy na budoucí povolání, tedy studium na VŠ, pokud bylo úspěšně ukončeno. Pokud tedy do tohoto období Vaše studium spadalo, bude se tato doba započítávat. Ničemu v tomto ohledu nevadí, že jste po ukončení studia nenastoupila ihned od práce, ale byla zde časová mezera.
Dle zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu na budoucí povolání na VŠ považuje také kalendářní měsíc, ve kterém student ukončil řádně studium, a dále kalendářní měsíc následující po tomto kal. měsíci, pokud po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (viz níže § 14 zákona).

Píšete, že máte určený termín porodu 13. dubna, nástup na PPM měl být ve Vámi určený den v rozmezí 8. - 6. týdne přede dnem porodu, měla jste tedy nastoupit na mateřskou dovolenou (MD) v rozmezí od 16. února a nejpozději 2. března, což je i den, ke kterému se bude zkoumat splnění či nesplnění podmínek pro nárok na PPM. Pokud jste na MD z nějakého důvodu nenastoupila, automaticky se budou podmínky zkoumat k 6. týdnu před datem porodu.

Příklad: Pokud jste tedy na MD nastoupila 2. března, zkoumala by se Vaše nemocensky pojištěná činnost či úspěšně ukončené studium pro nárok na PPM od 2. března 2016 do 2. března 2018. Pokud byste složila SSZ 18. května 2016, do 270 dnů pro nárok na PPM by se započítávala doba od 2. března do 30. června 2016.

§ 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole
(1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole (§ 12 odst. 3) začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.
(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také:
a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

Pokud by Vám ani takto nárok na PPM nevznikl, nemocenské v souvislosti s porodem lze zaplatit i zpětně, avšak je zde opravdu komplikovanější postup.
Vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně za delší období než 3 dny před návštěvou lékaře je možné pouze s předchozím souhlasem lékaře OSSZ.

§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Vznik dočasné pracovní neschopnosti
(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
...
(3) Ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem uvedeným v odstavci 2; za období delší než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, však může ošetřující lékař, nejde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g), tak učinit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v období delším než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, má se za to, že dočasná pracovní neschopnost trvá pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž ji zjistil.

§ 59
Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
(1) Ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
h) pojištěnky, která byla v dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím a porodem podle § 57 odst. 1 písm. f), uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není nadále dočasně práce neschopna z jiných důvodů,“

Nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem je poskytováno v případech, kdy nevznikl nárok na PPM a je splněna podmínka nároku na nemocenské, tj. účast na pojištění nebo pokud ještě plyne ochranná lhůta ze skončeného pojištění. V takovém případě rozhodne ošetřující lékař o vzniku dočasné pracovní neschopnosti u pojištěnky, která doložila potvrzení orgánu nemocenského pojištění – příslušné správy sociálního zabezpečení, že nemá nárok na PPM z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Uplynutím 6. týdne po porodu pak ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, pokud není pojištěnka nadále dočasně práceneschopná z jiných důvodů.
Nárok na toto nemocenské se uplatňuje prostřednictvím zaměstnavatele na příslušných tiskopisech, které vystaví gynekolog. Pokud budete uplatňovat tuto pracovní neschopnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem zpětně (více než 3 dny), je třeba žádat o vydání předchozího písemného souhlasu lékaře Referátu lékařské posudkové služby (zařídí lékař).

A co se posledního dotazu týče, při MD a pobírání PPM je možné pracovat u stávajícího zaměstnavatele na jiný pracovní poměr, než ze kterého plyne PPM, tedy vykonávat jiný druh práce na odlišnou smlouvu (ať již na pracovní smlouvu, DPP či DPČ). Pokud byste chtěla i na MD pracovat na současné prac. pozici, muselo by dojít k ukončení MD a již by nebyla vyplácena PPM - v tomto případě však smíte MD ukončit nejdříve po konci šestinedělí a druhou podmínkou je, že MD nesmí být celkově kratší než 14 týdnů.
Na RD je možné u zaměstnavatele pracovat na jiný prac. poměr, vykonávat jiný druh práce. Opět pokud byste se chtěla vrátit na stávající pozici, bylo by nutné ukončit RD a vrátit se do práce, např. na zkrácený úvazek. Tím by však samozřejmě zanikla např. ochrana v podobě zákazu výpovědi.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.