Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Spor dcery s matkou

27.02.2018

Dobrý den, na naši poradnu se obrátil otec s dotazem, že jeho bývalá manželka ukončila pojištění dcery tzv. Sdruženého pojištění mládeže, těsně před dovršením plnoletosti dcery. Naspořené peníze si ponechala pro svou potřebu a dcera nedostala nic, i když naspořená finanční částka měla být použita na studia dcery. Matka byla pojistníkem, ale pojistné platil někdy i otec. Může matka vypovědět pojistku bez vědomí dcery a otce, který ji má v péči? Je naděje, že peníze dcera získá zpět?
Otec se také ptal, jestli plnoletá dcera má povinnost poskytovat matce, která platí pravidelně soudem určené výživné, informace o svém studiu a stýkat se s ní?
Děkuji za odpověď. S pozdravem

Dobrý den.
Dle § 898 odst.1 zák.89/2012 sb. občanského zákoníku platí,že k. právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. A dále pak platí,že rodiče mají majetek a jmění dítěte spravovat jako řádní hospodáři,takže pokud poruší rodič nebo oba rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři, nahradí dítěti škodu z toho vzniklou-§ 896 OZ. A konečně dle §31 OZ platí,že se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Matka tedy nebyla oprávněna sama vypovědět smlouvu uzavřenou ve prospěch dcery,bez souhlasu soudu a navíc i bez vědomí dcery,která již byla blízká věku zletilosti a tedy způsobilá se k osudu smlouvy vyjádřit. K jednání matky by v tomto případě patrně pojišťovna ani neměla přihlížet,jelikož k právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.A smlouva by tak měla trvat dál. Ale v praxi záleží i na konkrétních pojistných podmínkách. Ať slečna kontaktuje pojišťovnu a s ní věc řeší. Nicméně domnívám se,že peníze z pojistky matce vůbec neměly být vyplaceny.
Pokud matka peníze neoprávněně použila ve svůj prospěch, způsobila dceři škodu a náhrady škody se může dcera na matce domáhat žalobou na náhradu škody.
Dcera musí matce poskytovat informace o svém studiu- právě fakt,že zletilá dcera studuje a připravuje se tak řádně a soustavně na budoucí povolání,jejednou z podmínek trvání vyživovací povinnosti matky k dceři. Pokud by dcera nestudovala neměla by již pravděpodobně nárok na výživné.Matka by se pak mohla obrátit na soud s návrhem,aby byla její povinnost platit dceři výživné zrušena.
Stýkat s matkou se dcera nemusí,ale vystavuje se tím možnému budoucímu vydědění (matka by teoreticky mohla dceru,která o ni nejeví zájem vydědit)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.