Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Náborový příspěvek

06.03.2018

Dobrý den. V prosinci jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem zatím dostala smlouvu na dobu určitou- za rodičovskou dovolenou, do června tohoto roku. Zároveň jsem i vzhledem ke vzdělání, které můj zaměstnavatel požaduje, dosáhla na speciální náborový příspěvek, který mi bude vyplacen ve 3 splátkách a to 1. splátka po 3 měsících, další po ukončení adaptačního procesu a poslední po 2 odpracovaných letech, které jsou i podmínkou pro vyplacení tohoto příspěvku. A teď moje otázka.
Chtěli bychom s manželem miminko a pokud se zadaří, budu muset do pracovní neschopnosti, protože na stávajícím pracovišti těhotná zůstat nemůžu a jinou práci, pro mě vhodnou, mi zaměstnavatel pravděpodobně nenabídne. Jak to tedy bude s těmi penězi, které dostanu teď po 3 měsících a ukončení adaptačního procesu? Jde mi o to, že pokud budu těhotná, ukončit se mnou v neschopnosti pracovní poměr asi nemůžou ( pokud si to. myslím dobře), ale zároveň až ta doba nastane, a opravdu mi smlouvu neprodlouží, což je pravděpodobné, nastane situace,kdy já nesplním tu podmínku 2 odpracovaných let, ale zároveň bych novou smlouvu klidně podepsala, a po rodičovské se vrátila. A jde mi o to, abych peníze, které mi vyplatí, nemusela vracet. To je celý můj problém. Moc děkuji za odpověď.

Vážená paní,

nevím přesně, jak máte koncipovanou smlouvu o náborovém příspěvku. Zákoník práce náborový příspěvek neupravuje. Jedná se tedy o čistě soukromoprávní dohodu mezi Vámi a zaměstnavatelem. Pokud jsou v ní uvedené podmínky, které jste povinna splnit, pak pokud je nesplníte, budete povinna část peněz vrátit. tyto peníze byly motivační, abyste podmínky splnila, nikoliv mzda za práci.
Pokud však náborový příspěvek byl spojen se zvýšením kvalifikace, tj. uzavřením tzv. kvalifikační dohody, pak se postupuje podle § 231 a násl. zákoníku práce (text zákona dostupný zde:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262). § 235 zákoníku práce upravuje podmínky, za kterých je zaměstnanec povinen náklady za zvýšení kvalifikace vrátit. Podle tohoto ustanovení platí, že do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání na základě kvalifikační dohody se nezapočítává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte (§ 196) a nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení.
(2) Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží.
(3) Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody nevzniká, jestliže
a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,
b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e),
c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.