Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zdravotní pojištění

02.03.2018

Dobrý den, prosím vás, na ÚP ani VZP mi nejsou schopni s jistotou říct jak mám jednat a co si mám vyřídit - pokaždé říkají něco jiného. Jsem Slovenka žijící 15 let v ČR, ale nemám vyřízený žádný typ pobytu v ČR. Mám 5 měsíční dítě, které má občanství ČR+SR, jeho otec je občan ČR, žijeme spolu v ČR, ale nejsme manželé. Vždy jsem pracovala v ČR, ale moje poslední smlouva skončila 2 měsíce před nástupem na PPM. Momentálně pobírám PPM a zdravotní pojištění mi na základě toho platí stát, ale za pár dní mi končí a já nevím co dál s pojištěním. Na VZP mi říkali, že si mohu vyřídit faktické bydliště v ČR na základě dokumentů, které dokazují, že tady již dlouho žiju (nájemní smlouva, smlouva s operátorem, pracovní smlouvy atd.) a na základě toho si buď mohu platit pojištění sama nebo mohu zkusit zažádat aby mi ho platil stát když se starám o nezaopatřené dítě. Mohu na základě toho faktického bydliště žádat o placení pojištění stát? Ale pokud to správně chápu, tak abych dostala rodičovský příspěvek na sebe, potřebovala bych taky trvalý pobyt v ČR, nebo ne? Nestačí na to taky faktické bydliště? Pokud je na to potřeba trvalý pobyt, tak musí být rodičovský příspěvek zřejmě na partnera a já pak úředně nebudu pečovat o dítě a o nic žádat nemůžu, nebo? Abych to víc nezamotala, tak moje hlavní otázky zní - jakým způsobem mohu zůstat pojištěná v ČR a pokud možno to pojištění neplatit sama? Mohu na základě faktického bydliště žádat RP na sebe? Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám, za Váš dotaz do poradny.
Rodičovský příspěvek je upraven v zákoně o státní sociální podpoře. Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podoře, ve znění pozdějších předpisů patí, že rodič žádající o rodičovský příspěvek a dítě zakládající nárok na tuto dávku (občané ČR, kteří nemigrovali v rámci EU) musejí pro přiznání rodičovského příspěvku splnit podmínku trvalého pobytu a bydliště v ČR. U cizinců ze třetích zemí (mimo Evropskou unii) je třeba mít nepřetržitý přechodný pobyt na území ČR delší než 365 dnů a bydliště ke dni podání žádosti. Pro osoby podléhající právu EU platí odlišná pravidla. Bydlištěm se rozumí místo dlouhodobého faktického pobytu nebo místo, kde má osoba středisko svých zájmů, například kde vykonává výdělečnou činnost, plní povinnou školní docházku apod. Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech na žádost podmínku trvalého pobytu prominout - § 3 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.
Požádejte proto Ministerstvo práce a sociálních věcí o prominutí podmínky trvalého pobytu a doložte faktické bydliště.
Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou (definice bydliště dle § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů).
Nevím však, jak dlouho vyřízení žádosti trvá. Pokud Vám bude vyhověno, pak si vy můžete požádat o rodičovský příspěvek. Pořád však narážíme na problém zdravotního pojištění. I když byste pobírala rodičovský příspěvek, tak aby za Vás platil pojištění stát, musíte doložit alespoň bydliště.
Další variantou je odvozené pojištění rodinného příslušníka
Za rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který hodnověrným způsobem doloží, že je příbuzným občana EU, pokud ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem EU ve společné domácnosti, je občanem EU vyživovaný, nedokáže se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.
Zda jste z pohledu české VZP (či jiné pojišťovny Vašeho partnera) vy jako partnerka považována za rodinného příslušníka, na kterého se vztahuje pojištění partnera, se musíte dotázat na této pojišťovně. Dle mého názoru partnerka není rodinný příslušník, ale manželka ano. Mohu se však mýlit.
SHRNUTÍ: jde Vám o to, aby za Vás hradil zdravotní pojištění stát, takže budete muset žádat:
MPSV o prominutí trvalého pobytu, abyste mohla požádat o rodičovský příspěvek a pak požádáte o výjimku ze zákona o veřejném zdravotním pojištění s tím, že doložíte bydliště a péči o dítě jako příjemce rodičovského příspěvku. Což je podle mého názoru časově zdlouhavé a zda bude žádosti vyhověno nelze předvídat.

Přeji hezký den.

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.