Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výše podpory v nezaměstnanosti

17.02.2018

Dobrý den, zasílám upřesnění k dotazu 42486. V průběhu zaměstnání jsem nemocná nebyla. Ale z důvodu nemoci jsem se nezaregistrovala na ÚP do tří pracovních dnů (v zákoně stojí že podpora se počítá ode dne registrace z posledních tří měsíců v zaměstnání, která není povinná). U matek na rodičovské dovolené je prý ale v zákoně o důchodovém pojištění výjimka (nenašla jsem) o které se UP nikde nezmiňuje, ani stránkách MPSV jsem nic nenašla- v případě matky po rodičovské dovolené, která nastoupí na HPP, pracovní poměr jí skončí a nepřijde na UP do tří dnů po ukončení se jí počítá podpora v nezaměstnanosti z HDP. Nikde oficiálně o této výjimce nejsou informace, takže i když jsem splnila všechny požadavky UP, na podporu z platu nemám prý nárok. O důvodu pozdní registrace jsem informovala referentku na evidenci UP. Nebylo mi sděleno, že potřebuji nemocenský lístek, aby mi UP počítal podporu v nezaměstnanosti z platu ze zaměstnání. U lékaře jsem nebyla protože jsem již nebyla v zaměstnaneckém poměru.Tím pádem mi vypočítali podporu z HDP, což činí 4.300,- Kč, místo 12.000 Kč z platu, což je při dvou dětech likvidační částka. Nevím jak se bránit, určitě nejsem sama komu se taková věc stala, ale postupovala jsem dle instrukcí ÚP a dle zákona a na podporu v plné výši nemám nárok, protože jsem si nenastudovala zákon o důchodovém pojištění? Kde jsem nakonec ani potřebné informace o výjimce nenašla. Chápu, že je dotaz složitý, telefonovala jsem na MPSV a ani tam si paní nevěděla rady. Děkuji moc za informace, přeji Vám příjemný den. S pozdravem

Dobrý den, Vážená paní,

Nejdříve krátce shrnu Váš dotaz. Ukončila jste zároveň s rodičovskou dovolenou pracovní poměr. Teprve 4. pracovní den jste se šla zaevidovat na úřad práce, a to proto, že jste byla nemocná hned po ukončení pracovního poměru, ale neměla jste vystaven průkaz práce neschopného. Úřad práce Vám vyplácí podporu z průměrné mzdy v národním hospodářství nikoliv z Vaší průměrné mzdy z posledního zaměstnání.

K nemoci uvádím, že pokud jste onemocněla v ochranné lhůtě (pro nemoc činí 7 kalendářních dní od skončení pracovního poměru), pak Vám vznikl nárok na vystavení průkazu práce neschopného (ne na nemocenskou) a toto by pro Vás byla omluvenka pro úřad práce. To byste ale nejdřív musela do evidence úřadu práce a pak (třeba stejný den) onemocnět a jako omluvenku donést, poslat „neschopenku“. V době nemoci by Vás totiž úřad práce nezaevidoval.
K výplatě podpory v nezaměstnanosti tak, aby navazovala na ukončení pracovní neschopnosti uvádím slovy zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:
㤠26
Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

(1) Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.“
„§ 42 odst. (3) Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností.“
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Jinak řečeno, vy jste se šla zaevidovat až 4. pracovní den, tudíž Vám náleží podpora v nezaměstnanosti až od tohoto 4. pracovního dne od ukončení pracovního poměru.

K výši podpory v nezaměstnanosti v případech, kdy jste zaevidována z tzv. náhradní doby – např. rodičovská dovolená, mateřská dovolená (náhradní doba - blíže § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

• získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen "předchozí zaměstnání") - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,
• požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
• ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti činí
• v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %,
• 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

NÁHRADNÍ DOBA
Mimo jiné v případě, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, TOTO JE VÁŠ PŘÍPAD; VÁM SICE TRVAL PRACOVNÍ POMĚR, ALE NEODPRACOVALA JSTE PŘI JEHO UKONČENÍ ANI JEDEN DEN (KDYBYSTE JEJ ODPRACOVALA, POČÍTALA BY SE PODPORA Z VAŠÍ PRŮMĚRNÉ MZDY); BYLA JSTE SICE ÚČASTNA DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ, ALE ZAMĚSTNAVATEL ZA VÁS NIC NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ NEODVÁDĚL (ZROVNA TAK JAKO NEPLATIL ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NEODVÁDĚL DANĚ, PROTOŽE JSTE NEMĚLA PŘÍJEM), PROTOŽE ZE ZÁKONA JE DOBA PÉČE O DÍTĚ DO 4 LET VĚKU NÁHRADNÍ DOBOU POJIŠTĚNÍ - VIZ § 5 odst. 2 písm.c) v souvislosti s § 11 a násl. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů;

činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 315 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (3 452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (3 164 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 činí 28 761 Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 16 682 Kč.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 18 695 Kč.

Se shora uvedeného je patrno, že abyste dostala podporu ve nezaměstnanosti ze svého průměrného výdělku, musela byste u zaměstnavatele po rodičovské dovolené odpracovat alespoň den, abyste byla „fakticky“ účastna důchodového pojištění (tj. měla příjem a z něho vyměřovací základ pro výpočet důchodového pojištění). Podmínky pro výplatu podpory jste splnila, ale podpora se bude počítat, jak již jsem uvedla, z průměrné mzdy v národním hospodářství.

Ještě doplňuji, že odvod pojistného na sociální zabezpečení, které se skládá z nemocenského a důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny právní předpisy v textu uvedené jsou dostupné např. na www.zakonyprolidi.cz.

Snad jsem to napsala srozumitelně. V případě nejasností znovu pište. Souhlasím s Vámi, že je v této části zákon o zaměstnanosti nesrozumitelný a úřady práce by měly uchazeče v tomto směru lépe informovat.

V případě ale, že si informace uvedené v odpovědi chcete dále ověřit, je možné se obrátit na Generální ředitelství úřadu práce ČR – viz kontakt zde: http://portal.mpsv.cz/upcr/gr.

Přeji hezký večer

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.