Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Péče o děti a práce přesčas

26.02.2018

Dobrý den , vrátila jsem po rodičovské dovolené na pozoci lékaře v nemocnici. Mám pracovní úvazek 1,0 při smlouvě na dobu neurčitnou. Ústně jsem souhlasila s několika službami ( tedy práce přesčas nad rámec týdenní pracovní doby 40h, jde o práci od 14:30 do 7h ráno, o víkendu v kuse 24h od 7hdo 7h nasledujícího dne),písemně množství přesčasových hodin při výkonu ústavní pohotovostní služby ve smlouvě upraveno není, v dodatku smlouvy mám akorát finanční ohodnocení při odpracování takových hodin. Nyní je na mne vyvíjen nátlak, abych odpracovala služby(přesčasy) i ve dnech které nejsem ochotna být v práci(manžel je v zaměstnání, nebo bych prostě ráda vedla rodinný život a necítila se přepracovaná). Je opora v zákoně pro tuto situaci? Nechci zkracovat pracovní poměr. Může mi nadřízený (tedy primář) nařídit odsloužit např. sobotu z důvodu zajištění nepřetržitého provozu oddělení když mám malé dítě?popřípadě pokud odmítnu a do této vypsané služby nedorazím, bude to bráno jako hrubé porušení pracovní kázně ?- pokud by to tak primář vyhodnotil a zaslal mi vytýkací dopis, bude oprávněný?děkuji

Dobrý den, Vážená paní doktorko,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
K práci přesčas uvádím
Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
Práce přesčas má být u zaměstnavatele něco výjimečného, bohužel nedostatek zaměstnanců, a zdravotnictví je toho ukázkou, nutí zaměstnavatele, aby nařizoval zaměstnancům práci přesčas. Takto může nařídit 150 hodin v kalendářním roce. Nad 150 hodin, je to již dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti (§ 241 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
Shora uvedená povinnost je zaměstnavateli uložena v obecné poloze; bližší podrobnosti je možné dohodnout v kolektivní smlouvě (působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, požádejte o pomoc), případně stanovit v pracovním řádu či jiném vnitřním předpisu (máte právo do těchto předpisů nahlédnout na personálním oddělení). Časté je např. zařazení zaměstnance na jeho žádost pouze do jedné směny, je-li pracovní režim vícesměnný nebo nepřetržitý. Musíte se s primářem dohodnout, pokusit se o kompromisní řešení.
Zákoník práce zakazuje zaměstnavateli zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.
Bohužel, pokud by Vám byla služba nařízena a nedorazila jste na ni, aniž byste k tomu měla závažný důvod)překážka v práci – např. Vaše nemoc, nemoc dítěte …vždy doložitelné), pak by se jednalo o neomluvenou nepřítomnost v práci se všemi důsledky z toho plynoucími.

Pokud ale tyto služby jsou vedeny jako pohotovost, pak je to jen a jen na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nevidím však Vaši pracovní smlouvu, zda jste s pohotovostí v pracovní smlouvě rovnou souhlasila.
Dodávám ještě, že ve zdravotnictví je v rozporu se zákoníkem práce držena pohotovost na pracovišti. Teprve výkon práce v rámci držené pohotovosti se může stát přesčasem, proto je pro zdravotnictví každá pohotovost přesčasem. Takže abych Vás zbytečně nemátla, pro Váš dotaz platí vše, co jsem uvedla o přesčasu.

Přeji hezký den.

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.