Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Mateřská dovolená je pro účely dovolené výkonem práce

12.03.2018

Dobrý den,
velice bych Vám chtěla poděkovat za radu ohledně MD. Dle Vaši odpovědi ze dne 2.3.2018. Ohledně nároku na čerpání dovolené za MD 6.9.2017-20.3.2018 jsem ji zaslala zaměstnavateli. Jeho vyjádření zasílám níže:

Dle výpočtu bych měla mít nárok:
2017 / tj. odpracování 80 směn, nárok 20 dní zkráceno o 7,5 dne za zameškané pracovní dny.
2018 /56 pracovních dní+12,5 dne dovolené = 68,5 dne

Celkem by tedy měl být nárok za rok 2017 a 2018 32,5 dne.
Jeho vyjádření zasílám níže:
1)odpověď
Po vzájemné konzultaci s daňovým poradcem, jsme došli k závěru, že máte nárok na proplacení 10 dnů.
Prosím o dodání žádosti. Dovolená Vám bude proplacena ve mzdách za 3/2018.
2)odpověď
Pro upřesnění. MD jste měla 6.9.2017 do 20.3.2018
Platí pravidlo, každý celý měsíc – nárok na 1/12 z nároku 20 dnmů.
Rok 2017 – 3 měsíce – tj. 5 dnů
Rok 2018 – 2 měsíce – tj . 3 dny (tady jsem se spletla, myslela jsem že Vám končí 30-3-2018.)
To je tady celkem 8 dnů

Já se ohradila tím ,jelikož můj pracovní poměr trvá nepřetržitě od roku 2013 je tedy zcela logické, že se mě § 212 netýká, ale můj výpočet nároku na dovolenou se řídí dle ustanovení § 217 odst. 5 zákoníku práce.

Bohužel neúspěšně, včera jsem mluvila s účetní a bylo mi sděleno, že já to mám špatně a oni trvají na 8 dnech.

Ráda bych tedy požádala o pomoc , jak se bránit? Vůbec netuším, kdy si zažádat o RD, abych z toho neměla problémy. (aby náhodou nevzniklo dvojité plnění, kdyby mi řekli 8 dní dovolené a nakonec by to třeba zase bylo 10)
Chtěla bych podat podnět ke kontrole na inspekci práce? Uspěji? Uzná se , že jsem žádala správně dle zákoníku práce?
Jak znám svého zaměstnavatele, je mi úplně jasné, že mi nechce dát nejlépe žádnou dovolenou a bude si trvat na svém, že vše spočítali správně. Kdyby byl rozdíl př. 2 dní , tak bych to nechala, ale toto je už moc. Velice se omlouvám, že Vás obtěžuji svými starostmi. Ale je mi z toho již opravdu úzko a upřímně nevím co mám dělat. Předem Vám velice děkuji za odpověď. Hezký den.

Dobrý den, Vážená paní,
navazuji na svoji předchozí odpověď ve věci čerpání dovolené.
Názor daňového poradce zaměstnavatele je chybný (ale nevíme, jak se zaměstnavatel zeptal, jak položil otázku). Bylo by dobré, kdyby se zaměstnavatel poradil s právníkem znalým pracovního práva.
Zákoník práce rozlišuje mezi dovolenou za kalendářní rok (popřípadě její poměrnou částí) a dovolenou za odpracované dny.
To, co uvádí daňový poradce, kdy počítá poměrnou část dovolené, by se použilo v případě, kdyby Váš pracovní poměr k zaměstnavateli netrval po celý kalendářní rok, ale až od toho 6. 9. 2017, kdy jste nastoupila na MD.
Vy jste ale za trvání pracovního poměru (již od roku 2013) nastoupila s druhým dítětem na MD.
Takže ještě jednou moje vysvětlení:
Čerpání dovolené (přesněji dovolené na zotavenou) upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v §§ 211 - 223.
Nárok na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli u tohoto zaměstnavatele konal práci alespoň 60 dnů v tomto kalendářním roce. Doba čerpání mateřské dovolené a dovolené se pro účely nároku na dovolenou na zotavenou považuje za výkon práce. Čili jste-li v tom kalendářním roce, za který chcete dovolenou čerpat, alespoň 60 pracovních dní na mateřské dovolené, vznikne vám nárok na dovolenou na zotavenou v plném rozsahu.

K Vašemu případu:
V roce 2017 splníte základní podmínku vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok, tj. odpracování 60 směn (pracovních dnů). Odpracovala jste je tím, že jste byla od 6.9. do 31. 12. 2017 na mateřské dovolené, která je pro účely dovolené považována za výkon práce dle § 348 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – cituji:
㤠348
(1) Za výkon práce se považuje doba

a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci (mateřská dovolená), s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,

b) dovolené,

c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,

d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.“
Celkový nárok na dovolenou za rok 2017 např. 4 týdny, tj. 20 dnů se bude krátit za dobu čerpání rodičovské dovolené v roce 2017, tj. od 1. 1. do 5. 9. 2017; krátí se za prvních 100 takto zameškaných pracovních dní o 1/12 z 20 a dále za každých 21 takto zameškaných pracovních dní vždy o 1/12 z 20. Lze spočítat podle plánovacího kalendáře.
Dovolená za rok 2018:
Mateřská dovolená od 1. 1. do 20. 3. 2018, k těmto pracovním dnům přičteme dovolenou z roku 2017, tímto bude splněna základní podmínka vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok, tj. odpracování 60 směn (pracovních dnů).
Za rok 2018 máte nárok na celou dovolenou, a to v případě, že o dovolenou za rok 2017 i za rok 2018 požádáte tak, aby bezprostředně navazovala na konec mateřské dovolené. Takto požádáte dle § 217 odst. 5 zákoníku práce: „Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.“
Dle § 223 odst. 1 poslední věta zákoníku práce platí: Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.“
Požádáte o dovolenou a zároveň požádáte o rodičovskou dovolenou tak, aby navazovala na konec dovolené. O rodičovskou dovolenou můžete žádat a čerpat ji až do 3 let věku dítěte.
Úřad práce Vám v této záležitosti nepomůže. Mohla by Vám pomoci inspekce práce, ale myslím, že se Vám podaří věc zaměstnavateli vysvětlit.
Znovu o dovolenou požádejte. Doporučuji, abyste o dovolenou v rozsahu 32, 5 dne požádala písemně a přiložila toto mé vysvětlení. Uveďte, že žádáte o dovolenou v souladu se zákoníkem práce (viz přiložené vysvětlení právničky, a to i s odkazem na příslušná ustanovení zákoníku práce). Zároveň požádejte o rodičovskou dovolenou (jak již jsem psala). Kdyby se setkávalo čerpání dovolené a pobírání rodičovského příspěvku (ten se zaměstnavatelem nemá nic společného, je to dávka od státu) ničemu to nevadí. Vy požádejte, tak jak jste si dovolenou spočítala, požádejte o rodičovskou dovolenou. Obojí je Váš nárok plynoucí ze zákoníku práce. Tím splníte vše potřebné vůči zaměstnavateli. Věřím, že délku dovolené nakonec vyřešíte.
Na Vaši otázku, zda Vám oblastní inspekce práce pomůže, odpovídám ano, je to jeho povinnost. Spíš je to otázka času; může to trvat i 30 dní než na Váš podnět o prošetření délky dovolené odpoví.
Napadá mne však, že pokud u zaměstnavatele neuspějete ani podruhé, můžete svůj dotaz poslat oficiální cestou na Ministerstvo práce a sociálních věcí, dostanete oficiální odpověď a té už by snad zaměstnavatel mohl věřit.
Další možností je, v případě, že jste členem odborové organizace, obrátit se na odborového právníka a ten celou záležitost se zaměstnavatelem vyřídí.
Poslední možností je pak soud.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.