Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru v těhotenství; nárok na PPM; nemocenské

26.02.2018

Dobrý den.Prosím o radu.Od 1.9.2015 do 2.1.2018 jsem byla zaměstnána na dobu neurčitou.Podala jsem výpověď dohodou bez výpovědní doby.Poté jsem byla vedena na ÚP,kde jsem vyčerpala jeden měsíc podpory z pěti možných. 7.2.jsem nastoupila do nového zaměstnání na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Ještě ten den jsem zjistila,že jsem těhotná.Otěhotněla jsem pravděpodobně 30.12.2017,tedy v době,kdy jsem ještě byla v předchozím zaměstnání.Termín porodu mám zhruba 21.9.2018,nástup na mateřskou by mohl být zhruba 27.července. Nyní mám zdravotní obtíže a tak jsem musela jít na neschopenku.Pokud mi v této nové práci dají výpověď ve zkušební době,což můžou,nevím jak mám postupovat dál.Pokud skončím na ÚP,mohla bych dostat zbývající čtyři měsíce podpory a měla bych poté nárok na mateřskou?Nevím jak je to v mém případě s ochrannou lhůtou.Nebo by pro mě bylo lepší jít na rizikové těhotenství?Moc prosím o radu a budu velice vděčná za odpověď.

Dobrý den

1. Co se týče dočerpání zbylé části podpory v nezaměstnanosti, je to tak, jak píšete - po opětovné evidenci na ÚP byste mohla dočerpat zbývající 4 měsíce podpory v nezaměstnanosti. Těhotenství ženy jako takové nebrání zaevidování na úřadu práce, s výjimkou situace, kdy je žena pro rizikové těhotenství práce neschopná. V tom případě ji úřad práce do evidence uchazečů o zaměstnání nevezme. Záleží tedy na Vašem zdravotním stavu.

2. Pokud jde o Váš nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí být splněny zákonem stanovené podmínky.
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Abyste tedy měla nárok na PPM, musíte být v době jejího nástupu zaměstnána či být v ochranné lhůtě. Jelikož Vaše těhotenství trvá, jak píšete, již od předchozího zaměstnání, plyne z něj ochranná lhůta 180 dní. Poněvadž jste v této ochranné lhůtě 7.2. nastoupila do dalšího zaměstnání, ochranná lhůta byla přerušena a její nevyčerpaná délka se případně připočítá k ochranné lhůtě z nynějšího zaměstnání, pokud dojde k ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Ochranná lhůta z nynějšího zaměstnání bude činit tolik dnů, kolik bude trvat toto zaměstnání, plus se připočte nevyčerpaná délka ochranné lhůty ze zaměstnání předchozího, a to až do max. délky 180 dnů.
Příklad: Pokud jste tedy vyčerpala 35 dní z původní ochranné lhůty, 145 dní Vám zbývá a bude připočítané k nové ochranné lhůtě z nynějšího zaměstnání do max. délky 180 dní. Počítáno samozřejmě pouze orientačně.

Pokud takto spočítaná ochranná lhůta neuplyne dříve, než nastoupíte na Vaši PPM (tedy 27.7.), splníte zákonné podmínky a budete mít nárok na PPM (a to jak pro případ, zda budete před nástupem na PPM evidována na ÚP či pobírat nemocenské).

3. Pokud jste nastoupila na pracovní neschopnost (PN) ve zkušební době, zaměstnavatel s Vámi může i v této době ukončit pracovní poměr - pouze však podle ust. § 66 odst. 1 věty druhé zákoníku práce nesmí zaměstnavatel ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.
Pokud byste i po skončení prac. poměru zůstala na PN - byla na rizikovém těhotenství, pobírala byste dávku nemocenské až do nástupu na PPM (příp. pokud byste na PPM neměla nárok, od 6. týdne před termínem porodu až do 6. týdne po porodu byste pobírala tzv. nemocenské v souvislosti s porodem). Pokud byste PN nyní ještě ukončila, abyste měla na nemocenské nárok, musela byste na PN opět nastoupit nejdéle do 7 dnů od ukončení pracovního poměru, jelikož ochranná lhůta pro nárok na nemocenské je 7 dnů.
Je třeba mít na paměti, že nemocenské jakožto dávka nemocenského pojištění je vyplácena OSSZ až od 15. dne PN; 1. - 3. den PN nenáleží zaměstnankyni nic, 4.-14. den jí náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, avšak pouze v případě, že tyto dny ještě trvá pracovní poměr - pokud byste tedy již nebyla zaměstnána, náhrada mzdy od zaměstnavatele by Vám nenáležela a až od 15. dne PN by Vám náleželo nemocenské.

Nemocenské, pokud budete lékařem uznána práce neschopnou, by bylo zřejmě finančně výhodnější, co se týče měsíční částky, nežli podpora v nezaměstnanosti - k tomuto vám orientačně poslouží internetové kalkulačky.

Související ustanovení:

§ 15 zákona o nemocenském pojištění

(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

§ 48 zákona o zaměstnanosti

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.