Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Péče o děti a práce přesčas

26.02.2018

Dobrý den , vrátila jsem po rodičovské dovolené na pozoci lékaře v nemocnici. Mám pracovní úvazek 1,0 při smlouvě na dobu neurčitnou. Ústně jsem souhlasila s několika službami ( tedy práce přesčas nad rámec týdenní pracovní doby 40h, jde o práci od 14:30 do 7h ráno, o víkendu v kuse 24h od 7hdo 7h nasledujícího dne),písemně množství přesčasových hodin při výkonu ústavní pohotovostní služby ve smlouvě upraveno není, v dodatku smlouvy mám akorát finanční ohodnocení při odpracování takových hodin. Nyní je na mne vyvíjen nátlak, abych odpracovala služby(přesčasy) i ve dnech které nejsem ochotna být v práci(manžel je v zaměstnání, nebo bych prostě ráda vedla rodinný život a necítila se přepracovaná). Je opora v zákoně pro tuto situaci? Nechci zkracovat pracovní poměr. Může mi nadřízený (tedy primář) nařídit odsloužit např. sobotu z důvodu zajištění nepřetržitého provozu oddělení když mám malé dítě?popřípadě pokud odmítnu a do této vypsané služby nedorazím, bude to bráno jako hrubé porušení pracovní kázně ?- pokud by to tak primář vyhodnotil a zaslal mi vytýkací dopis, bude oprávněný?děkuji

Dobrý den, Vážená paní doktorko,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
K práci přesčas uvádím
Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
Práce přesčas má být u zaměstnavatele něco výjimečného, bohužel nedostatek zaměstnanců, a zdravotnictví je toho ukázkou, nutí zaměstnavatele, aby nařizoval zaměstnancům práci přesčas. Takto může nařídit 150 hodin v kalendářním roce. Nad 150 hodin, je to již dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti (§ 241 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
Shora uvedená povinnost je zaměstnavateli uložena v obecné poloze; bližší podrobnosti je možné dohodnout v kolektivní smlouvě (působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, požádejte o pomoc), případně stanovit v pracovním řádu či jiném vnitřním předpisu (máte právo do těchto předpisů nahlédnout na personálním oddělení). Časté je např. zařazení zaměstnance na jeho žádost pouze do jedné směny, je-li pracovní režim vícesměnný nebo nepřetržitý. Musíte se s primářem dohodnout, pokusit se o kompromisní řešení.
Zákoník práce zakazuje zaměstnavateli zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.
Bohužel, pokud by Vám byla služba nařízena a nedorazila jste na ni, aniž byste k tomu měla závažný důvod)překážka v práci – např. Vaše nemoc, nemoc dítěte …vždy doložitelné), pak by se jednalo o neomluvenou nepřítomnost v práci se všemi důsledky z toho plynoucími.

Pokud ale tyto služby jsou vedeny jako pohotovost, pak je to jen a jen na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nevidím však Vaši pracovní smlouvu, zda jste s pohotovostí v pracovní smlouvě rovnou souhlasila.
Dodávám ještě, že ve zdravotnictví je v rozporu se zákoníkem práce držena pohotovost na pracovišti. Teprve výkon práce v rámci držené pohotovosti se může stát přesčasem, proto je pro zdravotnictví každá pohotovost přesčasem. Takže abych Vás zbytečně nemátla, pro Váš dotaz platí vše, co jsem uvedla o přesčasu.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.