Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Další peněžitá pomoc v mateřství

01.03.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda-li mám nárok na PPM, neboť jsem začala 1.února minulého roku podnikat a nebyla jsem plátcem nemocenského přip., ale od května 2017 jsem zaměstnaná a podnikání mám jako vedlejší činnost. Další problém nastal u mého zdravotního stavu, kdy jsem pár dní po nástupu do zaměstnání začala pobírat nemocenskou a do toho jsem otěhotněla, takže jsem zůstala na rizikovém. Datum porodu mám začátek června.
Dále bych se chtěla zeptat, pokud nebudu mít nárok na PPM budu mít aspoň možnos volby ve výši RP ?
A ještě poslední otázka při pobírání RP můžu podnikat aniž bych odváděla sociální a zdravotní pojištění, neboť je to nějak omezeno.? Paní na pracovním úřadě mi oznámila, že to není nijak omezeno, ale na internetu jsem našla, že výdělek nesmí přesáhnout 71 950,- čistého, ročního příjmu. Prosím tedy o objasnění. Děkuji Vám

Vážená paní,

základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění (tj. být v zaměstnání – trvání pracovního poměru) nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Jestliže Vaše zaměstnání začalo dne 1.5.2017 a dosud trvá, výše uvedené podmínky splníte a nárok na peněžitou pomoc splníte, protože se do doby 270 dnů započítává i doba dočasné pracovní neschopnosti za trvání zaměstnání.

Více informací na Call centrum nemocenského pojištění, které vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Telefon 800 050 248.

Pokud se týká rodičovského příspěvku, pak nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud žádá o rodičovský příspěvek o dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Pokud Vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, máte možnost volby. Také je možné při volbě výše a délky rodičovského příspěvku vycházet z vyměřovacího základu otce.

Pokud se týká podnikání, pak platí následující. Minimální měsíční záloha na pojištění pro rok 2018 na pojistné na zdravotní pojištění je 2024 Kč, která se hradí poprvé za leden 2018 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2018). Tutéž zálohu odvádí OSVČ, která zahájí v roce 2018 SVČ. Splatnost záloh na pojistné je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.
Minimální vyměřovací základ neplatí mj. pro OSVČ, která je příjemcem rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství, nemocenského či je zaměstnaná.
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Pojistné se stanovuje ve výši 13,5 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí 50 % z daňového základu. Z pohledu zdravotního pojištění se pro Vás nic nemění.

Pokud se týká sociálního pojištění, překročením uvedené hranice Vám vznikne povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění, avšak rovněž nemáte, nebudete povinnost minimálního odvodu na pojistné na sociální pojištění, protože Vaše samostatná výdělečná činnost je vedlejší (jste zaměstnaná, pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či jste příjemcem rodičovského příspěvku). Pojistné činí 29,2 % vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Pokud Vám v letošním roce vznikne povinnost hradit pojistné na sociální pojištění pak zejména tím, že překročíte uvedenou hranici 71 950 Kč (rozdíl příjmů a výdajů), pak Vám vznikne povinnost zaplatit pojištění za rok 2018 a hradit zálohy pro příští kalendářní rok na pojistné na sociální pojištění. Vaše OSVČ se nestane hlavní, zůstane vedlejší. Jen pro úplnost dodávám, že povinnost hradit pojistné na sociální pojištění vzniká při překročení hranice cca 179 000 Kč příjmů při uplatnění 60 % paušálu.

Informace

• Internetové stránky: www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• Zdravotní pojišťovny: www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.

Právní předpisy

1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.