Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ a pojistné po skončení pobírání rodičovského příspěvku

09.03.2018

Dobrý den, v září 2015 se mi narodila dcera, měsíc po porodu mi u zaměstnavatele skončila pracovní smlouva (byla na dobu určitou). Pobírala jsem PPM a i RP. V dubnu 2017 (v té době ještě s RP) jsem si znovu aktivovala živnost.oprávnění (po dobu těhotenství a do toho dubna 2017 byla živnost přerušena, předtím jsem léta podnikala na vedlejší činnost při zaměstnání) a přihlásila se k nemocenskému pojištění, platba 115 Kč/měsíc (protože bylo v plánu druhé dítě a jelikož už nejsem zaměstnanec, chtěla bych mít nárok na mateřskou u 2.dítěte alespoň z té živnosti, příp. nárok na nemocenskou, protože jsem věděla, že RP brzy doberu a budu bez příjmu ( a v případě těhotenství nebudu moci prakticky ze zdr.důvodů vykonávat živnost - jsem lektorka cardio cvičení, které v těhotenství není vhodné). Nyní jsem těhotná (TP v srpnu), živnost je stále aktivní (kvůli PPM a příp.nemocenské), i když prakticky nic nevydělávám. Můj dotaz zní: K 30.11.2017 mi skončilo pobírání RP, ale stále celodenně pečuji o dvouletou dceru a k tomu mám tu živnost (zálohy na soc.ani zdrav.neplatím, pouze to nemoc.pojištění). V jaké jsem teď pozici, když už neberu ten RP? To se z živnosti na vedlejší činnost (při pobírání RP) stala od 1.12.2017 (konec RP) činnost hlavní? I když pečuji o dvouleté dítě? A jak je to s zálohami na soc.a zdrav.pojištění? Mně pracovnice na úřadě (OSSZ, VZP) tvrdily, že i když doberu RP, žádné soc. a zdravotní platit nemusím, protože stále celodenně pečuji o osobu mladší 4 let. Naopak účetní mi tvrdí opak, že od prosince 2017 už musím platit sociální, když už neberu RP. Jsem z toho zmatená, protože úřednice mi tvrdily jedno a já jsem s tím počítala a nyní se od účetní dozvídám, že bych měla platit sociální přes 2000 Kč měsíčně, i když vlastně už nic nevydělávám (a celkový příjem bez výdajů za r. 2017 byl pouze 20.000 Kč, výdaje uplatňuji paušálem). Živnost jsem si aktivovala vyloženě kvůli plánovanému druhému dítěti, protože jsem chtěla platit nemocenské a díky němu dostat mateřskou. Jinak by se to ani moc nevyplatilo, když ty příjmy byly měsíčně kolem 1.500-2.000 Kč. Nevím tedy jak dál a kdo má pravdu. A zda živnost přerušit, abych neplatila žádné pojistné, pokud je teď brána jako hlavní činnost. A kde bych byla vedená? To bych se musela jít nahlásit na ÚP, než porodím? Ale jak by to bylo s PPM (termín porodu srpen)? Když nemocenské platím od dubna 2017 doposud a teď bych přestala a šla na ÚP, měla bych na něho nárok? A když se po přerušení živnosti nenahlásím na ÚP, jak to bude se soc. a zdrav.pojištěním? Prosím moc o odpověď, opravdu si nevím rady v této zapeklité situaci, když každý mi tvrdí něco jiného. Přitom jsem si chtěla jen něco málo přivydělat k RP a mít nárok na PPM. Jenže teď, když už RP nepobírám, nevím, jaký mám status a co všechno platit, když stále celodenně ještě pečuji o dvouletou dceru, prakticky nic kvůli druhému těhotenství nevydělávám a živnost nechávám aktivní už pouze z důvodu placení nemocenského pojištění a nároku na PPM, ale netuším, zda a které přesně pojištění (soc. a zdrav.) a v jaké výši jsem povinna platit, když už RP nepobírám. Moc děkuji za to, že jste dočetli až sem a ještě více za obsáhlou odpověď.

Vážená paní,

Vaše paní účetní má pravdu. Systémy placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění jsou různé.
Pojistné na sociální pojištění
Vedlejší SVČ vykonává zejména ta OSVČ, která:
• má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců,
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost), nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV,
• vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění,
• je nezaopatřeným dítětem do 26 let věku (student).

Není-li SVČ považována za vedlejší, jedná se o SVČ hlavní. Skutečnost, že SVČ má být považovaná za vedlejší, je třeba příslušné OSSZ oznámit, popř. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok. Přehled vybraných důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a způsobu jejich dokládání lze najít zde:
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm.
To znamená, že od prosince je Vaše SVČ hlavní a jste povinna hradit minimální zálohy na pojistné na sociální pojištění. Minimální výše zálohy měsíčně je 2 061 Kč a po podání Přehledu za rok 2017 se mění na 2 189 Kč. Pravděpodobně Vám vznikl dluh na pojistném na sociální pojištění od prosince 2017.

Pojistné na zdravotní pojištění
Zde je postup jiný. Minimální měsíční záloha pro rok 2018 na pojistné je 2024 Kč, která se hradí poprvé za leden 2018 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2018). Tutéž zálohu odvádí OSVČ, která zahájí v roce 2018 SVČ. Splatnost záloh na pojistné je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Výjimky z povinného odvodu z minimálního vyměřovacího základu

Minimální vyměřovací základ neplatí především pro OSVČ:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než čtyři hodiny denně (v případě školních dětí družinu) - to je Váš případ,
• za kterou je plátcem pojistného stát (tj. příjemce rodičovského příspěvku, osoby na mateřské a rodičovské dovolené apod.).

Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Osoba, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, nemusí odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vůbec. To znamená, že výše záloh na zdravotní pojištění se bude odvíjet od výše Vašich příjmů po odečtení výdajového paušálu.

Další postup:
Podle mého názoru se investice do pojistného na nemocenské (a důchodové) pojištění nevrátí. Spíš bych doporučila podnikání přerušit a konat práci na dohodu o provedení práce. Pokud by vaše těhotenství bylo rizikové a byla jste uznána dočasně pracovně neschopnou, mohl by vám vzniknout nárok na nemocenské. Po dočasné pracovní neschopnosti nejste povinna hradit pojistné (ani zálohu) na důchodové pojištění. Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství by Vám vznikl v případě pokračování podnikání a placení pojistného nebo i v případě, že byste byla v dočasné pracovní neschopnosti. Jestliže podnikatelskou činnost přerušíte, pak Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.